Uusimmat viitteet

 • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

  Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
 • Faskompenseringsbehov 

  Langebro, Tim (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet är att undersöka en fabriks (Orkla, Haraldsby) behov av faskompensering Detta gäller även andra industrier ifall det är inom samma effektstorlek. Nu betalar fabriken elleverantören för den reaktiva effekt de förbrukar ...
 • Styrsystem för gasturbin 

  Runcrantz, Nina; Eklund, Gideon (Högskolan på Åland, 2016)
  Vi fick i uppdrag att utveckla ett styrsystem för en gasturbin med en vattenbroms som belastar turbinen. Dessa hade Högskolan på Åland förvärvat i utbildningssyfte. Syftet var att programmera styrsystemet i LabVIEW, välja ...