Viitteet 1-15 / 126670

  • Hyvä perehdytys -opas : Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS 

   Liski, Minna; Horn, Sari; Villanen, Marjut (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se on osa henkilöstön kehittämistä, johtamista ja esimiestyötä. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle selkeä kuva hänen ...
  • Service Deskin kehitystyö Case: Skanska Oy 

   Toikkanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeistuksia ja yhteystietoluetteloloita Skanska Oy:n Service Deskille. Skanska IT Nordic on osa Skanska Oy konsernia. Skanskan jokaisesta pohjoismaisesta yksiköistä löytyvät omat Service ...
  • Osaamisen kehittäminen työssäoppimisen menetelmin Case: Sokotel Oy 

   Mäkelä, Miina; Kanerva, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esimiehen opas aika- ja henkilöresurssien kannalta järkevistä työssäoppimisen menetelmistä. Toimeksiantajana on koko maassa toimiva hotelliyritys Sokotel Oy, jonka pääkonttori ...
  • Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes 

   Alatalo, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   E-teaching as an option for teaching and learning has become increasingly common recently. Oulu University of Applied Sciences has also adopted the idea of providing students with courses and even study programmes to be ...
  • Terveys- ja hyvinvointimatkailu Pohjois-Karjalassa 

   Tirkkonen, Reetta; Puhakka, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu terveys- ja hyvinvointituotteet sekä -palvelut. Yrityksistä koottiin tietopaketti, jota ...
  • Päihdekyselyiden käyttö Oulun äitiys- ja lastenneuvoloissa 

   Kokko, Anna-Kaisa; Rautio, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuinka usein ja milloin oululaiset äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät päihdekyselyjä, millaisia tilanteita terveydenhoitajat kohtaavat päihteistä puhuessaan ja millaisiin ...
  • Toimintamalli Kuopion Kauppatorin kehittämiseen : Palvelujen kehittäminen 

   Roivainen, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kaupunkikeskustojen heikko kehityssuunta on herättänyt keskustelua koko Suomessa eikä Kuopio tee siihen poikkeusta. On syntynyt tarve etsiä uudenlaisia keinoja toiminnan kehittämiseen keskusta-alueilla. Kuopion toritoimintojen ...
  • Englannin kieli mukaan päiväkodin arjen hetkiin 

   Vistbacka, Anniina; Bethell, Rebecca (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oli aktiviteettikirja. Aktiviteettikirja tuli työelämän yhteistyökumppanin, Oulunkylän englanninkielisen päiväkodin, käyttöön ja sen tavoitteena on lisätä englannin kieltä ...
  • Ihmiset tekevät tolkkua joka tapauksessa: Kohti yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tarkoituksesta 

   Ekonen, Marianne; Forsström-Tuominen, Heidi (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016)
   Saimme toimeksiannon eräästä vähittäiskaupan ja palveluiden alalla pitkään toimineesta yrityksestä, jonka eräs yksikkö oli kärsinyt heikentyneestä kannattavuudesta. Yksikön tulokset olivat jo usean vuoden ajan olleet ...
  • Life Behind Trophies: What is Everyday Work Like in the "Best" Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016)
   This study explores organizations that have been able to simultaneously combine high job satisfaction with good productivity and profitability. The focus in this study is in the organizations that consciously have rejected ...
  • Recreating Innovative and Meaningful Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This study is about organizations that have been able to combine high job satisfaction with good productivity and profitability, i.e., they are able to operate profitably while being recognized as the best work places in ...
  • A Conceptual Framework for Understanding the Phenomenon of new Ways of Work 

   Eskola, Anne; Neuvonen, Heidi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   A review of the digital marketing literature suggests that it is important to understand that what applies in marketing management in the past and in traditional marketing context may not create success of tomorrow. It is ...
  • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

   Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
  • Development Trajectory of an Innovation-Based Environmental Technology Start-Up 

   Saukkonen, Juha; Vänttinen, Kari (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This research paper focuses on the growth models of new business ventures and their applicability to a specific type of start-up, environmental technology–based growth company via a case study Start-ups companies are a ...
  • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

   Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...