Uusimmat viitteet

 • Fyysinen työhyvinvointi ravintolan keittiössä 

  Tuuna, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaan Osuuskaupan ravintoloiden keittiöhenkilökunnan fyysistä työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Fyysiseen työhyvinvointiin kuuluvat muun muassa fyysiset ...
 • Kasvisruokareseptien kehittäminen Cook and Chill -tuotantotapaan 

  Lehmussaari, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin erään sairaalan ravintokeskuksen henkilöstöravintolaan ja sen aiheena oli uusien kasvisruokareseptien kehittäminen Cook and Chill -tuotantotavalle sopiviksi. Työ tehtiin toimeksiantajan toiveesta, ...
 • Lisäpalvelutuotteiden myyntityö kokousasiakkaille : Case: SOK Tampereen yritysmyynti – kokousasiakkaiden kiinnostus lisäpalvelutuotteita kohtaan 

  Huhtanen, Amanda (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen palveluiden kehittämisessä on avainsana menestyvälle yritystoiminnalle. Tarpeiden tunnistaminen mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kilpailuedun, jatkuvasti muuttuvilla ...
 • Château Carsin -brändin kehittäminen 

  Sipilä, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ranskan Bordeaux'ssa sijaitseva suomalaisomisteinen viinitila Château Carsin. Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka hyvin Château Carsin -brändi tunnetaan, miten ...
 • Yksin toimivan naisyrittäjän jaksaminen 

  Sundell, Tuulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli perheellisten yksin toimivien naisyrittäjien työssäjaksaminen, oman työhyvinvoinnin huomioiminen ja verkostoinnin merkitys yritystoiminnassaan. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Avoin Yhtiö ...
 • Tapahtumajärjestäminen : Case Koko Suomen Kyläjuhla 

  Hietamäki, Aarne; Koivuniemi, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää, yhteistyössä Tampereen Paistinkääntäjät ry:n, Pirkanmaan Keittiömestarit ry:n, Juveneksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman restonomiopiskelijoiden ...
 • Kahvilatuotteiden kehittäminen : case: Ravintola New York 

  Karppinen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työn toimeksiantajana toimivan Ravintola New Yorkin kahvilan tuotevalikoimaa, erityisesti sen suolaisia tuotteita. Tutkimusongelma kohdennettiin opinnäytetyössä seuraavasti: ...
 • Matkailutuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen 

  Hallikainen, Miko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia matkailutuotteen suunnittelun ja tuotteistamisen prosesseja. Työssä selvitettiin kuinka vakioituja matkailuyritysten tuotesuunnittelu ja tuotteistaminen ovat, ja mitkä matkailualan ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen verkkokaupassa : Case Rekki 

  Ollikainen, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rekki verkkokaupan palautusprosessia asiakaskokemuksen näkökulmasta. Rekki on vuonna 2016 avattu verkkokauppa, jossa myydään vähän käytettyjä merkkivaatteita. Työ ...
 • Asiakaslähtöisen palvelukonseptin mallintaminen : bistron ja sisustusliikkeen fuusio 

  Hokkanen, Miitu; Nikama, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi opinnäytetyön tekijöiden innostuksesta ja kiinnostuksesta palvelualaa, visuaalista ja näyttävää ympäristöä, ruokaa, sisustamista sekä vaatteita kohtaan. Opinnäytetyön tekijöitä kiehtoi ...
 • Omakustannushinnan laskeminen toimintolaskennalla ja JAMIX -järjestelmän hyödynnettävyys laskennassa : Case Linkosuon Kahvila Oy 

  Vataja, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, miten toimintolaskennalla voidaan laskea tuotteiden omakustannushinta ja selvittää JAMIX -tuotannonohjausjärjestelmän hyödynnettävyys laskennassa. Toimeksianto saatiin Linkosuon Kahvila ...
 • Villa Finnlakin tuotteistaminen 

  Eronen, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Villa Finnlakin ja sen lähialueen palveluiden tuotteistamista. Teoriassa opinnäytetyö keskittyy liikeidean määrittelyyn ja elämyksellisen matkailu-tuotteen luomiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajan ...
 • Hyönteisravinnon mahdollisuudet osana elintarvikejärjestelmää 

  Koivula, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia millaisia ovat elintarvikejärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa, ja miten ravintola-alan ammattilaiset suhtautuvat hyönteisten käyttöön elintarvikkeena ja raaka-aineena. ...
 • Tuotekehitysprosessi : Pyymäen Leipomo Oy 

  Aho, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää toimiva ja joustava tuotekehitysprosessi työn toimeksiantajalle Pyymäen Leipomo Oy:lle. Opinnäytetyössä käsitellään tuotekehitystä ja sen eri muotoja yleisellä tasolla. Työn teoreettinen ...
 • Konseptin luominen ideoiden jatkojalostamiseksi : InnoEvent Tampere 

  Huoponen, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä keinoin InnoEvent -tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saataisiin viemään heidän tapahtumaviikon aikana kehittämiään ideoita eteenpäin tapahtuman jälkeen. Tähän ...

Näytä lisää