Uusimmat viitteet

 • Odottavan äidin unenlaadun parantaminen sairaalaympäristössä : kun odottava äiti joutuu riskiraskauden vuoksi sairaalaan 

  Paulamäki, Janina; Pohjalainen, Marika; Toivonen, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Nainen kokee monia muutoksia kehossaan raskauden aikana. Nämä muutokset vaikuttavat myös hänen uneensa ja tulevat ilmi heti raskauden alussa jatkuen ihan sen loppuun asti. Joskus raskaus ei mene toivomusten mukaisesti ja ...
 • Raskaana olevan naisen vajaaravitsemus ja sen tunnistaminen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Norrby, Nella; Thomander, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan tilaa, jossa ravinnon saannin ja tarpeen välillä on epätasapaino ja näin ollen ravintoaineiden vähyys tai niiden kokonainen puute johtaa erilaisiin haitallisiin vaikutuksiin ihmiselimistössä. ...
 • Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ehkäiseminen perioperatiivisessa hoitotyössä 

  Ahtiainen, Maiju; Anttila, Jasmine (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perioperatiivinen hoito on monivaiheinen prosessi, joka on altis erehdyksille, väärinkäsityksille ja yksilön, tiimityön, kommunikaation ja hoitoprosessin virheille sekä vaaratapahtumille, jotka vaarantavat potilasturvallisuuden. ...
 • Syöpään sairastuneiden lasten sisarusten kokemuksia : narratiivinen kirjallisuuskatsaus 

  Töyry, Iida (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa syöpää sairastavan lapsen sisaruksen kokemuksia, kun sisarus sairastaa syöpää. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa näkökulmia, tietoa ja keinoja lastenosaston henkilökunnalle, ...
 • Nuoret työttömät : minäkuva ja itsetunto 

  Latva, Maija; Takanen, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  20–29-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli vuoden 2016 lopussa 9,7 prosenttia. Tilastot nuorten työttömyydestä pohjautuvat TE-toimistoihin rekisteröityneisiin työttömiin työnhakijoihin. Päätoimisia opiskelijoita ei lasketa ...
 • Hoitajien kokemukset eristystilanteista psykiatrisella osastolla 

  Hakanen, Jonna; Hurmalainen, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty osana EriTurva-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää hoitajien työturvallisuutta psykiatrisen potilaan huone- ja leposide- eristyksen aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille ...
 • Homeopatia : hoitajan näkökulma 

  Vihmakoski, Jyrki (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli aiempien hoitotieteellisten tutkimusten avulla kuvata ja hahmottaa hoitajien asenteita homeopatiasta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, mitä hoitajat tietävät homeopatiasta tai mitä he ...
 • Kokemuksia ja mielikuvia leikkausosastosta : potilaan näkökulma 

  Karim, Juana; Amiri, Sharmin; Ahmadi, Shijan (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kokemuksia ja mielikuvia leikkausosastosta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja puolistrukturoitua kyselylomaketta. Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella ...
 • Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia lääkehoitopassin käytettävyydestä laadullisen aineiston perusteella 

  Kirkkala, Anni; Saarinen, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena ovat lääkehoitopassin suomalaisten opiskelijakäyttäjien (n=257) kokemukset lääkehoitopassista. Tarkoitus on kartoittaa käyttäjäkokemuksia ja kehitysehdotuksia, joita palvelua käyttäneillä ...
 • Dermatology nurses' job description : Literature review 

  Mankila, Johanna; Chukwu, Rita (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This is the first dedicated reviews to synthesize the role of dermatology nurses for multiple dermatologic conditions. The results of this review utilizing systematic approach strongly supports the specific job description ...
 • Kivunhoidon arvioiminen ja kirjaaminen tehohoidossa 

  Lepola, Untamo; Saariniemi, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tapoja, joilla kivun arvioimisen käytäntöjä on pyritty kehittämään tehohoidossa. Opinnäytetyö tehtiin systemaattista kirjalli-suuskatsausta (n=13) soveltaen. Tavoitteena oli ...
 • Syöpään sairastuneen psyykkinen tuki Salossa 

  Laine, Wananong; Määttänen, Kalle; Suutari, Sari; Turunen, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 30 000 ihmistä ja sairastuneiden määrä kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi syöpään sairastuneiden psyykkisen tuen tarve kasvaa entisestään, minkä vuoksi terveydenhuollon työntekijöillä ...
 • Ravitsemuksen ja verenpaineen merkitys sepelvaltimotautiin : toiminnallinen opinnäytetyö sydänviikolla 

  Jalava, Jenni; Immala, Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa kansantauteihin lukeutuvat sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat lähes puolet työikäisten kuolemista. Perintötekijöiden, sukupuolen ja iän lisäksi sairastuvuuteen vaikuttavat elintavat kuten ravitsemus, verenpaine ...
 • Mielenterveyden lukutaito kehitysmaissa : narratiivinen kirjallisuuskatsaus 

  Prusi, Jaana; Suilamo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla kartoittaa kehitysmaiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä kansalaisten tietoa mielenterveyden ongelmista. Työn tavoitteena on selvittää ...
 • Unenlaadun parantaminen gynekologisella leikkauspotilaalla 

  Anttila, Emilia; Kostiander, Susanna; Lemminkäinen, Marika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Unihäiriöillä tarkoitetaan nukahtamisvaikeuksia, lisääntynyttä hereillä oloa ja muuttunutta unirytmiä. Unenpuute, jota potilaat kokevat sairaalahoidon aikana, on haitaksi terveydelle ja hyvinvoinnille. Unenpuutteella on ...

Näytä lisää