Uusimmat viitteet

 • Tapahtumajärjestäminen : Case Koko Suomen Kyläjuhla 

  Hietamäki, Aarne; Koivuniemi, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää, yhteistyössä Tampereen Paistinkääntäjät ry:n, Pirkanmaan Keittiömestarit ry:n, Juveneksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman restonomiopiskelijoiden ...
 • Kahvilatuotteiden kehittäminen : case: Ravintola New York 

  Karppinen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työn toimeksiantajana toimivan Ravintola New Yorkin kahvilan tuotevalikoimaa, erityisesti sen suolaisia tuotteita. Tutkimusongelma kohdennettiin opinnäytetyössä seuraavasti: ...
 • Matkailutuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen 

  Hallikainen, Miko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia matkailutuotteen suunnittelun ja tuotteistamisen prosesseja. Työssä selvitettiin kuinka vakioituja matkailuyritysten tuotesuunnittelu ja tuotteistaminen ovat, ja mitkä matkailualan ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen verkkokaupassa : Case Rekki 

  Ollikainen, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rekki verkkokaupan palautusprosessia asiakaskokemuksen näkökulmasta. Rekki on vuonna 2016 avattu verkkokauppa, jossa myydään vähän käytettyjä merkkivaatteita. Työ ...
 • Asiakaslähtöisen palvelukonseptin mallintaminen : bistron ja sisustusliikkeen fuusio 

  Hokkanen, Miitu; Nikama, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi opinnäytetyön tekijöiden innostuksesta ja kiinnostuksesta palvelualaa, visuaalista ja näyttävää ympäristöä, ruokaa, sisustamista sekä vaatteita kohtaan. Opinnäytetyön tekijöitä kiehtoi ...
 • Omakustannushinnan laskeminen toimintolaskennalla ja JAMIX -järjestelmän hyödynnettävyys laskennassa : Case Linkosuon Kahvila Oy 

  Vataja, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, miten toimintolaskennalla voidaan laskea tuotteiden omakustannushinta ja selvittää JAMIX -tuotannonohjausjärjestelmän hyödynnettävyys laskennassa. Toimeksianto saatiin Linkosuon Kahvila ...
 • Villa Finnlakin tuotteistaminen 

  Eronen, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Villa Finnlakin ja sen lähialueen palveluiden tuotteistamista. Teoriassa opinnäytetyö keskittyy liikeidean määrittelyyn ja elämyksellisen matkailu-tuotteen luomiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajan ...
 • Hyönteisravinnon mahdollisuudet osana elintarvikejärjestelmää 

  Koivula, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia millaisia ovat elintarvikejärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa, ja miten ravintola-alan ammattilaiset suhtautuvat hyönteisten käyttöön elintarvikkeena ja raaka-aineena. ...
 • Tuotekehitysprosessi : Pyymäen Leipomo Oy 

  Aho, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää toimiva ja joustava tuotekehitysprosessi työn toimeksiantajalle Pyymäen Leipomo Oy:lle. Opinnäytetyössä käsitellään tuotekehitystä ja sen eri muotoja yleisellä tasolla. Työn teoreettinen ...
 • Konseptin luominen ideoiden jatkojalostamiseksi : InnoEvent Tampere 

  Huoponen, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä keinoin InnoEvent -tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saataisiin viemään heidän tapahtumaviikon aikana kehittämiään ideoita eteenpäin tapahtuman jälkeen. Tähän ...
 • Tavoitteena laadukas palvelu : case: Lakeuden Puhdistuspalvelut Oy 

  Kiuru, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön on Case-tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytila ja kehittämistarpeet Lakeuden Puhdistuspalvelut Oy:ssä. Tutkimusongelma oli se, että ei tiedetty miten tyytyväisiä asiakkaat ...
 • Esimiehenä Catering Studiossa 

  Maronen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, kuinka toimitaan esimiehenä Catering Studio oppimisympäristössä ja millaisia ovat esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen haasteet. Työssä käsitellään perehdyttämisen, esimiestyön ja johtamisen ...
 • Sertifikaatit ravintolassa : Luomu, UTZ, MSC, ASC 

  Hakamäki, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää tietävätkö ihmiset, mitä sertifikaatit tarkoittavat, olisivatko asiakkaat valmiita maksamaan sertifioiduista raaka-aineista tehdystä ruoasta enemmän ja markkinoivatko ravintolat ...
 • Oma keittiö kaupallistaminen 

  Vesanen, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oma keittiöiden kaupallistaminen on laaja käsite. Työn tarkoitus oli viedä käytäntöön Pirkanmaan Osuuskaupan kaupallistaminen. Opinnäytetyöstä tuli kehittämistyö, koska kaupallistaminen oli vasta alussa ja kehitettävää ...
 • Itsepalvelukassat lounasravintoloissa 

  Juuti, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia, miten itsepalvelukassa vaikuttaa asiakaskokemukseen. Työssä selviää, mitä ihmiset odottavat palvelulta ja missä tilanteissa he ovat valmiita käyttämään itsepalvelukassoja. Työtä ei ole tehty ...

Näytä lisää