Uusimmat viitteet

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Original Sokos Hotel Vaakunassa 

  Lilvanen, Nora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, että miten asiakaskokemusta voidaan kehittää Original Sokos Hotel Vaakunassa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Original Sokos Hotel Vaakunalle. Asiakaskokemuksen kehittämistä ...
 • Kiitos palautteestasi! : Tekme Oy 

  Setälä, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakaspalautteita ja niihin vastaamista. Tarkoituksena on kehittää aineistoa teemoittaen asiakaspalautteisiin vastaamista sekä tehdä opas palautevastausten laatimisen avuksi. Lisäksi ...
 • Leipomo-ravintolan liiketoimintasuunnitelma : case Bistro & Bakery 

  Paloneva, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Restonomiopintoihin kuului kaksi harjoittelua, joista molemmat suoritin tamperelaisissa leipomo-konditorioissa. Ensimmäisen harjoittelun aikana työskentelin työntekijätason tehtävissä ja toisessa niin sanotussa syventävässä ...
 • Ravintolakokonaisuus Puiston asiakaskokemus 

  Lahnalampi, Rebecca (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Pirkanmaan Osuuskaupan uudelle ravintolakonseptille Puistolle syksyllä 2017. Puisto yhdistää ensimmäisenä Suomessa ravintolan, kahvilan, herkkukaupan ja kesäterassin. Tutkimuksen tarkoituksena ...
 • Hotellin B2B-asiakkaiden ajatukset myynnistä myynnin digitalisoinnin kehittämiseksi 

  Koponen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustana toimi Restel Oy:n hotellien B2B-myynnin kehittäminen yritysasiakkaan näkökulmasta digitalisoinnin keinoin. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää ja parantaa Restel Oy:n hotelleissa asioivien ...
 • Kotityöpalvelun laatukäsikirja : Vammalan Siivoushuolto Oy 

  Järvenkallas, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen laatukäsikirja yrityksen jokapäiväiseen käyttöön. Tulevaisuutta ajatellen haluttiin myös sertifioida toiminta. Vammalan Siivoushuolto Oy tuottaa koti- ja siivouspalveluita ...
 • Ateriapalveluasiakkaiden tyytyväisyystutkimus kunnan ruokapalveluihin : case: Alavieskan kunta 

  Kivimaa, Milla-Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Alavieskan kunnan ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden tämän hetkinen tyytyväisyyden taso ruokapalveluun asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi tutkimuksella ...
 • Jamix-ruokaohjelman käyttöönotto Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunnassa 

  Lassila, Vesa-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Jamix-ruokaohjelman käyttöönottoprosessi Lentokonetehtaan ravinto-osuuskunnassa. Työlle oli selkeä tarve, sillä Jamix-ruokaohjelma oli hankittu Lentokonetehtaan ravinto-osuuskuntaan ...
 • Kahvila X:n henkilöstön työhyvinvointi 

  Hänninen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kahvila X:n henkilöstön työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Teoriaosuus käsittelee työhyvinvointia monipuolisista näkökulmista, joiden pohjalta rakennettiin henkilöstön ...
 • Sisäinen työnantajamielikuva : Juvenes-Yhtiöt Oy 

  Lekkala, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii Juvenes-Yhtiöt Oy:n sisäistä työnantajamielikuvaa. Yrityksen sisäistä työnantajamielikuvaa tutkitaan sekä esimiehien että työntekijöiden näkökulmasta. Tarkoituksena selvittää koko henkilöstön mielipide ...
 • Omavalvontajärjestelmän integrointi Pizzeria Napolille 

  Leponiemi, Kaislavilja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omavalvonnan tarkoitusta yrityksessä sekä miten uusi käyttöönotettu omavalvontajärjestelmä on lähtenyt toimimaan. Tavoitteena oli lisäksi tutkia, miten sekä uutta järjestelmää, ...
 • Cocktaillistan suunnittelu ja toteutus : Case Nightclub Tähti Tampere 

  Leino, Karoliina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa cocktaillista Nightclub Tähteen Tampereelle. Nightclub Tähti toimii työn toimeksiantajana. Työ on tehty, koska ravintolassa ei ole ollut aiemmin cocktaillistaa. Tutkimuksen ...
 • Ravintolan kehittäminen : case: Ravintola X 

  Kuula, Sarianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kehittämisehdotuksia Tampereen keskustassa sijaitsevaan ravintolaan. Ravintolaan on tulossa laajoja, fyysisiä muutoksia vuoden 2018 alussa, mikä mahdollistaa laajempienkin ...
 • Cocktail-baarin perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma : Case Tuohi 

  Lindroos, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida liiketoimintasuunnitelman käyttöä uuden perustettavan yrityksen toiminnan suunnittelussa. Työssä avattiin liiketoimintasuunnitelman käsite ja kuvatiin liiketoiminnan ...
 • Ravintola X:n salityöntekijöiden perehdytyssuunnitelman kehittäminen 

  Manu, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ravintola X:n salityöntekijöiden perehdytyssuunnitelmaa. Aiheen valintaan vaikutti toimeksiantajana olevan ravintolan toiminnan tasaantuminen vuoden aukiolon jälkeen, ...

Näytä lisää