Uusimmat viitteet

 • Ensiapuohjaus RUORI2- hankkeen vertaisvalmentajille 

  Ruoppa, Satu; Raitio, Rosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön raportti käsittelee ensiaputaitoja ja niiden opettamista työttömille työikäisille. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun RUORI2-hankkeen kanssa. Hanke on suunnattu työttömille ...
 • Vaaratapahtumat päivystyspoliklinikoilla 

  Kero, Joonatan; Skog, Rosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa mitä vaaratapahtumia päivystyspoliklinikalla on tapahtunut, mitkä ovat myötävaikuttavia tekijöitä vaaratapahtumille ja millaisia suojauksia päivystyksessä on vaaratapahtumien ...
 • Laivan kone- ja kansimiehistön työtapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy 

  Kulmala, Veera; Kuikka, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa laivan kone- ja kansimiehistön työtapaturmia sekä niiden ennaltaehkäisyä. Tavoitteena oli kone- ja kansimiehistön työtapaturmien ennaltaehkäisy. Opinnäytetyö tehtiin narratiivisena ...
 • Vaaratapahtumat vanhuspotilaiden sairaalahoidossa 

  Koskinen, Katja; Laine, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhuksille sairaalahoidon aikana sattuneita vaaratapahtumia, mitkä tekijät niiden syntyyn vaikuttavat ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Työssä käytetyt julkaisut (n=31) ...
 • ”Miksi minua rokotetaan?” : kuvakirja 2–7 -vuotiaille lapsille 

  Tiilikainen, Anna; Erkkilä, Venla; Taalikka, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rokottaminen on yleisin pistämiseen liittyvä lääketieteellinen toimenpide, joka tuottaa lapsille kipua ja ahdistusta. 63% lapsista pelkää neuloja ja yli 90% lapsista kokee ahdistusta rokottamisen aikana. Neulapelon ...
 • Työikäisten maahanmuuttajien aivoterveellinen ravitsemus 

  Hietanen, Esa; Sammalsaari, Krista; Wang-Eskelinen, Mei (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen väestönkasvu maahanmuuttajien osalta on vuositasolla noin 17 000, ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Maahanmuuttajilla saattaa olla lukuisia muistiterveyden riskitekijöitä sekä ravitsemusongelmia jotka liittyvät ...
 • Unen merkitys keskosen kehitykselle 

  Suominen, Josefina; Tammi, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsen ennenaikainen syntyminen tuo suuria riskejä lapsen elämään. Se keskeyttää kypsymiseen liittyvät tapahtumat, mikä tekee keskosista haavoittuvampia. Alkuvaiheessa vaativan tehohoidon laatu on varsinkin pienipainoisille ...
 • Arjen ensiapua 

  Kauppinen, Emmiina; Ollikainen, Anna; Saari, Jasmina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  RUORI 2 -hanke on työttömille suunnattu terveyshanke, jonka päämääränä on kehittää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita sekä parantaa työikäisten ...
 • Salon Muistiyhdistyksen palveluesite 

  Heikkinen, Sanni; Lampinen, Minna; Räty, Julia; Xhafa, Tea (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Salon Muistiyhdistyksen toiminnalla tuetaan muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, edistetään heidän oikeuksiaan sekä lisätään yleisesti muisti- ja aivoterveystietoutta Salon ja Someron alueella. Yhdistys ...
 • Nuorten tunnetaidot ja niiden kehittäminen 

  Routo, Teresa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihmisten jokapäiväiset toiminnat, sekä ajattelutavat pohjautuvat tunnetaitoihin (Peltonen & Kullberg 2015). Tunnetaitojen avulla ihminen havaitsee, sekä tiedostaa omia tunteitaan. On myös tärkeää tunnistaa muiden ihmisten ...
 • Ensiaputaitojen ohjaaminen maahanmuuttajille : lasten ensiapu 

  Niemelä, Jenni; Nummikoski, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on lasten ensiapu. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Turun ammattikorkeakoulu ja se on osa Marjat-hanketta. Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla annettavaa ensimmäistä apua ...
 • Lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon erityispiirteet : opas sairaanhoitajaopiskelijoille 

  Rautiainen, Hilla; Reiman, Leanna; Räihä, Katarina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön teoriaosuuden tarkoituksena oli selvittää lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon erityispiirteitä. Opinnäytetyön toiminnallisena tarkoituksena oli laatia opas lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidosta lasten ...
 • Perheiden odotukset ja toiveet heidän kohtaamisestaan lasten ja nuorten psykiatrialla 

  Palenius, Teemu; Saarinen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä ja koota tietoa perheiden odotuksista ja toiveista lapsen tai nuoren ollessa psykiatrisen hoidon piirissä, sekä niiden tuottamista vaatimuksista perheen ja vanhempien kohtaamiseen ...
 • Sydänpotilaiden tarinat vertaistukena 

  Bell, Claire; Lindroos, Raija; Viitanen, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä vertaistukimateriaalia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sydänkeskuksen internetsivuille asiakastarinoiden muodossa. Työ on osa sairaanhoitopiirin asiakasläht ...
 • Terveysneuvontaa maahanmuuttajille : neuvontapäivät Yhdessä-yhdistyksessä 

  Mäki-Turja, Miira; Ollila, Venla; Patanen, Jutta (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja se on toteutettu osana Marjat-hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveydentilaa Suomessa. Tarkoituksena on myös antaa maahanmuutta ...

Näytä lisää