Uusimmat viitteet

  • Hyvä perehdytys -opas : Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS 

    Liski, Minna; Horn, Sari; Villanen, Marjut
    Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja B, Oppimateriaalia, osa 4 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
    Perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se on osa henkilöstön kehittämistä, johtamista ja esimiestyötä. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle selkeä kuva hänen ...