Viitteet 1-15 / 136976

  • How to reach full efficiency in B2B Event Marketing : Case: Lyyti 

   Oksanen, Kaisa (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Events can be effective channel for B2B companies to share their marketing message, build relationships and influence attendees. B2Bs are organizing and participating events as a part of their marketing. As any other ...
  • Opintoryhmä - yhdessä eteenpäin : Itä-Helsingin Klubitalon opiskelijoiden kokemuksia opintoryhmästä 

   Jenu, Sari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä haastateltiin Itä-Helsingin Klubitalon opintoryhmän jäseniä. Työn tavoite oli tuottaa tietoa opiskeljoiden kokemuksista opintoryhmästä sekä heidän ajatuksiaan opintoryhmän kehittämisestä. Työtä ohjasi kaksi ...
  • Ilmeet kasvoillamme : Ihmiskasvoista, ilmeistä ja taiteesta 

   Auvinen, Piela (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan: kirjalliseen tutkimusosioon sekä taiteellisen lopputyön esittelyyn. Kirjallisen opinnäytetyön ohjaajana toimi kuvataiteilija Denise Ziegler. Kuvanveistäjä Radoslaw Gryta oli taiteellisen ...
  • Selvitys Harjulakodin laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa käytettävien työmenetelmien nykytilasta 

   Kukkonen, Satu; Jokinen, Elisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Harjulakodin laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa käytettävien työmenetelmien nykytilasta. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Harjulakodin perhekuntoutus ...
  • Loruilevia eläimiä ja koskettavia hetkiä : Toiminnallinen lorupaketti varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

   Jakala, Taru (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle toiminnallinen lorupaketti, jossa yhdistyvät lorut ja myönteinen kosketus. Lorupaketin tarkoitus oli antaa yhteistyöpäiväkodin työntekijöille tietoon ...
  • Innostusta verkkotyöskentelyyn 

   Anitra, Arkko-Saukkonen; Panu, Huczkowski; Heidi, Jaakola; Päivi, Jauhola; Anne, Kaisanlahti; Lauri, Kantola; Lahja, Karjalainen; Joonas, Koivumaa; Kati, Koivunen; Outi, Kähkönen; Pirjo, Könni; Tauno, Ljetoff; Joanna, Meller; Minttu, Merivirta; Anja, Mikkola; Ari, Pikkarainen; Panu, Pohjola; Anu, Pruikkonen; Päivi, Rasi; Annette, Sjöman; Anu, Suopanki; Riitta, Tammenoksa; Pia, Turunen; Hanna, Vuojärvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Innostusta verkkotyöskentelyyn -julkaisu tarjoaa opettajalle ideoita uudenlaisiin opetusratkaisuihin oppilaitoksesta riippumatta. Julkaisu sisältää 25 erilaista kuvausta siitä, kuinka opettajat ovat rakentaneet kokonaisen ...
  • The answer is project-studies! : Learning integration with research and development projects 

   Juvonen, Sanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2018)
   Research and development (R&D) projects offer a unique study platform for students in higher education. At their best, higher education studies can be implemented in projects in a way that combines practice-oriented tasks ...
  • Askel kohti alustaliiketoimintaa 

   Jaakkola, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia, millaisin eri keinoin pystytään palvelemaan asiakasta paremmin ja millaisia mahdollisuuksia uusien palvelujen kehittäminen tuo yrityksen liiketoimintaan. Päätavoitteena on tutkia, ...
  • Kohti sosiaalisesti taitavampaa elämää : mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalisten taitojen vahvistaminen pelillisin keinoin 

   Klaar, Tanja; Hirn, Karissa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sosiaalisia taitoja vahvistava peli mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Peli on suunniteltu hyödynnettäväksi kuntouttavassa ...
  • Kiitos kokemuksesta : mielenterveyskuntoutujat vertaistensa tukena 

   Hagman, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kyseessä on laadullinen tutkimus siitä, miten vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus auttavat mielenterveyskuntoutujia pärjäämään sosiaalisen haasteensa kanssa. Työtä tehdessä on haastateltu 4 (neljää) kokemusasiantuntijaa, ...
  • Vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistaminen monikielisten lasten kielen kehityksen tukena 

   Pietilä, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistamisella voidaan tukea monikielisten lasten suomen kielen kehitystä. Monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat jatkuvasti kasvavaa ...
  • Vanhemmat tunnekasvatuksen tukena 

   Javanainen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa vanhempien kokemuksista ja näkemyksistä alle 3-vuotiaiden lasten tunnekasvatuksesta kotona. Työ on tehty yhteistyönä helsinkiläisen päiväkodin kanssa. Tarkoituksena on selvittää ...
  • Työaikakirjanpitosovelluksen luominen nykyaikaisilla sovelluskehitystyökaluilla 

   Ranta, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten verkkosovellus kannattaa toteuttaa suosituimpia web-ohjelmointityökaluja hyödyntäen. Opinnäytetyössä syntyy produktina työaikakirjanpitosovellus, jonka onnistumista selvitetään ...
  • How to support a child's cultural identity? 

   Bahne, Rita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Daycares in the greater Helsinki region are more multicultural than ever. The aim of this thesis was to find out how parents and daycare employees support a child’s cultural identity, and how to develop educational partnership ...
  • Työohjeen laatiminen laskuttamiseen uudessa taloushallintojärjestelmässä 

   Vikholm, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomessa toimivalle järjestölle. Opinnäytetyö toteutettiin produktityyppisenä opinnäytetyönä ja sen tavoitteena oli tehdä sisäinen työohje laskuttajalle myyntilaskutusta varten. ...