Uusimmat viitteet

 • Haaga-Helian opiskelijapalveluiden viestintäsuunnitelman laatiminen 

  Salonen, Catharina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämishankkeen päätavoitteena oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden viestintäsuunnitelman laatiminen. Tavoitteena oli tehdä opiskelijapalveluiden ...
 • Strategian jalkauttaminen ja toimintaa ohjaavat mittarit markkinointitoiminnossa 

  Hauskamaa, Terhi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimushankkeessa tutkittiin strategian jalkauttamista ja toiminnan ohjaamiseen liittyviä mittareita A-lehtien markkinointitoiminnossa. Koska yrityksen strategian on tarkoitus ohjata operatiivista toimintaa haluttuun ...
 • Kasvuyritys työn organisoinnilla tuottavaksi ja hyvinvoivaksi työyhteisöksi 

  Koskela, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pienen yrityksen kasvaessa yrityksen luonne ja ominaisuudet muuttuva sekä tukitehtävät ja prosessit lisääntyvät. Kasvua tavoiteltaessa usein yrityksen rakenne ja toimintamallit eivät pysy kasvun mukana, eikä aineettomien ...
 • Tuoteavustajan kehittäminen 

  Borg, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mywei Oy perustettiin vuonna 2017 tammikuussa kahden kaverin yhteisenä unelmana. Verkkokauppa avautui ensimmäisen kerran asiakkaille maaliskuussa 2017. Mywei-Store.fi myy audio- ja älylaitteita verkkokaupassa tarjoten ...
 • Autotoimialan asiakkuudenhallinta diginatiivien kohderyhmässä 

  Ruuskanen, Ulla-Maija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten autotoimialan tulisi huomioida diginatiiveja autokaupan asiakkaana. Millaisia muutoksia ja uusia toimintamalleja diginatiivit odottavat autokaupalta. Miten autotoimialan ...
 • Kohderyhmätutkimus ja asiakaspersoonien luominen startup-yritykselle 

  Colliander, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksenä on vuonna 2017 aloittanut naisten uravalmennuksia tarjoava startup-yritys, Yritys X. Yritys on luonut valmennustuotteet Iso-Britanniassa käytetyn mallin pohjalta, ja on vähitellen ...
 • Rullaava ennustaminen liiketoiminnan johtamisen tukena 

  Klemola, Marja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää rullaavaa ennustamista liiketoiminnan johtamisen työkaluna case-yrityksessä. Lisäksi haluttiin selvittää, pystytäänkö rullaavan ennustamisen avulla yhtenäistämään ...
 • Asiakasymmärryksen syventäminen Takuusäätiön takaustoiminnassa palvelumuotoilun keinoin 

  Niiranen, Anna-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden asiantuntijoiden asiakasymmärryksen syventäminen. Työ vastaa Takuusäätiön strategiassa 2017-2019 määriteltyyn tavoitteeseen asiakaslähtöisyyden ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen SATOn asiakasrajapinnassa 

  Paananen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja ottaa kohdeorganisaatiossa käyttöön kaksi järjestelmää, jotka toteuttavat yrityksen Asiakas ensin strategista kehitysohjelmaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös mitata ...
 • Työyhteisötaidot ja työtyytyväisyys tiimin toimivuuden kehittämisessä 

  Toivanen, Tarja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erään tiimin huonon toimivuuden syitä, etsiä ratkaisuja käytännön ongelmiin ja löytää keinoja työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tyytymättömyys näkyi tiimin toiminnassa ...
 • Lean asiantuntijatyössä 

  Hyttinen, Jyrki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää, kuinka Lean toimintastrategiaa voitaisiin hyödyntää Eläketurvakeskuksen Ulkomaisten eläkeasiain osastolla toimivan asiantuntijatiimin työn kehittämisessä. Tämän työn ...
 • Jäsenpalvelun ja jäsenhankinnan prosessien kehittäminen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi 

  Pohjantuuli, Seija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetuksen julkaiseminen toukokuussa 2016 käynnisti kahden vuoden siirtymäajan, jonka kuluessa yritysten tulee tarkistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt ja päivittää ne uuden asetuksen ...
 • Leadership in Multicultural Work Environment 

  Ahtola, Eero (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  During the last 10 to 20 years, globalization has become a reality for majority of businesses and companies have had to change the ways of doing business. Companies now want to grow globally and expand their businesses to ...
 • Tilaturvallisuuspalvelutuotteen myynti- ja haltuunottotyökalun kehittäminen, Tapaus Senaatti-kiinteistöt 

  Vuorinen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda Senaatti-kiinteistöjen uudelle tilaturvallisuuspalvelulle organisaation sisäinen käytännön haltuunottotyökalu, jonka avulla palvelu on jatkossa helppo myydä ja haltuun ottaa ...
 • Hankintojen johtamisen tuki ja seurannan tehostminen 

  Gummerus, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko ja teollisuusyrityksille. Yhtiön vastuulla on huolehtia sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. ...

Näytä lisää