Uusimmat viitteet

 • Seksuaalinen häirintä palvelualoilla ja sen ehkäiseminen esimiestyön näkökulmasta 

  Ruuskanen, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelualoilla tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Palvelualoilla tarkoitetaan tässä työssä hotelli-, ravintola- ja puhtausalaa. Työn tarkoitus on lisätä tietoutta seksuaalisesta häirinnästä ...
 • Ruokapalvelun laatukriteerit : Lempäälän kunta 

  Haapamäki, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Lempäälän kunnan ruokapalvelun laatutekijöitä ja laadunarvioinnin kriteereitä, keskittyen päiväkoti- ja kouluruokailuun. Työn tarkoituksena oli tutustua laatukäsitteeseen uudesta näkökulmasta ...
 • Työhyvinvoinnin johtaminen : Henkilöstöravintolan työhyvinvointisuunnitelma 

  Hakanen, Salla-Maarit (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli nostaa esille työhyvinvoinnin johtamisen tärkeys yksilön työssäjaksamiselle. Työssä tarkasteltiin työhyvinvoinnin teoriaa, työyhteisön yhteisöllisyyttä ja tähän vaikuttavaa johtamista. ...
 • Elämyksellisyyden tuottaminen ravintola-asiakkaille : Case: Bistro Frans & Marie 

  Karjalainen, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee nykypäivän ravintolakävijöiden mieltymyksiä ja haluja. Työssä käsitellään elämyksellisyyden ja palvelumuotoilun keinojen tärkeyttä asiakaspalvelun onnistumisessa. Työssä käydään läpi ravintolakävijöiden ...
 • Rekrytointitaitojen kartoitus Yrityksessä X 

  Puputti, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe oli perehtyä rekrytointiin kokonaisuutena sekä tutustua rekrytointia ohjaileviin lakeihin ja säädöksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yrityksessä X työskentelevien palveluesimiehien tämän ...
 • Työhyvinvointi 

  Ellä, Siiri; Saarela, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Arctia Oy:n työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Arctian maa- ja meriosaston henkilökunnan tämän hetkisen työhyvinvoinnin tilanne työntekijöiden ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Original Sokos Hotel Vaakunassa 

  Lilvanen, Nora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, että miten asiakaskokemusta voidaan kehittää Original Sokos Hotel Vaakunassa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Original Sokos Hotel Vaakunalle. Asiakaskokemuksen kehittämistä ...
 • Kiitos palautteestasi! : Tekme Oy 

  Setälä, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakaspalautteita ja niihin vastaamista. Tarkoituksena on kehittää aineistoa teemoittaen asiakaspalautteisiin vastaamista sekä tehdä opas palautevastausten laatimisen avuksi. Lisäksi ...
 • Leipomo-ravintolan liiketoimintasuunnitelma : case Bistro & Bakery 

  Paloneva, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Restonomiopintoihin kuului kaksi harjoittelua, joista molemmat suoritin tamperelaisissa leipomo-konditorioissa. Ensimmäisen harjoittelun aikana työskentelin työntekijätason tehtävissä ja toisessa niin sanotussa syventävässä ...
 • Ravintolakokonaisuus Puiston asiakaskokemus 

  Lahnalampi, Rebecca (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Pirkanmaan Osuuskaupan uudelle ravintolakonseptille Puistolle syksyllä 2017. Puisto yhdistää ensimmäisenä Suomessa ravintolan, kahvilan, herkkukaupan ja kesäterassin. Tutkimuksen tarkoituksena ...
 • Hotellin B2B-asiakkaiden ajatukset myynnistä myynnin digitalisoinnin kehittämiseksi 

  Koponen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustana toimi Restel Oy:n hotellien B2B-myynnin kehittäminen yritysasiakkaan näkökulmasta digitalisoinnin keinoin. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää ja parantaa Restel Oy:n hotelleissa asioivien ...
 • Kotityöpalvelun laatukäsikirja : Vammalan Siivoushuolto Oy 

  Järvenkallas, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen laatukäsikirja yrityksen jokapäiväiseen käyttöön. Tulevaisuutta ajatellen haluttiin myös sertifioida toiminta. Vammalan Siivoushuolto Oy tuottaa koti- ja siivouspalveluita ...
 • Ateriapalveluasiakkaiden tyytyväisyystutkimus kunnan ruokapalveluihin : case: Alavieskan kunta 

  Kivimaa, Milla-Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Alavieskan kunnan ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden tämän hetkinen tyytyväisyyden taso ruokapalveluun asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi tutkimuksella ...
 • Jamix-ruokaohjelman käyttöönotto Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunnassa 

  Lassila, Vesa-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Jamix-ruokaohjelman käyttöönottoprosessi Lentokonetehtaan ravinto-osuuskunnassa. Työlle oli selkeä tarve, sillä Jamix-ruokaohjelma oli hankittu Lentokonetehtaan ravinto-osuuskuntaan ...
 • Kahvila X:n henkilöstön työhyvinvointi 

  Hänninen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kahvila X:n henkilöstön työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Teoriaosuus käsittelee työhyvinvointia monipuolisista näkökulmista, joiden pohjalta rakennettiin henkilöstön ...

Näytä lisää