Uusimmat viitteet

 • Från monolitisk applikation till mikrotjänster 

  Brandt, Emma (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att skapa praktiska tillämpningar av mikrotjänster. Utgående från utvecklingen av dessa kommer skillnader mellan olika sätt att leverera data från mikrotjänster utredas. För- och nackdelar ...
 • Omstrukturering av legacy-kod med hjälp av domändriven design 

  Eriksson, Philip (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med detta arbete är att bygga om en del av avgiftshanteringen inom Crosskeys kortsystem. Idag är denna hantering en del av en växande legacykodbas, vilket leder till att ändringar och underhåll av avgifter ofta blir ...
 • Vidareutveckling av Administrationsapplikation 

  Karlsson, Dag (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla en administrationsapplikation för att förenkla hämtning för slutanvändares mobila enheter samt förenkla hämtning och uppdatering av slutanvändare i ett datalager genom ...
 • Prototyp för webbplats 

  Westerlund, Emelie (Högskolan på Åland, 2018)
  I detta examensarbete redogör jag för min plan samt utförande av att skapa en prototyp för en webbplats, som skall användas i visnings-syfte för att illustrera för en potentiell kund hur deras webbplats kunde byggas upp och se ut.
 • Real Time Operation of Newsletter Generation 

  Animasaun, Martins (Högskolan på Åland, 2018)
  In my thesis I write about how I will improve an NLG (Newsletter Generator) that is not automated and make it automated. The purpose of this thesis is to refine the NLG and make it a real time system where a runtime ...
 • Uppgradering av Jboss EAP och Jboss AMQ 

  Jansson, Anton; Ljunggren, Conny (Högskolan på Åland, 2017)
  I detta examensarbete skriver vi om hur vi uppgraderade JBoss EAP och JBoss AMQ för IT företaget Crosskey. Företaget ville ha sin redan befintliga version av JBoss och uppgradera den till den nya versionen. Resultatet av ...
 • Åland’s lunch schnitzel of the day 

  Heimdahl, Patrik (Högskolan på Åland, 2017)
  This degree thesis describes the steps involved in developing a simple web application and deploying it using public cloud services. The application is written in Java using libraries like Spring Boot, Jsoup and Thymeleaf. The ...
 • Utveckling av dokumentöverföringsmodul i Java/Spring 

  Eriksson, William (Högskolan på Åland, 2016)
  Syftet med detta examensarbete är att lägga till funktionalitet för nedladdning av dokument och samtidigt dela upp kodbasen. Arbetet görs för att uppdragsgivaren dels ville ha funktionalitet för att ladda ner dokument, och ...
 • Development of a Back Office Customer Info Application 

  Brandtberg, Mathias; Söderlund, William (Högskolan på Åland, 2016)
  This thesis serves as a documentation of the development of a backoffice application made for Crosskey Banking Solutions. The task was to create a new application that provided previously hidden information about end ...
 • Playlist Manager 

  Karlsson, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
  Syftet med examensarbetet är att skapa ett program som kan kopiera mediafiler från många mappar till en mapp. Programmet ska också enkelt kunna byta namn på filer innan de kopieras. Jag döpte projektet till Playlist ...
 • Investigation of the Software Profound UI for Interface Modernization 

  Jansson, Isak (Högskolan på Åland, 2016)
  The purpose of this thesis is to investigate whether the software for interface modernization Profound UI can be integrated and used for modernizing Crosskey’s existing backend system. Profound UI is a tool for interface ...