Uusimmat viitteet

 • Ruokamatkailua reiteiksi Suomen matkailun suuralueilla 

  Kumpula, Jaakko; Vettenranta, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty parityönä. Tämän opinnäytetyön tavoitteina on jakaa Visit Finlandin My Stay -sivuston ruokamatkailutuotteet Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian temaattisten painopisteiden mukaan, innovoida ...
 • Teurastamon sivutuotteiden hyötykäyttö suomalaisessa ruokajärjestelmässä 

  Kaikkonen, Jani; Keskevaari, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten ruokaketjusta poistuva ruoka saataisiin paremmin hyötykäytettyä teurastamoesimerkin avulla, sekä tutkitaan ihmisravinnoksi soveltuvien sisäelinten hyväksyttävyyttä ...
 • Elintarvikehuoneita koskevat viranomaisvaatimukset & ravintolan perustamisen ABC 

  Hytönen, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ravintola-alaan liittyviä viranomaisvaatimuksia liiketoimintaa käynnistettäessä. Opinnäytetyö käsittelee viranomaisvaatimuksia elintarvikehuoneiston rakenteellisista ja toiminnallisista ...
 • Uusien kahvilamyyjien perehdyttämisen kehittäminen Yritys X:ssä 

  Meriluoto, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään perehdyttämistä, sen merkitystä ja perehdytysprosessia. Tärkeässä roolissa on myös oppiminen ja perehdytyksessä käytettävä materiaali. Perehdyttämisen tarkoituksena on saada uusi työntekijä ...
 • Sairaala Y:n keittiön tuotantoprosessien kehittäminen 

  Marjakangas, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehokkaalle ruokatuotannolle on välttämätöntä jatkuva kehittäminen. Tulevaisuuden ruokapalvelun tulee olla prosessilähtöinen, strateginen ja ennakoiva. Ruokapalveluhenkilöstöä tulee käyttää tehokkaasti. Työntekoa tehostetaan ...
 • Keittiöhenkilökunnan näkemyksiä sitoutumisesta 

  Käyhty, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin keittiöhenkilökunnan näkemyksiä sitoutumisesta. Työn tarkoituksena oli selvittää ne tekijät, mitkä vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen. Ilmiönä sitoutumista on pyritty kuvaamaan erilaisilla ...
 • Juhlabuffet tuotteiden määrien vakioiminen ja annoskorttien luominen 

  Grundström, Nicklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Haikon Kartano, joka tarjoaa hotelli-, kylpylä-, ravintola- ja kokouspalveluita. Opinnäytetyön tavoite on tutkia ja luoda Haikon Kartanolle juhlabuffet tuotteista vakioidut ruokamäärät ...
 • Hyvän keittiömestarin tiedot ja taidot hienossa ravinto-lassa ammattilaisten kertomana 

  Lehto, Joona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää mitä keittiömestarin työ on ja mitkä ovat hyvänmestarin tiedot ja taidot hienossa ja hyvätasoisessa illallisravintolassa. Työssä pyrittiin myös selvittämään mitä fine dining on. ...
 • Aterioiden suunnittelu raskausdiabetesta koskevaan tutkimukseen 

  Haili, Jenni; Martikainen, Kata-Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on tuottaa kaksi erilaista ateriasuunnitelmaa raskausdiabetesta koskevaan tutkimukseen. Tutkimus käynnistyy syksyllä 2017 ja opinnäytetyö valmistuu ennen tutkimuksen alkamista. Opinnäytetyö ...
 • Food and Talk - tapahtuman onnistuminen ja ruoka-alan trendit 

  Paalanne, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Food and Talk on Food Camp Finlandin järjestämä tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Tapahtuma ja sen sisältö on suunnattu ruoka-alan ammattilaisille ja tänä vuonna tapahtumassa oli useita alan ...
 • Toimintamalli Espoo Catering Oy:n palvelukeittiöille 

  Chepelev, Tanja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena suunnitella Espoo Catering Oy:n palvelukeittiöihin uusi yhtenäinen toimintamalli. Espoo Catering Oy:n palvelukeittiöiden toiminta muuttuu syyskuussa 2017 uuden Kilon Keittiön valmistumisen ...