Uusimmat viitteet

 • Real Time Operation of Newsletter Generation 

  Animasaun, Martins (Högskolan på Åland, 2018)
  In my thesis I write about how I will improve an NLG (Newsletter Generator) that is not automated and make it automated. The purpose of this thesis is to refine the NLG and make it a real time system where a runtime ...
 • Uppgradering av Jboss EAP och Jboss AMQ 

  Jansson, Anton; Ljunggren, Conny (Högskolan på Åland, 2017)
  I detta examensarbete skriver vi om hur vi uppgraderade JBoss EAP och JBoss AMQ för IT företaget Crosskey. Företaget ville ha sin redan befintliga version av JBoss och uppgradera den till den nya versionen. Resultatet av ...
 • Åland’s lunch schnitzel of the day 

  Heimdahl, Patrik (Högskolan på Åland, 2017)
  This degree thesis describes the steps involved in developing a simple web application and deploying it using public cloud services. The application is written in Java using libraries like Spring Boot, Jsoup and Thymeleaf. The ...
 • Storcirkelnavigering : Från gnomoniska kort till Excel och ECDIS 

  Grote, Benjamin; Thorsell, Marcus (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med detta arbete var att skapa en beräkningskalkyl som grundar sig på storcirkelnavigering, främst för att underlätta storcirkelberäkningar inom utbildningen för både lärare och studerande. Manuell beräkning av ...
 • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

  Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
  Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
 • Nedstämdhet bland äldre : en kvantitativ studie på Åland 

  Hartvik, Björn; Qvarfordt, Pia (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet var att belysa faktorer som har samband med nedstämdhet hos äldre på Åland. Bakgrunden belyser de fysiska, psykiska och sociala förändringar åldrandet kan medföra. För sjukskötaren är det viktigt att ha kunskap om ...
 • Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

  Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
  Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...
 • Viktkontroll av M/S Finlandia 

  Nordman, Vincent (Högskolan på Åland, 2017)
  SOLAS kräver att varje passagerarfartyg i internationell trafik med fem års mellanrum skall genomgå en så kallad lättviktsundersökning för att det faktiska lättviktsdeplacementet ska avgöras. Med denna undersökning fastställer ...
 • Airbnb : Faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boendealternativ istället för traditionella alternativ inom turism 

  Estlander, Annika (Högskolan på Åland, 2017)
  Airbnb är en internationell marknadsplats där man kan annonsera, upptäcka eller boka ett unikt boende via nätet. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boende ...
 • Energieffektivisering enligt SEEMP : En studie av de åländska rederierna 

  Hansson, Håkan (Högskolan på Åland, 2017)
  Marina transporten står för 1000 miljoner ton Koldioxid CO2 eller ungefär 2,5% av världens årliga utsläpp av Växthusgaser. Sjöfarten beräknas öka utsläppen till år 2050 med mellan 50 och 250%, beroende på framtida utvecklingen ...
 • Säkerhet vid ensamarbete : teknologi som kan visa en besättningsmedlems position ombord 

  Dahlgren, Toft; Granholm, Leo (Högskolan på Åland, 2017)
  I det här arbetet undersöker vi hur man kan förbättra sjömäns säkerhet vid ensamarbete med hjälp av personlig positionsövervakning. Bakgrunden till arbetet var en händelse där en däcksvakt som utförde en brandrond blev ...
 • Skördefestens Gästabud : Projektarbete 

  Häger, Natalie (Högskolan på Åland, 2017)
  Detta arbete handlar om att undersöka hur ett projekt planeras, genomförs och utvärderas, både teoretiskt och praktiskt. Inledningsvis presenteras teorierna angående projekt och projektets uppbyggnad. Jag har även delat ...
 • Evenemang på Åland : planeringsfasens betydelse 

  Dzene, Kristine (Högskolan på Åland, 2017)
  Evenemang är idag en egen industri. För att samhället ska kunna nyttja fördelarna som kommer ur ett väl utfört evenemang, krävs det planering och marknadsföring. Syftet med detta arbete är att få mera kunskaper om det hur ...
 • Djurturism - moraliskt rätt? 

  Sandström, Camilla (Högskolan på Åland, 2017)
  Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet ...
 • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

  Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
  Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...

Näytä lisää