Uusimmat viitteet

 • Vanhempien kokemuksia lasten teho-osastolta 

  Juselius, Josefiina; Karppinen, Roope (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa tehohoitojaksolta, miten tarjota tukea sen aikana ja miten eri kulttuuritaustat voivat vaikuttaa kokemuksiin. Tavoitteena oli edistää ...
 • VAS-kipumittarin käyttö gynekologisella syöpäpotilaalla : leikkauksen jälkeinen kivun arviointi 

  Broberg, Christel; Jaakkola, Juulia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa uusia gynekologisia syöpiä todetaan vuosittain noin 1600. Naisten kolme yleisintä gynekologista syöpää ovat kohdunrungonsyöpä, kohdunkaulansyöpä ja munasarjasyöpä. Gynekologisten syöpien hoidon kulmakivi on ...
 • Synnyttävän naisen naislähtöinen hoitotyö 

  Kulmala, Jane; Laine, Sarianna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Naislähtöinen hoitotyö edellyttää saumatonta yhteistyötä ja vuorovaikutusta naisen ja kätilön välillä. Naisen tulisi olla oman hoitonsa keskipisteenä ja pystyä tekemään päätöksiä hoidostaan saamiensa tietojen perusteella. ...
 • Seksuaalioikeudet tubettajien käsittelemänä 

  Maaronen, Salla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ja niitä tarvitaan esimerkiksi siksi, että seksuaalisuus on joissakin yhteisöissä edelleen laiminlyöty alue. Seksuaalisuus liittyy erottamattomasti ihmisen ...
 • Perioperatiivisen sairaanhoitajan fysiologian tiedot 

  Kaunisto, Moona; Kauno, Ella; Rantala, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  ​Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, minkälaista fysiologian osaamista perioperatiivinen sairaanhoitaja tarvitsee. Tavoitteena oli luoda kyselylomake, jonka avulla voidaan arvioida perioperatiivisten ...
 • Kiinnipidon ja eristämisen käytännöt Suomessa ja kansainvälisesti 

  Aalto, Lauri; Darth, Moona; Hakala, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää olemassa olevan kirjallisuuden avulla kiinnipidon, huone-eristämisen ja sitomisen käytännöt Suomessa ja kansainvälisesti sekä ottaa huomioon mahdollisia käytännöissä ilmeneviä ...
 • Työttömien terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin : koulutuspaketti työttömille vertaisvalmentajille 

  Aerikkala, Cilla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruori 2- on EU rauhoitteinen hanke. Hankkeen päämääränä on pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, jotta työllistyessä työnhakijan terveydentila olisi riittävä. ...
 • Tiimityöskentely psykiatrisella osastolla liittyen tahdonvastaiseen hoitoon 

  Laine, Aino; Iinatti, Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muuttuva työympäristö ja pyrkimys potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon edellyttää tiimityötä psykiatrisilla osastoilla. Tahdonvastaisen hoidon aikana tiimityön tarve korostuu etenkin eristämisen aikana. Opinnäytetyön ...
 • Turvallisesti merellä : lääkityspoikkeamat ja niiden myötävaikuttavat tekijät matkustajalaivalla 

  Kivijärvi, Jonna; Korpela, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kirjallisuuskatsaukseen perustuen (n=18) yleiskuvaa lääkehoidon toteuttamisesta sekä lääkityspoikkeamista laivaolosuhteissa. Saatuun tietoon perustuen on kehitetty kyselylomake, ...
 • Työturvallisuuden uhkatekijät aikuispsykiatrisella osastolla : kirjallisuuskatsaus 

  Backman, Krista; Lankinen, Anniina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työturvallisuudella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka turvaa työntekijän henkisesti ja fyysisesti työaikana. Turvallisuus kuuluu työntekijän perusoikeuksiin ja sen pitää toteutua työpaikalla. Väkivaltaa on ...
 • Sairas lapsi syntyy perheeseen : perheen huomioiminen sairaalassa olon aikana 

  Laaksonen, Anette; Luhtala, Anni-Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kun lapsi sairastuu, perheen merkitys korostuu. Perheen elämää vaikeuttavat sekä voimavaroja koettelevat lapsen sairastuminen, sairaus ja sairaalassa olo. Lapsen sairastuminen aiheuttaa kriisin koko perheelle. Perhe ...
 • Elektiivisen sepelvaltimon ohitusleikkauksen prosessikuvaus potilaan näkökulmasta 

  Kuhmonen, Henna; Peuralahti, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suunniteltuun eli elektiiviseen sepelvaltimon ohitusleikkaukseen tulevan potilaan hoitoprosessia sairaalassaoloaikana havainnoimalla hoitoprosessia ja haastattelemalla potilasta. ...
 • Liiku terveydeksi -blogi Ota koppi -hankkeen nettisivuilla 

  Ekqvist, Annika; Pihlström, Elsa (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Liikunta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti nuoren kuntoon, elämänhallintaan, tunne-elämään, uneen ja keskittymiskykyyn. Syrjäytymiselle merkittäviä ...
 • Mielenterveyshoitotyön potilasturvallisuus ja vaaratapahtumat 

  Korkeamäki, Jannina; Laine, Ella; Lammassaari, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa potilasturvallisuuden toteumista mielenterveyshoitotyössä, sekä tarkastella minkälaisia vaaratapahtumia mielenterveyshoitotyössä tapahtuu. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää ...
 • Lasten tunnetaitojen kehittymisen tukeminen : kirjallisuuskatsaus 0–12-vuotiaiden lasten tunnetaitoihin 

  Rajala, Sini; Rissanen, Emmi; Silver, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten tunnetaidoista ja niiden kehittymisen tukemisen merkityksestä. Tavoitteisiin kuuluu selvittää mikä rooli vanhemmilla, neuvolalla ja koululla on tunnetaitojen kehittymisen ...

Näytä lisää