Uusimmat viitteet

 • Hysteroskopiaan tulevan potilaan ohjaus : oppimateriaali 

  Pyykkönen, Heidi; Mattila, Ninni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohtunontelon tähystys eli hysteroskopia tehdään emättimen ja kohdunkaulan kautta. Hysteroskopian avulla voidaan tarkastella kohdun rakennetta sekä tutkia vuotohäiriöitä. Riittävällä suullisella ja kirjallisella ohjauksella ...
 • Ensiapuopas lastensuojelupalvelut Ompulle 

  Aaltonen, Jemina; Helimo, Jani; Sointu, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tapaturmia sattuu eniten kotioloissa ja vapaa-ajalla. Leikki-ikäisten tapaturmista suurin osa tapahtuu kotona ja kouluikäisten tapaturmista harrastusten parissa. Yleisimpiä ovat pienet haavat, palovammat, nivelsidevammat ...
 • Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö : oirekuva ja tunnistaminen 

  Nieminen, Eveliina; Suoyrjö, Anniina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö (BDD) on hyvin vakava mielenterveyden häiriö. Sitä sairastava henkilö on vakuuttunut ulkonäkönsä viallisuudesta ja kokee siitä selvästi liiallista huolta sekä ahdistusta. (Phillips 2004;Huttunen ...
 • Ensiapuopas Piispanlähteen alakoulun opettajille 

  Kääriäinen, Tuomo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alakouluissa tapaturmia sattuu eniten välitunneilla. Tyttöjä ja poikia vertailtaessa, pojille sattuu enemmän tapaturmia. Yleisimpiä tapaturmia alakouluissa ovat kaatuminen, putoaminen, nivelvammat, pään vammat ja haavat. ...
 • Hoitotyön opettajien ja lähiohjaajien empaattisuus hoitotyön opiskelijoiden kokemana 

  Kesäläinen, Elisa; Muroma, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitotyön opettajien ja käytännön harjoittelujen lähiohjaajien empaattisuutta hoitoalan opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin kokivatko opiskelijat opettajiensa ja ...
 • Sosiaalisen median vaikutus nuoren hyvinvointiin 

  Hirvonen, Heidi; Mäkinen, Saara (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median käytön vaikutuksia nuoren psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli antaa nuorille tietoa sosiaalisen median vaikutuksista ja saada heidät ajattelemaan ...
 • Ehkäisevä mielenterveystyö kouluissa : kysely suuren kaupungin palveluista 

  Fingerborg, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvailla yläkoulujen tarjoamat ehkäisevät mielenterveyspalvelut, selvittää yhden suomalaisen kaupungin yläkouluissa tarjottavat palvelut sekä lisäksi selvittää palveluiden tarvetta. ...
 • Ensiapukoulutus : Piispalähteen koulun 9 luokkalaisille 

  Raiskio, Hanna; Sipilä, Katariina; Takatupa, Renja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa ensiaputunti Piispanlähteen yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille oppilaille osana terveystiedon opetusta. Tavoitteena oli lisätä oppilaiden tiedollisia ...
 • Melanooman ehkäisy 

  Willing, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen ajantasaista tietoa melanoomasta ja siitä, millaisia keinoja melanooman ehkäisyyn on olemassa. Lisäksi tarkoitus oli kartoittaa sitä, minkälaiset ehkäisykeinot ja interventiot ...
 • Suunterveys sydänkirurgisten potilaiden hoitotyössä 

  Vähätalo, Anniina; Ylikoski, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa suunterveyden vaikutusta sydämeen sydänkirurgisten potilaiden hoitotyössä. Tavoitteena on edistää sydänkirurgisten potilaiden suunterveyttä ja tuotoksena laadittiin VSSHP:n ...
 • Hiilihydraattien preoperatiivisen saannin vaikutukset leikkauspotilaan toipumiseen 

  Barkar, Anni; Antson, Saija; Peuraniemi, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hiilihydraattien preoperatiivisen saannin vaikutusta leikkauspotilaan toipumiseen, ja tavoitteena on edistää potilaiden toipumista kirurgisen toimenpiteen jälkeen. Opinnäytetyö ...
 • Virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamat iho-ongelmat ja niiden hoito 

  Rintala, Johanna; Setälä, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamia iho-ongelmia ja niiden hoitoa sekä laatia aiheesta esite. Tavoitteena on kehittää virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamista ...
 • Psoriasiksen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 

  Varhia, Essi; Ylikylä, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää psoriasiksen vaikutuksia ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän lisäksi selvitettiin, miten psoriasiksen vaikutukset eroavat miehillä ja naisilla. Tavoitteena oli ...
 • Ihomuutosten vaikutus elämänlaatuun : kirjallisuuskatsaus 

  Tenhunen, Essi-Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miten ihomuutokset vaikuttavat elämänlaatuun. Tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietämystä ihomuutosten ja elämänlaadun yhteydestä, sekä selkeyttää niiden ryhmien ...
 • Aseptiikka akuuttitoimenpiteissä 

  Hellman, Marianne; Loit, Helene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa mitä akuuttitoimenpiteitä sairaanhoitaja voi työssään kohdata ja miten aseptiikka akuuttitoimenpiteissä toteutuu. Tavoitteena oli edistää hoidon laatua ja minimoida aseptiseen ...

Näytä lisää