Uusimmat viitteet

 • Viinin ja ruoan yhdistäminen osana viinilistasuunnittelua 

  Vilppo, Helena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen viinin ja ruoan yhdistämisen opas Lillan Hotel Cafe Butikille. Työssä käsitellään muun muassa, kuinka luoda hyvä ja kannattava viinilista jota voidaan soveltaa Lillan ...
 • Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto Linkosuo Kahvila Oy 

  Aspila, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Jamix-ruokatuotanto-ohjelman käyttöönottoprosessin nykytilanne ja käyttöönoton johtaminen Linkosuo kahvila Oy:n ravintoloissa. Tutkittavia osa-alueita päätettäessä mahdollisuus ...
 • Stefan’s Steakhouse : Sosiaalisen median mainoskampanja 

  Papinsaari, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kehittää Stefan’s Steakhouse-ravintolan digitaalista markkinointiprosessia sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin avulla. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä ravintolalla ...
 • Ammattipätevyydet ja organisaatiokulttuuri Tampereen hotelleissa 

  Huuki, Leila; Matilainen, Anniina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli ammattipätevyydet ja organisaatiokulttuuri Tampereen hotelleissa. Sen tavoitteena oli selvittää, millaisia eri ammattipätevyyksiä hotellissa työskentelevillä on ja tietävätkö he toistensa ...
 • Hyönteisruokamenun tuotteistaminen ravintolakäyttöön 

  Lehtonen, Emmiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa hyönteisruokamenu Tampereen ammattikorkeakoulun Catering Studiolle. Tutkimuskysymyksenä oli, miten tuotteistaa myyvä menu tarinallistamista apuna käyttäen. Tavoitteena oli saada ...
 • Tutkimustyö toimintamallien kehittämiseksi hävikkiruoan jakelussa Peltolammin alueella 

  Lintunen, Tia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Yhteinen keittiö-hankkeelle ja sen tarkoituksena on luoda lukijalle kuvaa siitä, kuinka jonot leipäjonoissa kasvavat ja avun tarvitsevien määrä nousee, mutta samaan aikaan ruokahävikin määrä lisääntyy ...
 • Hyvinvointituotteet kuluttajan näkökulmasta 

  Tiainen, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Foodwest Oy:n toimeksiantona kesällä 2018 alkavalle hankkeelle. Opinnäytetyö on kuluttajatutkimus, jonka keskeisenä tavoitteena oli löytää vastaus kuluttajien tämän hetkiseen asenneilmastoon ...
 • Kulttuurin vaikutus venäläismatkailijoihin ja sen tuomat haasteet 

  Yrjänä, Suvi-Tuulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kulttuurin vaikutusta matkailijoihin ja millaisia haasteita tämä luo palveluntarjoajille. Työssä tarkasteltiin teoriaa venäläisten kulttuurista ja käyttäytymisestä matkailijan ...
 • Autonominen työvuorosuunnittelu : tulevaisuuden johtamisen työkalu Hatanpään ravintokeskuksessa 

  Salmela, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää autonomisen työvuorosuunnittelun mahdollisuuksia johtamisen näkökulmasta yhteensovittaa työelämän tarpeet sekä työntekijän tarpeet palvelualalla. Tämä tehtiin selvittämällä ...
 • Ruokahävikin hillintä ja hallinta 

  Salo, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ruokahävikin hillintä ja hallinta sairaalan keittiöllä. Aihe tuli Tampereen ammattikorkeakoulusta, liittyen mahdollisesti tulevaan hankkeeseen. Tavoitteena oli toimintaan tehtävillä muutoksilla ...
 • Seksuaalinen häirintä palvelualoilla ja sen ehkäiseminen esimiestyön näkökulmasta 

  Ruuskanen, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelualoilla tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Palvelualoilla tarkoitetaan tässä työssä hotelli-, ravintola- ja puhtausalaa. Työn tarkoitus on lisätä tietoutta seksuaalisesta häirinnästä ...
 • Ruokapalvelun laatukriteerit : Lempäälän kunta 

  Haapamäki, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Lempäälän kunnan ruokapalvelun laatutekijöitä ja laadunarvioinnin kriteereitä, keskittyen päiväkoti- ja kouluruokailuun. Työn tarkoituksena oli tutustua laatukäsitteeseen uudesta näkökulmasta ...
 • Työhyvinvoinnin johtaminen : Henkilöstöravintolan työhyvinvointisuunnitelma 

  Hakanen, Salla-Maarit (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli nostaa esille työhyvinvoinnin johtamisen tärkeys yksilön työssäjaksamiselle. Työssä tarkasteltiin työhyvinvoinnin teoriaa, työyhteisön yhteisöllisyyttä ja tähän vaikuttavaa johtamista. ...
 • Elämyksellisyyden tuottaminen ravintola-asiakkaille : Case: Bistro Frans & Marie 

  Karjalainen, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee nykypäivän ravintolakävijöiden mieltymyksiä ja haluja. Työssä käsitellään elämyksellisyyden ja palvelumuotoilun keinojen tärkeyttä asiakaspalvelun onnistumisessa. Työssä käydään läpi ravintolakävijöiden ...
 • Rekrytointitaitojen kartoitus Yrityksessä X 

  Puputti, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe oli perehtyä rekrytointiin kokonaisuutena sekä tutustua rekrytointia ohjaileviin lakeihin ja säädöksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yrityksessä X työskentelevien palveluesimiehien tämän ...

Näytä lisää