• Narrative comprehension beyond language : Common brain networks activated by a movie and its script 

   Tikka, Pia; Kauttonen, Janne; Hlushchuk, Yevhen (Public Library of Science, 2018)
   Narratives surround us in our everyday life in different forms. In the sensory brain areas, the processing of narratives is dependent on the media of presentation, be that in audiovisual or written form. However, little ...
  • Kohti laaja-alaista näkemystä erityisessä tuessa : toimintakyvyn ja oppimisen edistäminen kouluympäristössä 

   Tiainen, Riitta; Jokitalo-Trebs, Mari; Leskelä, Johanna; Stepanoff, Johanna; Lehtonen, Krista; Piirainen, Arja (Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto, 2017)
   Artikkelin tarkoitus on laajentaa ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisen ja kuntoutumisen edeistämisestä pedagogisessa viitekehyksessä.
  • Sote-palvelualusta ja kansalaisen muuttuvat roolit 

   Sarlio-Siintola, Sari
   Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, 2017)
   Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, miltä digitalisaation mahdollistamat sote-palvelualustat ja alustatalous näyttäytyvät palveluita käyttävien kansalaisten ja heille lankeavien uudenlaisten roolien näkökulmasta.
  • Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen 

   Pöyry-Lassila, Päivi
   Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, 2017)
   Sote-uudistuksessa on korostettu ihmisten, sote-palveluiden asiakkaiden, mahdollisuutta osallistua omien palveluidensa suunnitteluun ja kehittämiseen. Taustalla on laajempi ajatus ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa omaa ...
  • Global Water Ecosystem : past, present, future? 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Finland Futures Research Centre, 2018)
   Water resources at the globe are among the critical elements of life conditions not only for biological processes but for industry as well. It is not only the water consumption for different kind of purposes but also the ...
  • School Craft in Memories of Three Generations 

   Marjanen, Päivi; Lindfors, Eila; Ketola, Sirpa (Nordic Forum for Research and Development in Craft Design, 2018)
   Throughout Finnish elementary school 150-year-history, school craft has served the teaching needs of societal, educational, new craft techniques, tools and materials in every school. This article studies memories ...
  • Pelkkä hyvä tahto ei enää riitä : ennaltaehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen tai korkeakoulun ylimmän johdon teoilla 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu, 2018)
   Monessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa turvallisuus näyttäytyy valitettavasti vieläkin sirpaleisena, ja turvallisuuden uskotaan voitavan toteuttaa ilman tosiasiallisia ja riittäviä resursseja. Tällainen toiminta ei voi ...
  • Hyvät käytännöt ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu, 2018)
   Turvallisen oppimis- ja työympäristön toteutuminen edellyttää, että oppilaitokset ja korkeakoulut oppivat tunnistamaan myös radikalisoitumisen ja ekstremismin kaltaisia ilmiöitä. Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja ...
  • Managing Innovation in Occupational Health Care System for the Future 

   Laitinen, Jukka; Meristö, Tarja (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   Occupational Health Care System (OHS) will by law concern every citizen in working age. The role of OHS is work-related and proactive by nature. The co-operation with actors like basic health care and rehabilitation is in ...
  • Enhancing public e-service development with citizens' self-organized collaboration 

   Kauppinen, Sami (Atlantis Press, 2015)
   Governments are seeking to deliver public e-services in a more efficient and effective manner by encouraging citizens, entrepreneurs and the third sector to participate in the design process of public e-services. The ...
  • Yhteiskehittämisen käsikirja 

   Hirvikoski, Tuija; Äyväri, Anne (Espoon kaupunki, 2018)
   #MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on 6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ...
  • Senioriruoka ja ruokapalvelut kaipaavat muutoksia 

   Heinonen, Jarmo; Huhtakangas, Pirjo; Pohjanheimo, Terhi (Elintarviketieteiden seura, 2018)
   Ikääntyvien ruoka ja ruokapalvelut kaipaavat uudistuksia, todistettiin Ikääntyvä kuluttaja -seminaarissa. Sen järjestivät Elintarviketieteiden Seuran Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto sekä Elintarvikealan talous- ja ...
  • Pienistä puroista syntyy iso virta? : Vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2018)
   Vesihuollon tärkein tehtävä on puhtaan veden saannin varmistaminen kaikille. Puhdas vesi on yksi tulevaisuuden kriittisistä hyödykkeistä, joiden niukkuus tai epätasainen saanti voi johtaa konflikteihin, kuten aikanaan ...
  • Actor Roles in an Urban Living Lab : What Can We Learn from Suurpelto, Finland? 

   Juujärvi, Soile; Pesso, Kaija (Talent First Network (Carleton University), 2013)
   There is a growing trend to involve citizens in city development to make urban areas more suitable to their needs and prevent social problems. City centres and neighbourhoods have increasingly been serving as regional ...
  • Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu 

   Alastalo, Mika (Suomen Anestesiasairaanhoitajat, 2018)
   Potilaan kliinisen tilan tarkkailu kuuluu anestesiasairaanhoitajan tärkeimpiin tehtäviin ja osaamisalueisiin. Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu voidaan nähdä prosessina, jossa kerätään ja käsitellään ...
  • Neuromarketing : Understanding Customers' Subconscious Responses to Marketing 

   Suomala, Jyrki; Palokangas, Lauri; Leminen, Seppo; Westerlund, Mika; Heinonen, Jarmo; Numminen, Jussi (Talent First Network (Carleton University), 2012)
   This article presents neuromarketing as a way to detect brain activation during customer engagement. Neuromarketing is a field of marketing research that studies consumers' sensorimotor, cognitive, and affective response ...
  • 3AMKin yhteiset avoimuuden lupaukset ja periaatteet : Viisaalla avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista hyötyä 

   Näreaho, Susanna; Lahtinen, Hanna; Lahti, Pekka (AMKIT-konsortio, 2018)
   Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK) pohti yhdessä, mitä avoimuuden toimintakulttuuriin siirtyminen vaatii ammattikorkeakouluilta. Tuloksena syntyi kymmenen avoimuuden lupausta ja niitä toteuttavat ...
  • Fokuksessa ammattikorkeakoulujen avoimuuden vahvistaminen 

   Latvanen, Jaana; Päällysaho, Seliina; Lahtinen, Hanna (AMKIT-konsortio, 2018)
   Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen käynnistyi keväällä 2015 Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen myötä. Kuluneen kolmen vuoden aikana on saatu ...
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus 

   Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2018)
   Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin julkaisujen avaamisessa ja ...
  • Virtual leadership 

   Matvejeff, Pekka (European Facility Management Network, 2018)
   Virtual teams are on the rise. It has been projected that within a few years more than 1.3 billion people will be working virtually. According to a recent survey, 80% of American employees reported working always or ...