Uusimmat viitteet

 • The Pedagogy of Vocational Top Expertise 

  Eerola, Tuomas
  HAMKin e-julkaisuja 5/2016, HAMKin julkaisuja 3/2016 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Developing top expertise is the common goal of companies and educational organizations. This collection of articles, titled The Pedagogy of Vocational Top Expertise, is a sequel to the book Towards Vocational Top Expertise, ...
 • The Future Makers – Professional Teachers Promoting Pedagogical Change 

  Hämeen ammattikorkeakoulu; Ryymin, Essi; Joyce, Brian; Laurikainen, Marja
  HAMKin julkaisuja 2/2016, HAMKin e-julkaisuja 4/2016 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  This article collection consists of writings of international teachers, who have participated in the international teacher education programmes or teacher exchange of the School of Professional Teacher Education of Häme ...
 • Skills Competitions in Finland for People with Special Needs 

  Pynnönen, Päivi
  HAMKin e-julkaisuja 2/2016 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this publication is to present the wide range of activities carried out in vocational skills competitions and coaching for people with special needs in recent years in Finland.
 • Virtuaalitiimien johtaminen : oppivat tiimit ja osaamisen rakentaminen 

  Levonen, Jarmo
  HAMKin e-julkaisuja 38/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Virtuaalitiimien johtaminen on digitalisoituvan työelämän ja koulutuksen myötä kehittynyt yhdeksi keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi monilla yhteiskunnan eri alueilla. Virtuaalitiimien moninaiset käyttötavat asettavat ...
 • Opettajien digipedagoginen osaaminen FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa 

  Kullaslahti, Jaana; Karento, Helena; Töytäri, Aija
  HAMKin e-julkaisuja 35/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Digitaalisuus on osa ammattikorkeakouluopettajan arkea ja sen osuuden nähdään edelleen vahvistuvan tulevaisuudessa. Julkaisu kertoo kolmen ammattikorkeakoulun opettajien digipedagogisesta osaamisesta, jolla tarkoitetaan ...
 • YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi 

  Lampinen, Minttu; Turunen, Helena
  HAMKin e-julkaisuja 29/2015, HAMKin julkaisuja 14/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on: • Uudistaa YAMK-toimintoja • Profiloida ...
 • Köydenpunojan pedagogiikka 

  Kuivalahti, Markku
  HAMKin e-julkaisuja 26/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Köydenpunojan tehtävä on luoda monisäikeisen punontaprosessin tuloksena heikoista ja hennoista kuiduista kestävä köysi. Oppimisprosessista löytyy analogisesti samankaltaisia piirteitä. Köydenpunojan pedagogiikaksi kutsutun ...
 • VET Teachers for the Future : Professional Development Certificate Programme 

  Mahlamäki-Kultanen, Seija
  HAMKin e-julkaisuja 24/2015, HAMK AOKKn julkaisuja 3/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  VET Teachers for the Future – Professional Development Certificate (Professores para o Futuro) Programme publication celebrates the graduation of the first ever Brazilian teacher students from Federal In¬stitutes all over ...
 • Educational Innovation in Kazakhstan : The Case of Bolashak Finland 

  Ryymin, Essi
  HAMKin e-julkaisuja 19/2015, HAMK AOKKn julkaisuja 2/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  This publication covers papers presented by Bolashak interns in collaboration with Häme University of Applied Sciences experts and mentors. The collection of articles reveals that the authors adopted and developed international ...
 • Multidisciplinary Methods in Educational Technology Research and Development 

  Randolph, Justus
  HAMKin e-julkaisuja 1/2008 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2008)
  Over the past thirty years, there has been much dialogue, and debate, about the conduct of educational technology research and development. In this brief volume, Justus Randolph helps clarify that dialogue by theoretically ...
 • Oppijalähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä tietoverkkoja ja verkostoja hyödyntävään oppimiseen 

  Aarnio, Helena
  HAMKin e-julkaisuja 10/2007 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2006)
  Tämä tutkimus pyrkii tuomaan tuoreita näkökulmia tietoverkkoja ja verkostoja hyödyntävää oppimista ja opetusta koskevaan keskusteluun. Tutkimuksessa kehitettiin teoreettisia jäsennyksiä ja toiminnallisia menetelmiä, joiden ...
 • Oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittämistä ja arviointia : Katsaus tutkimustoimintaan Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 2000-luvulla 

  Helander, Jaakko; Majuri, Martti; Kokkomäki, Johanna
  HAMKin e-julkaisuja 23/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ammatillisen osaamisen syntyprosessissa keskeisessä asemassa ovat ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Ammatillisilla opettajakorkeakouluilla on vahva erityisasema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. ...
 • eValuator : Digitaalisten oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja mobiilioppimisen menetelmien arvionti 

  Saarinen, Jorma
  HAMKin e-julkaisuja 1/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2004)
  eValuator on Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyönä Digital Learning -tutkimusprojektissa kehittämä digitaalisen oppimateriaalin arviointityökalu. Verkkopohjaisen eValuator-arviointityökalun avulla ...
 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto : Osana innovaatioympäristöjä 

  Varjonen, Birgitta; Maijala, Hanna
  HAMKin e-julkaisuja 2010 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opetusministeriön valtakunnallinen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkosto on tuottanut julkaisusarjan, jossa on käsitelty ja seurattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisvaiheita eri osapuolten ...
 • Kokeva Opo -hankkeen sadonkorjuu : Opinto-ohjaajaopiskelijoiden ja kouluttajien ajatuksia, kokemuksia ja kehittämisideoita 

  Honkanen, Eija; Tuominen, Elisa
  HAMKin e-julkaisuja 12/2007 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2007)
  ESR-rahoitteisessa Kokeva Opo -hankkeessa keskityttiin opinto-ohjauksen kehittämiseen vuosina 2005 – 2007. Tähän hankejulkaisuun on koottu keskeisiä ohjaukseen liittyviä teemoja projektiin osallistuneiden opinto-ohjaajao ...

Näytä lisää