Uusimmat viitteet

 • Rotorsegel på fartyg 

  Eriksson, Simon (Högskolan på Åland, 2017)
  Rotorsegel på fartyg är ett alternativ att få ner bunkerförbrukningen. Det här arbetet handlar om just rotorsegel och dess användning ombord på fartyg i dagsläget samt hur de kan komma att användas i framtiden. Arbetet ...
 • Storcirkelnavigering : Från gnomoniska kort till Excel och ECDIS 

  Grote, Benjamin; Thorsell, Marcus (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med detta arbete var att skapa en beräkningskalkyl som grundar sig på storcirkelnavigering, främst för att underlätta storcirkelberäkningar inom utbildningen för både lärare och studerande. Manuell beräkning av ...
 • Viktkontroll av M/S Finlandia 

  Nordman, Vincent (Högskolan på Åland, 2017)
  SOLAS kräver att varje passagerarfartyg i internationell trafik med fem års mellanrum skall genomgå en så kallad lättviktsundersökning för att det faktiska lättviktsdeplacementet ska avgöras. Med denna undersökning fastställer ...
 • Energieffektivisering enligt SEEMP : En studie av de åländska rederierna 

  Hansson, Håkan (Högskolan på Åland, 2017)
  Marina transporten står för 1000 miljoner ton Koldioxid CO2 eller ungefär 2,5% av världens årliga utsläpp av Växthusgaser. Sjöfarten beräknas öka utsläppen till år 2050 med mellan 50 och 250%, beroende på framtida utvecklingen ...
 • Säkerhet vid ensamarbete : teknologi som kan visa en besättningsmedlems position ombord 

  Dahlgren, Toft; Granholm, Leo (Högskolan på Åland, 2017)
  I det här arbetet undersöker vi hur man kan förbättra sjömäns säkerhet vid ensamarbete med hjälp av personlig positionsövervakning. Bakgrunden till arbetet var en händelse där en däcksvakt som utförde en brandrond blev ...
 • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

  Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
  Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...
 • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

  Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
 • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

  Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
  Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
 • Det finländska däcksbefälets framtid 

  Rolin, Carl-Julius (Högskolan på Åland, 2016)
  Detta arbetes syfte är att göra en kartläggning över hur framtiden kan se ut för finländskt däcksbefäl. Med detta arbete vill jag hjälpa mig själv och andra att bättre förstå hurdan situationen är på arbetsmarknaden för ...
 • Solenergi inom sjöfarten : Idag och i framtiden 

  Boman, Anna (Högskolan på Åland, 2016)
  I det här arbetet hanteras frågor som varför vi behöver förnybara energikällor, vad som händer med vårt klimat till följd av farliga utsläpp och hur vi till sjöss kan dra nytta av energi utvunnen ur solen. Bakgrunden till ...
 • Åland - Kalifornien : En praktisk studie av TS Golden Bear i syfte att utveckla användandet av Michael Sars 

  Sjödahl-Essén, Wilhelm; Hansson, Erik (Högskolan på Åland, 2016)
  Sjöfartsakademier runt om i världen utbildar blivande sjöbefäl både teoretiskt och praktiskt. Många av akademierna har tillgång till skolfartyg för att bedriva praktisk utbildning ombord. Detta ger eleven en bra erfarenhet ...
 • Studerandes synpunkter på utbildningen i ECDIS : Är ECDIS-utbildningen tillräcklig? 

  Nordman, Alexander; Backman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2016)
  I flera århundranden har man navigerat fartyg med hjälp av klassiska papperssjökort. Men för omkring trettio år sedan, kom den första versionen av vad som skulle komma att förändra navigationen ombord på fartygen, det ...
 • Autonom vägfärja 

  Thiger, Markus; Nukari, Henry (Högskolan på Åland, 2016)
  I detta arbete har vi undersökt möjligheten att göra en vägfärja autonom. Studien undersöker dagens autonoma och automatiska system till sjöss och på land för att se vad som skulle vara överförbart till vägfärjorna. Kontakt ...