Uusimmat viitteet

 • Narrative comprehension beyond language : Common brain networks activated by a movie and its script 

  Tikka, Pia; Kauttonen, Janne; Hlushchuk, Yevhen (Public Library of Science, 2018)
  Narratives surround us in our everyday life in different forms. In the sensory brain areas, the processing of narratives is dependent on the media of presentation, be that in audiovisual or written form. However, little ...
 • Sote-palvelualusta ja kansalaisen muuttuvat roolit 

  Sarlio-Siintola, Sari
  Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, 2017)
  Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, miltä digitalisaation mahdollistamat sote-palvelualustat ja alustatalous näyttäytyvät palveluita käyttävien kansalaisten ja heille lankeavien uudenlaisten roolien näkökulmasta.
 • Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen 

  Pöyry-Lassila, Päivi
  Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, 2017)
  Sote-uudistuksessa on korostettu ihmisten, sote-palveluiden asiakkaiden, mahdollisuutta osallistua omien palveluidensa suunnitteluun ja kehittämiseen. Taustalla on laajempi ajatus ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa omaa ...
 • Kohti laaja-alaista näkemystä erityisessä tuessa : toimintakyvyn ja oppimisen edistäminen kouluympäristössä 

  Tiainen, Riitta; Jokitalo-Trebs, Mari; Leskelä, Johanna; Stepanoff, Johanna; Lehtonen, Krista; Piirainen, Arja (Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto, 2017)
  Artikkelin tarkoitus on laajentaa ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisen ja kuntoutumisen edeistämisestä pedagogisessa viitekehyksessä.
 • Global Water Ecosystem : past, present, future? 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Finland Futures Research Centre, 2018)
  Water resources at the globe are among the critical elements of life conditions not only for biological processes but for industry as well. It is not only the water consumption for different kind of purposes but also the ...
 • School Craft in Memories of Three Generations 

  Marjanen, Päivi; Lindfors, Eila; Ketola, Sirpa (Nordic Forum for Research and Development in Craft Design, 2018)
  Throughout Finnish elementary school 150-year-history, school craft has served the teaching needs of societal, educational, new craft techniques, tools and materials in every school. This article studies memories ...
 • Pelkkä hyvä tahto ei enää riitä : ennaltaehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen tai korkeakoulun ylimmän johdon teoilla 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu, 2018)
  Monessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa turvallisuus näyttäytyy valitettavasti vieläkin sirpaleisena, ja turvallisuuden uskotaan voitavan toteuttaa ilman tosiasiallisia ja riittäviä resursseja. Tällainen toiminta ei voi ...
 • Hyvät käytännöt ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu, 2018)
  Turvallisen oppimis- ja työympäristön toteutuminen edellyttää, että oppilaitokset ja korkeakoulut oppivat tunnistamaan myös radikalisoitumisen ja ekstremismin kaltaisia ilmiöitä. Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja ...
 • Managing Innovation in Occupational Health Care System for the Future 

  Laitinen, Jukka; Meristö, Tarja (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
  Occupational Health Care System (OHS) will by law concern every citizen in working age. The role of OHS is work-related and proactive by nature. The co-operation with actors like basic health care and rehabilitation is in ...
 • Enhancing public e-service development with citizens' self-organized collaboration 

  Kauppinen, Sami (Atlantis Press, 2015)
  Governments are seeking to deliver public e-services in a more efficient and effective manner by encouraging citizens, entrepreneurs and the third sector to participate in the design process of public e-services. The ...
 • Yhteiskehittämisen käsikirja 

  Hirvikoski, Tuija; Äyväri, Anne (Espoon kaupunki, 2018)
  #MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on 6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ...
 • Senioriruoka ja ruokapalvelut kaipaavat muutoksia 

  Heinonen, Jarmo; Huhtakangas, Pirjo; Pohjanheimo, Terhi (Elintarviketieteiden seura, 2018)
  Ikääntyvien ruoka ja ruokapalvelut kaipaavat uudistuksia, todistettiin Ikääntyvä kuluttaja -seminaarissa. Sen järjestivät Elintarviketieteiden Seuran Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto sekä Elintarvikealan talous- ja ...
 • Pienistä puroista syntyy iso virta? : Vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista 

  Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2018)
  Vesihuollon tärkein tehtävä on puhtaan veden saannin varmistaminen kaikille. Puhdas vesi on yksi tulevaisuuden kriittisistä hyödykkeistä, joiden niukkuus tai epätasainen saanti voi johtaa konflikteihin, kuten aikanaan ...
 • Actor Roles in an Urban Living Lab : What Can We Learn from Suurpelto, Finland? 

  Juujärvi, Soile; Pesso, Kaija (Talent First Network (Carleton University), 2013)
  There is a growing trend to involve citizens in city development to make urban areas more suitable to their needs and prevent social problems. City centres and neighbourhoods have increasingly been serving as regional ...
 • Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu 

  Alastalo, Mika (Suomen Anestesiasairaanhoitajat, 2018)
  Potilaan kliinisen tilan tarkkailu kuuluu anestesiasairaanhoitajan tärkeimpiin tehtäviin ja osaamisalueisiin. Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu voidaan nähdä prosessina, jossa kerätään ja käsitellään ...

Näytä lisää