Uusimmat viitteet

 • Konvertering av bildäcksuppvärmningen på M/S Viking Grace : Undersökning av alternativ metod med hetvatten 

  Stenman, Simon; Rehnström, Anton (Högskolan på Åland, 2018)
  Det här arbetet är en undersökning av alternativ metod för uppvärmning av bildäck på M/S Viking Grace. Syftet är att komma bort ifrån de problemen som finns med nuvarande ångsystem som dras med oljud och på så sätt förbättra ...
 • Energiåtervinning : Återvinning av spillvärme med lagringstank ombord på bil-passagerarfärja 

  Svanbäck, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
  I detta arbete görs en utredning ombord på Viking Lines MS Amorella, av ett system som tar tillvara spillvärme som produceras under resa. En undersökning har gjorts eftersom full effekt tas ut från avgaspannorna under ...
 • Energieffektivisering : Ålands idrottscenter 

  Thyrén, Henrik (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att utreda olika typer av energisparande åtgärder för Ålands Idrottscenters idrottshall. Huvudpunkten i examensarbetet handlar om idrottscentrets ventilationsanläggning, men även belysningen ...
 • Prototyp för fordonsdriven pontonflotte : Design och konstruktionsberäkningar 

  Hindersson, Tony; Jurefors, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
  Detta examensarbete går ut på konstruktion av en prototyp för fordonsdriven pontonflotte. Arbetet innehåller skrovdesign, propulsionsberäkningar, kostnadskalkyl, underhållsschema samt ritningar. Generalarrangemang, ...
 • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

  Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
  Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
 • Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

  Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
  Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...
 • Energiåtervinning vid biogasframställning 

  Vördgren, Jonatan; Grunér, John (Högskolan på Åland, 2017)
  Detta arbete har utförts på begäran av Ålands Centralandelslag. Syftet med arbetet är att göra undersökningar för att se om det är möjligt att använda sig av värmeenergin i avloppsvattnet på ett energieffektivt sätt. De ...
 • Undersökning av tryckförluster i rörsystem 

  Gustafsson, Linnea; Sjögren Reis, Kevin (Högskolan på Åland, 2017)
  Arbetet har gjorts på begäran av Hallsta Pappersbruk genom Magnus Rydstrand som är energiingenjör där. Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget ...
 • Energieffektivering av skolfartyget M/S Michael Sars 

  Ekebom Oscar, Lindholm Andreas (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera hur värmeförbrukningen ombord på skolfartyget M/S Michael Sars kan effektiveras. Vi genomförde detta på tre olika sätt. Det första var att undersöka hur en ...
 • Dricksvattenplan för bostadsområde 

  Fredriksen, Alexander; Pettersson, Henri (Högskolan på Åland, 2016)
  Detta examensarbete har utförts med tanke att säkerställa vattentillgången på sikt för ett bostadsområde i Kumlinge kommun. Genom att sätta sig in i hur området ser ut som helhet har vi kunnat utröna kloka alternativ till ...
 • Genomförbarhetsstudie av ORC-anläggning, M/S Birka Stockholm 

  Ramsay, Simon; Tepponen, Antti (Högskolan på Åland, 2016)
  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på möjligheten att använda en del av tillgänglig spillvärme som finns ombord på M/S Birka Stockholm i de olika fartygssystemen för att producera el med genom installation av ...
 • Energioptimering på Lotsbroverket 

  Wallén, Christoffer; Nyholm, Niclas (Högskolan på Åland, 2016)
  Examensarbetet har utförts på begäran av Lotsbroverket och Mariehamns stad. Arbetets syfte är att fortsätta med den energioptimering som Fyrvall och Al Husseiny började i och med sitt examensarbete ”Optimering av ...
 • Undersökning av Vingsegel-anordning för robotsegelbåt 

  Enqvist, Teo (Högskolan på Åland, 2016)
  Arbetet har gjorts på begäran av Åland Sailing Robots (ÅSR) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att undersöka olika vingsegelanordningar lämpliga för robotsegelbåten Mini 12:an som ägs av ÅSR. Den lämpligaste ...