• Hoitotyön mittarit tutuiksi 

   Patjas, Hannele; Marttila, Liisa; Partamies, Sanna; Konkola-Loikkanen, Leila; Peippo, Aila; Lindholm, Auli (Sairaanhoitajaliitto, 2018)
   Opiskelijat järjestivät Lohjan seudulla koulutuksia erilaisista mittareista. Taustalla oli alueella toimiva verkosto.
  • Towards paradigm shift in public sector innovation 

   Kauppinen, Sami; Luojus, Satu; Tähtinen, Lassi (European Academy of Management, 2018)
   Societal challenges, together with decreasing public finance, require a new approach to public administration practices. This study is focused on citizen co-creation in the context of public sector innovation. The aim of ...
  • Creating Cases 

   Ekström, Maria (Herald Academic, 2018)
   Case-based learning is a way to grasp reality better and cases are like inspiring and intriguing stories that deepen understanding for complex matters.
  • Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen entistä tärkeämpää vanhustyön muutoksessa 

   Palo, Lilja; Martikainen, Soili (Vanhustyön keskusliitto, 2018)
   Kotihoitopalvelujen henkilöstön sekä ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan monipuolista osaamista. Tähän haasteeseen on tarttunut Laurea-ammattikorkeakoulu, jossa opetetaan riskiperusteista ...
  • Julkinen keskustelu osallistuvassa budjetoinnissa 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo seura, 2018)
   Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan ja päättämään siitä, miten julkisia varoja jaetaan ja käytetään.
  • Uutta osaamista täydennyskoulutuksella toisen asteen sosiaali- ja terveysalan opettajille 

   Hertell, Henna; Martikainen, Soili; Saarikivi, Carita (Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, 2018)
   Laurea-ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos toteuttivat yhteistyössä valtakunnallisen täydennyskoulutuksen toisen asteen sosiaali - ja terveysalan opettajille. Koulutus toteutettiin Opetushallistuksen rahoituksella. ...
  • Multisensory Class Room as a Pedagogic Innovation 

   Räty, Minttu (InScience Press, 2018)
   The paper presents the concept of Multisensory Classroom (MSC) and it applications at the University of Applied Sciences. The MSC has been in use since 2009 and it was recently updated in January 2018. In short, a MSC is ...
  • Comparing Living Lab(s) and its’ competing terms popularity 

   Santonen, Teemu (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   The number of officially certified Living Labs as well as Living Lab research publications have been steadily growing since the launch of European Network Living Labs (ENoLL) over decade ago. So far there has been only few ...
  • A Review of Research Methods in ISPIM Publications 

   Santonen, Teemu; Tynnhammar, Marcus; Conn, Steffen (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   Scientific research is a systematic effort to discover new knowledge. A research methodology defines the overall strategy to execute research actions and justifies why certain kinds of research methods are used to resolve ...
  • Identifying Health and Wellbeing Living Lab Business Model Attributes 

   Santonen, Teemu; Julin, Mikko (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   The number of officially certified Living Labs have been steadily growing since the launch of European Network Living Labs (ENoLL) over a decade ago. By far the most popular thematic focus area among ENoLL members is the ...
  • Klassisk mainstream-kriminologi i ny förpackning 

   Normann, Maria; Kelekay, Jasmine (Föreningen Granskaren, 2018)
   Oscar Engdahl och Sven Åke Lingren har skrivit boken Varför begår människor brott? för att ge ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv på kriminologist teori. Det sämhalls- och beteendevetenskapliga i sammanhanget ...
  • The Development of Digital Health and Welfare Services in Estonia, Finland and Latvia 

   Ahonen, Outi; Tana, Jonas; Lejonqvist, Gun-Britt; Mahla, Marge; Marnauza, Sanita; Rajalahti, Elina (Healthcare Information and Management Systems Society, 2018)
   Electronic health, referred to as eHealth, is an emerging field that intersects medical informatics, public health and business sciences. eHealth also refers to health and welfare services delivered or enhanced with digital ...
  • An initial framework for open service innovation adopting digital co-creation 

   Ligthart, Ruusa; Keränen, Krista; Minshall, Tim (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   The aim of this paper is to build an initial framework to support an enhancement of organisations’ open service innovation by adopting digital co-creation activities. In order to do so, this paper first discusses the nature ...
  • Comparison of Health and Wellbeing Living Lab Business Models : Preliminary result based on Business Model Canvas Evaluation 

   Santonen, Teemu; Julin, Mikko (European Network of Living Labs, 2018)
   The most popular thematic focus area among ENoLL members is the health and wellbeing, which covers nearly a half of all the certified Living Labs. However, the studies evaluating Living Lab (LL) business models in general ...
  • The Developing Process of the Digital Game Which Supports Well-being of Small Children 

   Marjanen, Päivi; Pirttikoski, Janne; Valkonen, Vesa; Tiainen, Viktoria (European Network of Living Labs, 2018)
   The concept of well-being, both planet and individual, is clearly visible in the Sustainable Development Goals. In this article the focus is on the individual's well-being, more closely on children's well-being. In this ...
  • The Circle of Mediators : Towards a governance model for tackling sustainability challenges in a city 

   Äyväri, Anne; Jyrämä, Annukka; Hirvikoski, Tuija (European Network of Living Labs, 2018)
   Cities can take an active role in creating enablers, such as open innovation platforms, living labs to enhance innovations that can contribute to solving sustainability challenges. In this conceptual paper, we introduce a ...
  • Transnational piloting for smooth internationalization of health-tech start-ups 

   Haho, Päivi; Kaartti, Virpi (European Network of Living Labs, 2018)
   Health-tech business is increasing all over the global markets. Startups need agile and cost-efficient methods to study the needs and opportunities in foreign markets. Thus, the purpose of this paper is to advance the ...
  • International Innovation Sprint Bridging the Sustainability Gap between Metropolitan Core and Peripheries 

   Hirvikoski, Tuija; Saastamoinen, Kaisla; Uitto, Mikael (European Network of Living Labs, 2018)
   Generally, RDI work takes place at the core of Metropolitan areas where the best innovation resources, Universities, and Research Institutions normally situate. At the same time, the periphery of Metropolitan that provides ...
  • Reptilian overloads -peli keskustelun avaajana nuoren ja aikuisen kohtaamisissa : ohjeistus Reptilian Overloads -pelin hyödyntämiseen 

   Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Lemström, Ulla; Meristö, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Reptilian Overlords -peli on kehitetty yhdessä nuorten kanssa Lohjalla ja Hangossa vuosina 2015-2017. Päätavoitteena oli kehittää hauska peli, joka samalla auttaisi nuoria pohtimaan omaa elämäänsä, arkeaan ja tulevaisuuttaan. ...
  • Osallistavan pelinkehityksen ABC 

   Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Lemström, Ulla; Meristö, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Zet-hankkeessa kehitettiin hyötypeliä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena oli varsinaisen pelin lisäksi myös kerätä käytännön kokemuksia osallistavasta sovelluksen kehityksestä hyödyksi muille. Hanketta toteuttivat ...