• Synnytyksen aiheuttamien välilihan vaurioiden ennaltaehkäisy ja hoito : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Kinnunen, Emmi; Sewón, Eva (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Synnytys rasittaa naisen kehoa ja erityisesti lantionpohjan aluetta monella tapaa. Lantionpohjaan, johon myös väliliha kuuluu, voi syntyä monenlaisia vaurioita. Väliliha sijaitsee kliinisesti emättimen ja peräaukon välisellä ...
  • Maahanmuuttajaperheen ajanhallinta arjessa ja lapsen sairastuessa 

   Aihonen, Jenna; Peltonen, Linda; Tuomi, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on tehty osana MARJAT-hanketta. Hanke tukee Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotoutumista edistämällä maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajanaisten ...
  • Maahanmuuttajanaisten tiedonsaanti sekä tiedonsaannin ja asioinnin kehittäminen Suomen terveyspalveluissa 

   Jokinen, Tiina; Heinonen, Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Levottomuuksien ja heikentyneiden elinolojen vuoksi ihmiset jättävät kotimaansa ja muuttavat muualle. Suomeen muutettaessa maahanmuuttajan kulttuuri, tavat ja uskonto ...
  • Laiva työympäristönä : terveyteen ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

   Asikainen, Kaisa; Grundström, Sanna; Heinilä, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Merenkulkijat ovat riskialteimpia ammattiryhmiä sekä työ- ja elinolosuhteisiin liittyvien sairauksien että onnettomuuksien suhteen. Työtapaturmat ovat laivalla yleisempiä kuin mantereella harjoitettavissa ammateissa, ja ...
  • Synnyttäneen naisen kehonkuva : sisällönanalyysi blogiteksteistä 

   Hämäläinen, Emmi; Kauniskangas, Maisa; Laitsalmi, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Naisen keho muuttuu raskauden ja synnytyksen myötä rajusti lyhyessä aikavälissä. Kehonkuvan muutokset vaikuttavat naisen kokemukseen itsestä sekä naisena että äitinä. Pidemmällä aikavälillä ongelmallinen kehonkuva voi ...
  • Monikulttuurisuus nuorten seksuaalikasvatuksessa : kirjallisuuskatsaus 

   Hurme-Leikkonen, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aiempien hoitotieteellisten tutkimusten avulla, millaisia haasteita monikulttuurinen tausta luo nuorten alle 21-vuotiaiden seksuaalikasvatukseen länsimaisessa kulttuurissa. Tarkoituksena ...
  • Maahanmuuttajanaisten terveyspalvelujen tarve 

   Kipinoinen, Riitta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajanaisten terveyspalvelujen tarpeita Suomessa. Tavoitteena on, että opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa maahanmuuttajille kohdistettuja palveluita ...
  • Lääkehoidon osaaminen : -LOVe-näytön opetusvideo suunkautta jaettavien lääkkeiden näytönvastaanottotilanteessa 

   Hulkkonen, Nina; Pekkarinen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan potilasturvallisuus on laadukkaan hoitotyön perusta. Merkittävä osa potilasturvallisuutta on hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaaminen. Lääkehoitoon liittyvät virheet ovat ...
  • Ohitusleikkauspotilaan hoito ja kuntouttaminen leikkauksen jälkeen : osastotunti Salon terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnalle 

   Mäntylä, Satu Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset ovat laskeneet 2000-luvun alusta noin kolmannekseen ja korvautuneet pallolaajennuksilla. Kiireellisten leikkausten ja ...
  • Seksuaaliterveysneuvontaa maahanmuuttajanaisille : neuvontatapahtuma Opetuskoti Mustikassa 

   Marinica, Susanna; Mattila, Livia; Siivola, Sanni; Tamminen, Kaisu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa maahanmuuttajanaisille tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden seuraavista aiheista: ...
  • Ravitsemuskurssi maahanmuuttajien kotoutumisen tukena 

   Kallionpää, Jenni; Liukko-Sipi, Katri; Shirmohammadi, Fariba; Vuola, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Suomalaisia ravitsemussuosituksia (2014), maahanmuuttajien ravitsemuksellisia haasteita sekä ravitsemuksen edistämistä osana maahanmuuttajien kotoutumista. Toimeksiantaja oli Turun AMK:n, ...
  • Unen tukeminen : selkokielinen verkkoesite maahanmuuttajille 

   Maniscalco, Anna; Marenkova, Elisaveta; Mäkinen, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on osa MARJAT-hanketta, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin keinoin. Hankkeen päätavoitteet ovat maahanmuuttajien terveystietouden lisääminen ...
  • Maahanmuuttajan tarpeet ja erityispiirteet Suomen terveydenhuollossa 

   Hämäläinen, Pilvi; Löwendahl, Noora; Viitala, Sandra (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on kuvata maahanmuuttajien tarpeita ja erityispiirteitä Suomen terveydenhuollossa. Kuvauksen perusteella on laadittu maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle terveysalan ...
  • Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi sekä terveyspalveluiden käyttö Suomessa 

   Ristelä, Tommi; Räikkönen, Silja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on sovellettu systemaattinen kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä terveyspalveluiden käytöstä Suomessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ajankohtaisten ...
  • Maahanmuuttajanaisten syöpäseulontoihin osallistuminen Suomessa : esite syöpäseulontoihin osallistumisen lisäämiseksi 

   Kärkkäinen, Meri; Piiparinen, Nanni; Suhonen, Emilia; Svärd, Vera (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata maahanmuuttajanaisten osallistumista valtakunnalliseen syöpäseulontaohjelmaan, syitä osallistumattomuuteen ja osallistumisen merkitystä terveyteen. Tavoitteena oli edistää ...
  • Esimies henkilöstön työn imun tukijana 

   Casagrande, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää esimiehen keinoja tukea henkilöstön työn imua. Yksilön kokema työn imu parantaa työhyvinvointia, yksilön työsuoritusta sekä halua toimia organisaation hyväksi. Työn voimavarat, ...
  • Fibromyalgian heijastuminen arjen toimintakykyyn 

   Rantatalo, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fibromyalgia on krooninen kipu-uupumusoireyhtymä, jossa sairastuneella esiintyy laaja-alaista kipua tuki- ja liikuntaelimissä. Fibromyalgiaan kuuluu kivun ja uupumuksen lisäksi vaihtelevasti neurologisia ja psyykkisiä ...
  • Maudsleyn malli nuorten syömishäiriöiden hoidossa : kirjallisuuskatsaus 

   Hakanen, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Syömishäiriöt ovat mielenterveyshäiriöitä, joita esiintyy sekä nuorilla että aikuisilla. Tavallisesti ne ilmenevät poikkeavana syömiskäyttäytymisenä, mutta usein myös psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn ...
  • Alaraajojen verenkierron arviointi hoitotyössä 

   Silvennoinen, Veeraliisa; Sinkkilä, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa alaraajojen verenkierron arviointia ja tuottaa tarkistuslista sairaanhoitajalle alaraajojen verenkierron arviointia varten. Tavoitteena on edistää alaraajojen verenkierron ...
  • Raskauden ja synnytyksen jälkeinen virtsankarkailu 

   Passoja, Satu-Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Raskaus ja synnytys ovat fyysisesti mullistavia asioita naisen elimistölle. Täysiaikainen raskaus kestää 40 viikkoa eli 280 vuorokautta. Kasvava kohtu rasittaa etenkin lantionpohjalihaksia. Lantion alueen elimet pysyvät ...