Uusimmat viitteet

 • Median ja mainonnan vaikutus nuorten tyttöjen itsetuntoon ja minäkuvaan 

  Mikkola, Eini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa verkkosivut nuorille tytöille Terveysnetin Nuorisonettiin median vaikutuksista heidän käsityksiinsä tavoiteltavasta ulkonäöstä. Tavoitteena on lisätä nuorten tyttöjen kykyä tunnistaa ...
 • Kouluterveydenhuolto alakouluikäisten koulukiusaamiseen puuttumisessa 

  Saimanen, Maija; Vainio, Sanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alakouluikäisten koulukiusaamiseen voidaan puuttua. Erityisesti kiinnitettiin huomiota toimintatapoihin ja -malleihin, joita on kehitetty alakouluikäisten koulukiusaamiseen ...
 • Tunteiden näyttäminen hoitotyössä 

  Nikkonen, Kaisa; Wallin, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tunteiden näyttämisen merkitystä hoitotyössä ja sitä, miten se vaikuttaa hoitotyöhön. Työssä on määritelty tunteiden syntyprosessia, tunnereaktioita sekä tunteiden ilmaisua ja ...
 • Lapsettomuushoidot Suomessa 

  Heikkilä, Johanna; Mäkinen, Laura; Teräs, Sofianna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa toteutettavat lapsettomuushoidot ja hoitoihin liittyvät riskit sekä syitä, jotka aiheuttavat lapsettomuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tietoa Suomessa ...
 • Työterveyshuolto työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyssä 

  Erkkilä, Emilia; Lehtonen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten työterveyshuolto pystyy osaltaan ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamista. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta työpaikkakiusaamisesta ja mahdollistaa matala kynnys aiheesta ...
 • Sairaalahygieenisesti merkittävien bakteereiden seulontanäytteiden otto 

  Jokila, Marjo; Martio, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Resistentti bakteeri on kehittänyt vastustuskyvyn tavanomaisille antibiooteille. Jotkin näistä bakteerista voivat aiheuttaa merkittäviä sairaalaepidemioita. Osa ihmisistä voi sairastua bakteerin aiheuttamaan infektioon. ...
 • Synnytyskivun lievittäminen : opas kivunlievitykseen aktiivisessa synnytyksessä 

  Aalto, Kati; Tapani, Tuula; Tuominen, Anni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kipu kuuluu luonnollisena osana synnytykseen. Synnytyskipu muuttuu synnytyksen edetessä ja synnyttäjän kokeman kivun voimakkuus on hyvin yksilöllistä. Koettuun kipuun vaikuttavat muun muassa vauvan koko, äidin yleisvointi ...
 • Raskaudenaikainen seksuaalisuus 

  Niiranen, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raskausaika on haasteellinen seksuaalielämän vaihe yksilön elämänkaaressa. Uuden elämän vastaanottaminen muuttaa niin ikään yksilöä itseään että pariskunnankin sidosta. Seksuaalisuus ja seksi raskauden aikana ja synnytyksen ...
 • Miksi rokotuttaisin lapseni? : rokotustietoa vanhemmille 

  Jäntti, Tiia; Sundell, Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rokotevastaisuuden syitä ja seurauksia sekä kumota erilaisia harhakuvitelmia rokotteista. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan yleistietoa rokotteista, niiden hyödyistä ja haitoista ...
 • Maahanmuuttajien mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy : maahanmuuttajanaisryhmän terveysneuvonta 

  Aittomäki, Katja; Kuoppala, Fannimaija; Rintaniemi, Sini; Virtanen, Anniina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on terveysneuvonnan kautta lisätä maahanmuuttajanaisten tietoisuutta maahanmuuttajien keskuudessa esiintyvistä yleisimmistä mielenterveysongelmista. Tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajien ...
 • Kouluterveydenhuolto koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä alakoulussa 

  Oksanen, Noora; Taurama, Karita (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja kuvata koulukiusaamista ilmiönä alakoulussa sekä terveydenhuollon että terveydenhoitajan näkökulmasta ja selvitellä, mitkä ovat terveydenhoitajan mahdollisuudet ennaltaehkäistä ...
 • Hoitotyön esimiesten tunneäly 

  Rintala, Outi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tunneälyn merkitystä hoitoalan esimiestyössä ja siinä menestymisessä. Tunneäly on kykyä tunnistaa ja hyödyntää tunteita itsessä, toisissa ihmisissä ja ympäristössä. Tunneäly on ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi käytännön harjoittelussa : mitä tarkoittaa, miten kuvattu kirjallisuudessa 

  Holanne, Pauliina; Hulkkonen, Anniina; Koponen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opiskelijaohjausprosessi on sairaanhoitopiirien yhdessä luoma ja käyttämä pohja sairaanhoitaja opiskelijoiden käytännön harjoittelulle. Sairaanhoitajaopiskelijan käytännön harjoittelussa tapahtuva ohjausprosessi antaa ...
 • Pakolaistaustaisen naisen synnytyksen hoitotyön erityispiirteitä 

  Suonpää, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pakolaisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet näkyvät yhä useammin myös synnytyssalissa kasvavan pakolaismäärän johdosta. Pakolaiset saapuvat epävakaista olosuhteista ja täysin erilaisesta kulttuuripiiristä, joten länsimainen ...
 • Synnytyksen aiheuttamien välilihan vaurioiden ennaltaehkäisy ja hoito : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kinnunen, Emmi; Sewón, Eva (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Synnytys rasittaa naisen kehoa ja erityisesti lantionpohjan aluetta monella tapaa. Lantionpohjaan, johon myös väliliha kuuluu, voi syntyä monenlaisia vaurioita. Väliliha sijaitsee kliinisesti emättimen ja peräaukon välisellä ...

Näytä lisää