Uusimmat viitteet

 • Lean asiantuntijatyössä 

  Hyttinen, Jyrki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää, kuinka Lean toimintastrategiaa voitaisiin hyödyntää Eläketurvakeskuksen Ulkomaisten eläkeasiain osastolla toimivan asiantuntijatiimin työn kehittämisessä. Tämän työn ...
 • Jäsenpalvelun ja jäsenhankinnan prosessien kehittäminen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi 

  Pohjantuuli, Seija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetuksen julkaiseminen toukokuussa 2016 käynnisti kahden vuoden siirtymäajan, jonka kuluessa yritysten tulee tarkistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt ja päivittää ne uuden asetuksen ...
 • Leadership in Multicultural Work Environment 

  Ahtola, Eero (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  During the last 10 to 20 years, globalization has become a reality for majority of businesses and companies have had to change the ways of doing business. Companies now want to grow globally and expand their businesses to ...
 • Tilaturvallisuuspalvelutuotteen myynti- ja haltuunottotyökalun kehittäminen, Tapaus Senaatti-kiinteistöt 

  Vuorinen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda Senaatti-kiinteistöjen uudelle tilaturvallisuuspalvelulle organisaation sisäinen käytännön haltuunottotyökalu, jonka avulla palvelu on jatkossa helppo myydä ja haltuun ottaa ...
 • Hankintojen johtamisen tuki ja seurannan tehostminen 

  Gummerus, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko ja teollisuusyrityksille. Yhtiön vastuulla on huolehtia sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. ...
 • Matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -tapahtuman pohjalta 

  Helenius, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistehtävänä on matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -pilottitapahtuman pohjalta. Kehittämistehtävän aihe tuli Messukeskuksen ...
 • Taloushallinnon prosessien tehostaminen 

  Suni, Ulla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja kuvata, minkälaiset ovat tehokkaasti toimivan taloushallinnon prosessit ja miten niihin päästiin kohdeorganisaatiossa. Työssä kuvataan, kuinka prosessien tehokkuutta ja ...
 • Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa : UPM:n asiantuntijat ja johto työntekijälähettilyyden alkutaipaleella 

  Lehtomaa, Kaisu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni lähtökohtana on ollut tutkia kuinka UPM:n johto ja asiantuntijat voivat vaikuttaa sosiaalisessa mediassa yhtiön julkisuuskuvaa ja ammatillista brändiaan tukevalla tavalla. UPM:n tahtotilana on parantaa julkisuuskuvaa, ...
 • Tapahtumatuotannot opiskelijaprojekteina 

  Laaksonen, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tekijä toimii opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksikössä, jonka opiskelijat tuottavat opiskeluprojekteinaan tapahtumatuotantoja ulkoisille asiakkaille. Kehittämistyö lähti tarpeesta ...
 • Kysynnänhallintaprosessin kehittäminen ITIL-viitekehyksen mukaiseksi 

  Kiuru, Satu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävässä luodaan yhtenäinen toimintamalli sisäisten tietohallintohankkeiden, projektien, kehitysideoiden ja sisäisiä sovelluksia koskevien muutospyyntöjen kysynnänhallintaan (engl. Demand Management). ...
 • Sisäisen auditoinnin menettelyn kehittäminen ja käyttöönotto Suomen ympäristökeskuksessa 

  Heinonen, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka työllistää noin 600 henkilöä. SYKE toimii pääosin ympäristöministeriön tulosohjauksessa, mutta vesivara-asioissa ohjaava ministeriö on maa- ...
 • Rainmakerin strategiaviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 

  Patala, Päivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rainmaker perustettiin vuonna 2015 fuusiolla, jolla liitettiin yhteen kuusi alan osaajaa. Uuden konsernin strategiatyölle ei ollut toimintamallia, jolla strategiasta voisi tehdä konsernin näkyvän elementin. Fuusion vuoksi ...
 • The elements of happy organizational culture 

  Nokelainen, Mirva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Happy people are creative, resilience and productive. Organizational culture is a vital part of an organization, because it has a great impact on the functioning of the organization. The purpose of this study was to ...
 • Johtamisvalmiuksien kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirastossa 

  Lumijärvi, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vuonna 2011 Liikenteen turvallisuusvirastossa nähtiin tarpeelliseksi kehittää johtamisvalmiuksia. Virasto oli perustettu vuonna 2010 fuusioimalla neljä aiempaa virastoa yhdeksi uudeksi organisaatioksi. Vanhojen virastojen ...
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Ekamin, strategian jalkauttamisprosessin arviointi ja kehittäminen 

  Erikoinen, Timo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
  Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa, Ekamissa laaditaan uusi strategia seuraavalle vuodesta 2016 alkavalle strategiakaudelle. Uuden strategian implementoinnin onnistumisen varmistamiseksi on pohdittava, mitkä asiat ovat ...

Näytä lisää