Uusimmat viitteet

 • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

  Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
  Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
 • Kortslutningsberäkningar för landnät 

  Jansson, Philip; Wikholm, Roy (Högskolan på Åland, 2018)
  Bakgrunden till arbetet är att Mariehamns Elnät planerar att byta ut transformatorn vid Järsö skola från 1980-talet och ersätta den med en Netcontrol Intelligent Station. Syftet med vårt arbete är att räkna på ...
 • Elektronisk ankarfunktion 

  Lind, Anders; Martin, Jimmy (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet omfattar programmering och konstruktion av ett eget positioneringssystem för en fritidsbåt, ett så kallat elektroniskt ankare. Systemets avsikt är att underlätta fritidsfisket genom att ersätta det traditionella ...
 • Optimering av spridarstyrning : Uppspolning av slang 

  Mattsson, Benjamin; Henriksson, Andreas (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet handlar om automation och PLC styrning. Syftet med arbetet var att förbättra Optinovas nuvarande styrning för uppspolning av slang. Det gjordes genom att analysera befintliga uppspolningsmöjligheter och på ...
 • Mät- och reglersystem för effektmätning av motorer 

  Lindholm, Mikael (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet handlar om att göra en empirisk studie för att utveckla och bygga ett mät- och reglersystem för vridmoment- och effektmätning av motor. Mätningen görs enligt motbromsnings- och hävstångsprincipen. Syftet är ...
 • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

  Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
 • Faskompenseringsbehov 

  Langebro, Tim (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet är att undersöka en fabriks (Orkla, Haraldsby) behov av faskompensering Detta gäller även andra industrier ifall det är inom samma effektstorlek. Nu betalar fabriken elleverantören för den reaktiva effekt de förbrukar ...
 • Styrsystem för gasturbin 

  Runcrantz, Nina; Eklund, Gideon (Högskolan på Åland, 2016)
  Vi fick i uppdrag att utveckla ett styrsystem för en gasturbin med en vattenbroms som belastar turbinen. Dessa hade Högskolan på Åland förvärvat i utbildningssyfte. Syftet var att programmera styrsystemet i LabVIEW, välja ...