Uusimmat viitteet

 • Yritysmuotojen vertailu ja kannattavuus : Case: Bar Catering 

  Runsas, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on selvittää, mikä olisi kannattavin toimintatapa yhdistää kaksi eri yritysmuodolla toimivaa yritystä yhdeksi. Työssä tutkitaan eri yritysmuotoja ja vertaillaan niiden kannattavuutta, ...
 • Ruokahävikin syntyminen ravintoloissa ja keinot sen vähentämiseen : Raaka-ainehävikin seuranta ja hallinta yrityksessä X 

  Oinonen, Mirva (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli yrityksen X raaka-ainehävikin seurannan ja hallinnan tutkiminen. Tavoitteena oli löytää kehittämisideoita raaka-ainehävikin hallintaan ja lopulta sen vähentämisen tueksi. Yritys X käyttää ...
 • Franchising-yrittämisen mahdollisuudet 

  Holmfors, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Franchising-toiminta on menestyvän yrityksen kloonausta. Kannattavaksi todettua liiketoimintamallia annetaan muiden yrittäjien käyttöön franchising-toimintaa käyttäen. Franchising-antaja ja franchising-ottaja tekevät ...
 • Puun ja kuoren välissä ravintolassa : Väliportaan esimiehen johtamistyylit tamperelaisissa ravintoloissa 

  Koto, Juho Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään, millaisia väliportaan esimiehiä Tamperelaisissa ravintoloissa työskentelee nykypäivänä. Opinnäytetyössä on teoriaosuus, joka käsittelee johtajuutta sekä johtamistyylien yhdistelemistä. ...
 • Nuori saliammattilainen -kilpailun järjestäminen 

  Hannula, Milla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista ravintolan saliammattilaiselta vaaditaan tänään ja tulevaisuudessa. Toisena tutkimuskysymyksenä pohdittiin, miten nuorten saliammattilaisten kilpailu, ...
 • Asiakastyytyväisyys Tullin Saunan lounaaseen 

  Mäntylä, Joona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Tullin Saunan asiakastyytyväisyyttä lounaaseen. Tutkimuskysymyksinä oli muun muassa: Millainen Tullin Saunan lounas on asiakkaiden mielestä? Kuinka lounastuotetta voi kehittää? ...
 • Perehdyttämissuunnitelman laatiminen uusille esimiehille 

  Saarinen, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on perehdyttäminen työpaikalla. Opinnäytetyö toteutet-tiin työelämää kehittävänä toiminnallisena kehittämistyönä. Työn toimeksiantajana toimii Yritys X, jolle laadittiin perehdyttämissuunnitelma ...
 • Motivaatio- ja sitoutumistekijät osaksi ravintolakokkien rekrytointiprosessia 

  Kauppinen, Henna; Södergård, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ravintolakokkien motivaatio- ja sitoutumistekijät rekrytoinnissa. Miten vastata ravintolakokkien työvoimapulaan? Työssämme tutkimme teemahaastattelun avulla tutkittavaa ilmiötä sekä käytämme apuna ...
 • Perehdytyksen kehittäminen St1 Kauhajoella 

  Vainionpää, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perehdytyksen kehittämisen lähtökohdat St1 Kauhajoella sekä pohtia tutkimustulosten perusteella mahdollisia kehittämisehdotuksia esille nousseista aiheista. Perehdytyksen ...
 • Gluteenitonta ruokavaliota noudattavien mielipiteet ravintoloiden ja kahviloiden pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöistä 

  Järvinen, Miisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Keliakialiiton toimeksiannosta ja sen tarkoituksena oli selvittää gluteenitonta ruokavaliota noudattavien henkilöiden mielipiteitä allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden merkitsemisestä ...
 • Pitopalvelutoiminnan kehittäminen 

  Urpo, Marianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pitopalvelutoiminnan kehittäminen. Työssä tutustutaan pitopalvelutoimintaan ja sen kehittämiseen tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtina toimivat työtehon, ...
 • Asiakastyytyväisyys Tampereen teetarjontaan 

  Korteniemi, Reetta-Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi valikoitui kolme kysymystä: kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Tampereen kahviloiden ja ravintoloiden teetarjontaan, mitä asioita he pitävät yleisesti tärkeinä koskien teetarjontaa, ...
 • Uuden kasvisburgerin kehittäminen : Friends & Brgrs Oy 

  Läspä, Nelli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi kasvisburger Friends & Brgrs -ravintolalle. Tarkoituksena oli saada kehitettyä herkullinen tuote, jossa erityisruokavaliot olisi huomioitu. Lisäksi yrityksen arvot ja ...
 • Alice Wikström Museokahvila Vaniljahelmen ydintarinana 

  Ritola, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Museokahvila Vaniljahelmelle. Opinnäytetyö oli tapaustutkimus. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Museokahvila Vaniljahelmen myyntiä ja markkinointia tarinallistamalla. ...
 • Videoiden hyödyntäminen perehdytyksen tukena 

  Kananen, Auri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa perehdyttämisen tueksi videomateriaali Pirkanmaan Duo siivouspalveluille. Yrityksen perehdytys tapahtuu kahdessa osassa työntekijän aloittaessa työsuhteensa. Ensimmäisessä ...

Näytä lisää