Uusimmat viitteet

 • Jonglöörin mielikuvaharjoittelu : kartoitus esiintyvän jonglöörin mentaaliharjoittelun tekniikoista 

  Ollikainen, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee esiintyvän jonglöörin mentaaliharjoittelua. Tutkielma tarkastelee mielikuvaharjoittelua urheilupsykologian ja musiikin mentaaliharjoittelun menetelmiä käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. ...
 • Muista hengittää! : hengitystekniikka tutkimus akrobaatin näkökulmasta 

  Parkkinen, Vilja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hengitystekniikoiden ja niiden kehittäminen lajikohtaisiksi harjoituksiksi on pitkä prosessi. Monissa urheilulajeissa hengitystekniikoita käytetään hyödyksi, jotta työskentelevien lihaksien hahmottaminen helpottuisi ja ...
 • Sirkusta soveltaen : näkökulma liikuntarajoitteisten sirkusryhmien ohjaamiseen 

  Kolehmainen, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sosiaalista sirkusta erityisesti liikuntarajoitteisten ryhmien näkökulmasta. Tekstissä pyritään pohtimaan, millä eri keinoin sirkusharrastus voidaan mahdollistaa rajoitteista huolimatta. ...
 • Peilinaamiomenetelmä : kehittämäni naamiomenetelmän kuvaus ja kysymyksiä 

  Säävälä, Ilmari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni yritän ymmärtää erään ohjaamani teatteriesityksen harjoituksissa tapahtunutta jäljittelemiseen liittyvää ilmiötä. Ilmiö tuli esiin erään harjoitteen myötä, kehittäessämme naamiomenetelmää, jota sovitimme ...
 • Nuolen matka katsojaan : puhe- ja lauluilmaisun prosessi lähtökohdista esiintymistilanteeseen 

  Sandman, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tutkii ilmaisun prosessia. Erityisesti keskityn työssäni käsittelemään ilmaisua puheen ja laulun näkökulmasta. Pohdin, mitä kaikkea mieleenpainuvan, läsnäolevan ilmaisun pitää lävistää matkallaan maaliin, ...
 • Selkeä ja vakuuttava tanssinopettaja : äänenkäyttö 

  Tolppanen, Anni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) opinnäytetyökokonaisuutta. Taiteellinen osa opinnäytetyöstä on ryhmäkoreografia V.K.P.A. Teos lukeutui toukokuussa 2017 Turun Taideakatemian Köysiteatterissa ...
 • Bob Fossen Pippin : aikakautensa maaginen, synkkä helmi 

  Rytkönen, Joona (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) opinnäytetyökokonaisuutta. Taiteellinen osa opinnäytetyöstä on ryhmäkoreografia Anecdote, yhteistyössä Jeremi Vahteran kanssa. Teos lukeutui toukokuussa ...
 • Epäonnistumisen tunteen kautta vahvempaan itsetuntoon 

  Pylkkönen, Salla (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjallinen osio Turun Ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinnon opinnäytetyöstä. Taiteellinen osio on soolokoreografia, joka on osa Köydet Irti! –festivaalia keväällä 2017 Köysiteatterissa Turun ...
 • 5—10 - vuotiaiden poikien nykytanssi 

  Kalliosalo, Sarlotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä teksti on tanssinopettajan tutkintoni (AMK) kirjallinen opinnäytetyö. Se käsittelee 5—10 -vuotiaiden poikien nykytanssia. Opinnäytetyössäni käsittelen erityisesti sitä, miksi poikia on vähemmän tanssin parissa kuin ...
 • Ikäihmisten edessä : kuinka valmistaa teatteriesitys palvelutaloihin 

  Virta, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pohtiessa, minkälainen esitys palvelutaloihin sopii, ei pitäisi miettiä, minkälainen taidemaku ikääntyneillä on. Vanheneminen ei muuta sitä tosiasiaa mihinkään, että ihmisillä ei ole yhteistä persoonallisuutta eikä sen ...
 • Naiset sirkuksessa : rooli, asema ja estetiikka sirkusesityksissä 

  Tolonen, Saana (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii ja kokoaa tietoa aiheesta naiset ja sirkus. Tutkielmassa kartoitetaan naisten asemaa ja rooleja sirkuksessa esiintyjänä sekä sirkuksen estetiikkaa naisten näkökulmasta. Työssä katsastetaan historiaa ...
 • Kosketus tanssinopettajan työkaluna 

  Lemberg, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on kirjallinen osa Turun Taideakatemian (AMK) tanssinopettajan tutkintoon liittyvää taiteellista opinnäytetyötä. Taiteellinen osuus opinnäytetyöstä on kosketuksesta inspiroitunut koreografia, kahdelle ...
 • Nykytanssijan identiteettiä etsimässä 

  Toivola, Adalmiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) opinnäytetyökokonaisuutta. Taiteellinen osa opinnäytetyötä ”Jos ei uskalla koittaa, voiko ikinä voittaa” esitettiin osana Taideakatemian Köysiteatterissa ...
 • Laiha, nuori ja vaalea : Dance Magazine -lehden luoma kehokuva vuosina 1975–1977 

  Koittola, Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) opinnäytetyökokonaisuutta. Opinnäytetyön taiteellinen osa on sooloteos ”Patient Zero”. Teos lukeutui toukokuussa 2017 Turun Taideakatemian ...
 • Elämyksellinen tanssikasvatus 

  Särkiniemi, Aliisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) opinnäytetyökokonaisuutta. Taiteellinen osa opinnäytetyöstä on teos nimeltä Mitäs sitten? Teos oli osa toukokuussa 2017 Turun Taideakatemian Köysiteatterissa ...

Näytä lisää