Uusimmat viitteet

 • Mistä on restonomiosaaminen tehty? 

  Mantere, Päivi (Arene, 2018)
  Tämä artikkeli kertoo restonomien osaamisesta ja työelämän odotuksista restonomien palveluosaamiselle. Aineisto on hankittu osana OKM:n rahoittamaa restonomikoulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittämisen ReKey-hanketta (ReKey ...
 • Työterveyshuollon tulevaisuuden skenaariot TYÖKE-hankkeessa 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Sosiaali- ja terveyshuollon tietojenkäsittely -yhdistys, 2018)
  TYÖKE -hankkeen tavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä toteuttajat. Työterveyslaitos toimii hankkeen ...
 • Miten ammattikorkeakoulujen strategiarahoitus kohdentuu? 

  Komulainen, Kati; Hakanpää, Tua; Luttinen, Helka (Arene, 2018)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan suomenkielisten ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksen määrää, rahoituksen kohdentamista sekä rahoitusta suhteessa ammattikorkeakoulun opiskelijamäärään. Tarkastelu kohdentuu erityisesti ...
 • Laurean ja Omnian opiskelijoiden kuvailua oppimisestaan Suurpellon Living lab ympäristössä 

  Vattulainen, Sirpa (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata Laurea ammattikorkeakoulun ja Omnia ammattioppilaitoksen opiskelijoiden näkemyksiä omasta oppimisestaan Suurpellon Koulii-hankkeessa. Aineisto pohjautuu Parasta arkea -pilotin mukana ...
 • Pedagogisia menetelmiä, välineitä ja kokeiluja Parasta arkea pilotissa 

  Hiitola, Briitta; Talasma, Hannamari; Vihunen, Riitta (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Parasta arkea pilotissa on Koulii -hankkeen aikana kehitetty matalankynnyksen palveluja sosiaali - ja terveydenhuollon opettajien ja opiskelijoiden voimin. Tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevä toiminta ihmisten hyvinvoinnin ...
 • Palvelukoordinaattori 

  Joulio, Petra; Sarlio-Siintola, Sari (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Suurpeltoa kehitettäessä on käytetty uudenlaista tapaa muokata asuinaluetta asukkaiden tarpeiden mukaisesti (Suurpellon markkinointi 2012). Laurean ammattikorkeakoulun ja Omnian ammattiopiston sekä aikuisopiston yhteisen ...
 • Kohti vihreää keidasta 

  Lybäck, Henry (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Tavoitteena oli tuoda Suurpellon asukkaille ravitsemispalveluita osaksi erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia. Toisena tavoitteena oli kehittää alueen palveluita ja edistää Suurpellon asukkaiden yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyydellä ...
 • Vihreä keidas-pilotti kehitti pedagogisen toimintamallin asteiden välisestä yhteistyöstä 

  Hietanen, Auli; Lahtinen, Nina (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Vihreä keidas on Koulii -hankkeen pilotti, jonka muodostavat Laurea-ammattikorkeakoulun estenomiopiskelijat sekä Omnian aikuis- ja ammattiopiston kauneudenhoitoalan ja ravitsemusalan opiskelijat. Vihreä keidas kehittää ...
 • Urbaani lavaviljely - yhteisöllistä ja verkostotoimintaa 

  Pesso, Kaija; Ikonen, Tarja; Kallio, Hannu
  Omnian julkaisuja C13 (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  Espoon Suurpelto on uusi asuinalue, jonne ensimmäiset asukkaat muuttivat syksyllä 2010. Alueen suunnittelussa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Tärkeää on että uudesta ...
 • Valokuvaus pedagogisena välineenä KOULII-hankkeessa 

  Arminen, Ulla-Maija; Lund, Virpi
  Omnian julkaisuja C13 (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
  KOULII -hankkeen yhtenä tarkoituksena oli saada aikaan toimintamalli oppilaitosten väliselle yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista ...
 • The First Service Design Competition Ever Held in Finland 

  Chydenius, Tarja (Service Design Network, 2014)
  The Finnish chapter of the SDN was started almost two years ago, in the knowledge that there were already a lot of service design-related activities going on in our country. The main aim for us is to bring together some ...
 • Creating Competences in Service Innovation and Design 

  Ojasalo, Jukka; Ojasalo, Katri (Service Design Network, 2012)
  The demand for service innovation and design (SID) competences has rocketed among companies and other organisations across all industries. Rapid changes in the economic environment, demographics and new technologies are ...
 • Digitaalisen alustan kautta toivottua tukea erityislapsen, perheen ja sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen 

  Nikki, Vuokko; Saarvo, Susanna; Marjanen, Päivi (Kehitysvammaliitto, 2018)
  Artikkeli pohjautuu kehittämistyöhön (Nikki & Saarvo), jossa tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia ja tarpeita erityislapsen, perheen ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen kehittämiselle on ja miten ...
 • The Adoption of Care Robots in Home Care : a survey on the attitudes of Finnish home care personnel 

  Rantanen, Teemu; Lehto, Paula; Vuorinen, Pertti; Coco, Kirsi (Blackwell Scientific, 2018)
  Aims and objectives This article examines the attitudes of Finnish home care registered nurses, licenced vocational nurses, and other health and social care personnel towards the introduction and use of care robots in ...
 • Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! : Yhteistyöhön perustuva toimintamalli 

  Kaarni, Christina; Kalm-Akubardia, Maija; Kuusela, Anssi; Källström, Eija; Rönkä, Ilona; Väkiparta-Lehtonen, Pia; Wegmüller, Marianne; Wesanko, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga- Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan ...

Näytä lisää