Uusimmat viitteet

 • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

  Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
 • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

  Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
  Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
 • Det finländska däcksbefälets framtid 

  Rolin, Carl-Julius (Högskolan på Åland, 2016)
  Detta arbetes syfte är att göra en kartläggning över hur framtiden kan se ut för finländskt däcksbefäl. Med detta arbete vill jag hjälpa mig själv och andra att bättre förstå hurdan situationen är på arbetsmarknaden för ...
 • Solenergi inom sjöfarten : Idag och i framtiden 

  Boman, Anna (Högskolan på Åland, 2016)
  I det här arbetet hanteras frågor som varför vi behöver förnybara energikällor, vad som händer med vårt klimat till följd av farliga utsläpp och hur vi till sjöss kan dra nytta av energi utvunnen ur solen. Bakgrunden till ...
 • Åland - Kalifornien : En praktisk studie av TS Golden Bear i syfte att utveckla användandet av Michael Sars 

  Sjödahl-Essén, Wilhelm; Hansson, Erik (Högskolan på Åland, 2016)
  Sjöfartsakademier runt om i världen utbildar blivande sjöbefäl både teoretiskt och praktiskt. Många av akademierna har tillgång till skolfartyg för att bedriva praktisk utbildning ombord. Detta ger eleven en bra erfarenhet ...
 • Studerandes synpunkter på utbildningen i ECDIS : Är ECDIS-utbildningen tillräcklig? 

  Nordman, Alexander; Backman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2016)
  I flera århundranden har man navigerat fartyg med hjälp av klassiska papperssjökort. Men för omkring trettio år sedan, kom den första versionen av vad som skulle komma att förändra navigationen ombord på fartygen, det ...
 • Autonom vägfärja 

  Thiger, Markus; Nukari, Henry (Högskolan på Åland, 2016)
  I detta arbete har vi undersökt möjligheten att göra en vägfärja autonom. Studien undersöker dagens autonoma och automatiska system till sjöss och på land för att se vad som skulle vara överförbart till vägfärjorna. Kontakt ...