Uusimmat viitteet

 • Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma 

  Hämeen ammattikorkeakoulu; Pussinen, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uudistuva hevostalous -julkaisu kokoaa yhteen artikkeleita hevosalan vaikuttavuudesta, hevosyrittäjyydestä, mielikuvista ja viestinnästä. Artikkelit on alun perin julkaistu HAMK Unlimited -julkaisuportaalissa vuosien 2017–18 ...
 • Biotalouden käsitteen muovautuminen biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämishankkeessa 

  Takala, Tuomo; Tikkanen, Jukka; Haapala, Antti; Valkeavirta, Rosa; Pitkänen, Sari; Torssonen, Piritta; Pöykkö, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalainen biotalous hakee vielä käsitteenä muotoaan, jolloin se voidaan myös ymmärtää hyvin eri tavoin eri näkökulmista katsoen. Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan biotalouden käsitteen hahmottumista biotalouden ...
 • LUO Luonnonvara-alan verkoston yhteistyön käynnistäminen ja yhteistyön tuloksia 

  Horila, Anne
  HAMKin e-julkaisuja 3/2016 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä julkaisussa on nostettu esille LUO-verkoston käynnistämisen toimintatapoja sekä yhteistyön organisointia. Tärkeässä osassa ovat toimijoiden kirjoittamat case-esimerkit yhteistyöstä sekä toiminnan tuloksista.
 • Kohti kokonaisvaltaisempaa opetusta : moduuliopetuksen ensitoteutukset Lepaalla 

  Mustonen, Lea; Rupponen, Pia
  HAMKin e-julkaisuja 37/2015, HAMKin julkaisuja 18/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Koulutus Lepaalla perustuu pitkään perinteeseen. Yli sadan vuoden aikana Lepaalta on valmistunut tuhansia puutarha-alan ammattilaisia. Menestyminen ei kuitenkaan voi perustua vain perinteeseen, vaan se vaatii jatkuvaa ...
 • Biokaasuteknologia : Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen 

  Kymäläinen, Maritta; Pakarinen, Outi
  HAMKin e-julkaisuja 36/2015, HAMKin julkaisuja 17/2015 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Biokaasuteknologia-julkaisussa kerrotaan kattavasti biokaasun tuotantoon liittyvistä osa-alueista lähtien raaka-aineista ja päätyen lopputuotteiden, sekä biokaasun että mädätysjäännöksen, hyödyntämiseen. Kirjan kirjoittamiseen ...
 • Evo 150 : Metsän opetuksia 

  Hokka, Timo; Häkkinen, Ilmari; Kolkka, Martti; Korhonen, Päivi; Lindberg, Henrik; Sipilä, Antti; Vuori, Pekka
  HAMKin e-julkaisuja 4/2012 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Evo 150 – metsän opetuksia, on 150-vuotiaan Evon oppilaitoksen juhlajulkaisu. Evon historia maan vanhimmasta metsäoppilaitoksesta osaksi Hämeen ammatti-instituuttia on ollut pitkä ja kunniakas. Pitkään historiaan liittyy ...
 • Hevosyritys huippukuntoon (2010 – 2013) : Hevoskasvatus Opas 3/4 

  Louhelainen, Suvi; Thuneberg, Terhi
  HAMKin julkaisuja 18/2010 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima Hevosyritys huippukuntoon -koulutushanke (2010 - 2013) vastaa hevosalan tiedon tarpeisiin tuottamalla oppaita ja järjestämällä teemapäiviä eri puolella Suomea. Tässä oppaassa keskitytään ...
 • Päijät-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa : Kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen 

  Kaivosoja, Lauri; Kivikko, Jaana; Peltola, Antti
  HAMKin julkaisuja 11/2011 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Teoksessa esitellään ehdotus kestävän energian ohjelmaksi kehittämistoimenpiteineen. Lisäksi julkaistaan kehityksen seurannan pohjaksi maakunnallinen energiatase vuoden 2008 tiedoin. Teknisenä taustatietona esitellään ...
 • Kanta-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa : kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen 

  Kaivosoja, Lauri; Kivikko, Jaana; Peltola, Antti
  HAMKin julkaisuja 10/2011 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Teoksessa esitellään ehdotus kestävän energian ohjelmaksi kehittämistoimenpiteineen. Lisäksi julkaistaan kehityksen seurannan pohjaksi maakunnallinen energiatase vuoden 2008 tiedoin. Teknisenä taustatietona esitellään ...
 • Metropollandsbygden såsom invånarna upplever den : Nuläget och önskningar inför framtiden 

  Liimatainen, Anne; Uusitalo, Tero
  HAMKin e-julkaisuja 7/2012 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Hur upplever invånarna Nylands metropollandsbygd? I denna skrift öppnas begreppet metropollandsbygd och här beskrivs hur den landsbygd, som är en del av Helsingfors metropolområde, är som plats för boende, arbete och ...
 • Herukka- ja omenaraaka-aineiden vaikutus tilaviinituotteiden prosessoitavuuteen ja laatuun 

  Lento, Sanna; Pirttijärvi, Tuija; Hasu, Mikko
  HAMKin julkaisuja 4/2010 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Herukka- ja omenaraaka-aineiden vaikutus tilaviinituotteiden prosessoitavuuteen ja laatuun (Viinipro) -tutkimushankkeen tavoitteena oli löytää tilaviinituotantoon sopivia herukka- ja omenalajikkeita. Eri raaka-aineiden ...
 • Hevosyritys huippukuntoon (2010 – 2013) : Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 

  Louhelainen, Suvi
  HAMKin julkaisuja 16/2010 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä hevosyrityksen liiketoiminta ja johtaminen -oppaassa käsitellään hevosyrityksen kannattavan toiminnan lähtökohtia, yrityksen kilpailukeinoja, riskien hallintaa, asiakkuuksia, markkinointiviestintää ja tuotteiden ...
 • Hevosyritys huippukuntoon (2010 – 2013) : Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 

  Louhelainen, Suvi; Thuneberg, Terhi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Hämeen ammattikorkeakoulun Hevosyritys huippukuntoon -koulutushanke (2010 – 2013) vastaa hevosalan tiedon tarpeisiin tuottamalla oppaita ja järjestämällä teemapäiviä eri puolella Suomea. Rakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen ...
 • Hevosyritys huippukuntoon (2010 – 2013) : Hevosyrityksen ympäristöosaaminen Opas 4/4 

  Louhelainen, Suvi
  HAMKin julkaisuja 17/2010 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Hevosyrityksen ympäristöosaaminen -oppaaseen on koottu tietoa hevostallien jätevesien käsittelystä sekä hevosten ulkoilu ja -urheilualueiden ympäristövaikutusten hallinnasta. Opas sisältää asiaa hevostallien lantahuollosta, ...
 • Effect of Raw Materials (Currants and Apples) on the Processability and Quality of Finnish Country Fruit Wines 

  Lento, Sanna; Pirttijärvi, Tuija; Hasu, Mikko
  HAMKin e-julkaisuja 11/2010 (HAMK University of Applied Sciences, 2010)
  The aim of this project was to investigate the significance of the most common raw materials – apple and currant varieties – on the winemaking process and the quality of the end product. The study encompassed fruit varieties ...

Näytä lisää