Uusimmat viitteet

 • Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

  Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
  Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...
 • Kundlojalitet mot åländska frisörsalonger 

  Gustafsson, Elin; Andersson, Anna (Högskolan på Åland, 2017)
  Eftersom det finns många frisörsalonger på Åland är viktigt för frisörer att öka sin förståelse om relationen till kunden för att vara lönsamma och kunna locka till sig kunder. Syftet med denna undersökning var att ta reda ...
 • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

  Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
  Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
 • Nyrekrytering av personer diagnostiserade med ADHD 

  Lindholm, Jessica; Sjöblom, Jenny (Högskolan på Åland, 2017)
  Människor med funktionshinder betraktas av samhället som en utsatt grupp och har generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Människor har i regel har en lägre sysselsättningsgrad och är i behov av extra stöd i ...
 • Produktkalkylering hos åländska livsmedelsbolag 

  Mattsson, Erika; Perälä, Taava (Högskolan på Åland, 2017)
  För att lyckas i modern verksamhetsmiljö bör företagen vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva. Fungerande och tillräckligt noggrann kostnadskalkylering ger information som stöder beslutstagandet både i strategiskt och ...
 • Ansvarsfulla investeringar : En kvalitativ undersökning om ESG och hållbarhetsredovisning 

  Dahlén, Bodil (Högskolan på Åland, 2017)
  För att kunna investera ansvarsfullt behöver investerare ha kunskap och verktyg för att ta ansvarsfulla investeringar i beaktande. ESG (environmental, social and governance) är ett begrepp som innebär att man tar i beaktande ...
 • Spela spel om spel : en studie i möjligheter för spelbolags diversifiering på marknaden för vadslagning inom esport 

  Basilier, Rasmus; Blomster, Sanna (Högskolan på Åland, 2017)
  Syftet med avhandlingen var att uppskatta möjligheten för diversifiering samt undersöka förutsättningarna för etablering på marknaden för vadslagning inom esport för ett spelbolag. Detta gjordes genom en intern analys av ...
 • Spelansvar & lönsamhet : - kan man balansera lönsamhet och spelansvar inom spelbranchen? 

  Karlsson, Robert; Lindberg, Jens (Högskolan på Åland, 2017)
  Avhandlingen består av en kvalitativ undersökning gällande hur man inom spelbranschen förhåller sig till etik och moral i sin företagsamhet. Spelbranschen har en etisk och moralisk synvinkel där man från företagens sida ...
 • Inköpsstrategi : leverantörsrelationer 

  Stenlund, Marie; Andersson, Christina (Högskolan på Åland, 2017)
  Inköpsstrategi används i företag i olika utsträckning. Men det är en viktig fråga, för inköpsfrågor påverkar starkt hela företagets vinst. Vi har undersökt hur man analyserar sina leverantörer, hur man katalogiserar produkter ...
 • Lojala bankkunder : En studie i hur man väljer bank på Åland 

  Sjöström, Sandra (Högskolan på Åland, 2016)
  Avhandlingen består av en kvantitativ undersökning gällande kundlojalitet till bank på Åland. Min tanke var att det finns två olika konsumenttyper: de som gör köpbeslut på rationella grunder och de som gör köpbeslut på ...
 • Den fysiska arbetsmiljön och det öppna kontorslandskapet 

  Williams, Nathalie; Welin, Emelie (Högskolan på Åland, 2016)
  Trenden med öppna kontorslandskap verkar komma tillbaka, trots att det finns forskning som påvisar att personalens arbetskapacitet kan påverkas negativt. Finns det övervägande fördelar med denna kontorstyp? Vad ska ...
 • Byggbranschen : Etablering utanför Åland 

  Rumander, Jan-Marco; Blomberg, Tom (Högskolan på Åland, 2016)
  Byggbranschen och den åländska industrin inom småhus har under en längre tid haft goda tider med goda förutsättningar att verka. Nya regler kring bankkrediter för kundsegment småhusproduktion har införts vilket har gjort ...
 • Kampanjplanering inför ett politiskt val : Regina Lindbloms valkampanj 

  Lindblom, Felicia (Högskolan på Åland, 2016)
  Nationalencyklopedins definition av kampanj är, ”En intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”. Valkampanj inför ett politiskt val handlar om att marknadsföra kandidatens och partiets tankar och idéer. Det ...
 • Branding - en kvalitativ studie av Åland Posts varumärkesarbete 

  Manner, Helmiina; Söderberg, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
  Idag måste man differentiera sig på något sätt när konkurrensen är stor och produkterna är väldigt homogena. Detta kan lättast göras med branding då det också fungerar som en kvalitetsgaranti. Ett starkt varumärke ökar den ...
 • De åländska småföretagarnas syn på arbetsgivaravgifter 

  Laasonen, Sofia (Högskolan på Åland, 2016)
  Vad är arbetsgivaravgifter och hur ser de Åländska småföretagarna på dessa? Arbetsgivaravgifter består av löner, lagstadgade försäkringar samt andra avgifter som uppkommer när man har anställda. Regelverket kring dessa ...