Viitteet 1-15 / 152916

  • Kartoita askelmerkit piilotyönhakuun 

   Kitiniemi, Katja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Päätutkimuskysymykseni pyrkii kartoittamaan verkosta löytyviä piilotyönhakuun tarjottavia keinoja. Tavoitteena oli piilotyöpaikkojen löytämisen keinojen kuvaaminen ja siihen liittyvien oman osaamisen ja vahvuuksien ...
  • Nuorisokeskus Vasatokan lähiretkeilyreitti : Ahvenjärven reitin suunnittelu ja toteutus syys- ja talvisesongin väliselle ajalle 

   Kämäräinen, Riitta; Lohela, Sanna; , sanna.lohela@edu.lapinamk.fi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Nuorisokeskus Vasatokan Ahvenjärven lähi-retkeilyreitin suunnittelu ja toteutus syys- ja talvisesongin väliselle ajalle. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Ahvenjärven retkeilyreitti ...
  • Toimintajärjestelmän tarkastelu ja sen hyödyntäminen päällystystöiden suunnittelussa 

   Jauhiainen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin NCC Industry Roads divisioonan Plantavla-aikataulutusohjelmaa sekä C7-ohjelmaa päällystystöiden tarjouslaskennan ja työmaaraportoinnin osalta. Tutkimus suoritettiin toimiessani oman työharjoit ...
  • WLAN-verkon suunnittelu ja asennus 

   Mäkinen, Minna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata langattomien internet-verkkojen toteutusta ja tekniikkaa. Lähtökohta työssä oli Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Talonpojankadun kampus Kokkolassa. Käytännön osuudessa käydään läpi verkon ...
  • Papu Design product development: Innovating smart textiles for children 

   Jokela, Leni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the research was to review the children’s smart textiles already available on the market and map the expectations and most appealing features of children’s smart textiles by the Papu Design stockholders. The ...
  • University-company collaboration: a platform for open data innovations in the circular economy 

   Heikkilä, Jonna; Nurmi, Piia; Malve-Ahlroth, Sara (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2018)
   The utilization of open data has many hidden business possibilities. Services created with open operating models may be the next success story of Finland. The utilization of open data in company-level operations is, however, ...
  • Hirsirakentamisen historia Suomessa 

   Polttila, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin hirsirakentamista Suomessa aina 1600-luvulta vuoteen 2018. Tutkimuksessa perehdyttiin hirsirakentamisen kehittymiseen ennen sotia, tehotuotannon aikoihin sotien jälkeen, teollisen talotuotannon ...
  • The Influence of Marketing Automation on Customer Service 

   HOANG, LY (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Marketing has changed immensely since the rise of digitalisation. Direct marketing is not as effective as it was before. The core of digital marketing is now to create personalised and customised contents for the customers. ...
  • Tervetuloa soittotunnille! : Soitto-oppilaan vanhempien osallistaminen lapsen soittoharrastukseen 

   Huhtasaari, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kuvaileva kirjallisuuskatsaus käsittelee vanhempien osallistamista lapsen soittoharrastukseen. Olen muodostanut kokonaiskuvan ilmiöstä käyttäen monipuolista aineistoa, joka koostui erilaisista tutkimuksista, artikkeleista ...
  • Luovuus laulutunnilla : Miten tuoda luovuuden opetus osaksi jokaista laulutuntia? 

   Heikkinen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia, miten opettaa luovuutta laulutunnin yhteydessä. Tavoitteena oli selvittää, mitä luovuus on ja voisi laulutunnilla olla. Sekä taiteen pe-rusopetuksen puolella, että musiikin ammattiin ...
  • Use of Personal Data in Digital Advertising : Study of Millennials’ Attitudes 

   SMIRNOVA, ANNA (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of my research is to identify the attitudes of millennials towards advertisers accessing and using their personal data. Overview of industry literature sources and previous research suggests that advertising has ...
  • Lapsen motorisen kehityksen tukeminen : kuvitettu opas vanhemmille 

   Lukander, Lauri; Pääjärvi, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lapsen motorista kehitystä tarkastellaan neuvoloissa ikäkausitarkastuksissa erilaisten taitojen perusteella. Vaikka motorinen kehitys etenee yleensä tiettyjen suuntaviivojen mukaisesti, myös yksilöllisiä eroja on havaittavissa. ...
  • Sulfaatinpelkistymisen tutkiminen hapettomien olosuhteiden toimintamallilla laboratorio-olosuhteissa 

   Laaksonen, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Suomen ympäristökeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektiin. Tarkoitus oli tutkia hapettomien olosuhteiden toimintamallilla luonnonveden sulfaatinpelkistymistä laboratorio-olosuhteissa. ...
  • Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin velkavivulla 

   Sipilä, Jerry (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia asuntosijoittamista uudiskohteisiin velkavivulla eli velkarahalla. Aihe rajattiin koskemaan asunto-osakeyhtiöitä yksityisen sijoitta-jan näkökulmasta. Aihe on suunnattu asuntosijoittamisen ...
  • Virhetilanteet käytettyjen autojen kuluttajankaupassa 

   Järvenpää, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä luotiin ohjeistus myyjille reklamaatiotilanteissa toimimiseen käytettyjen autojen kuluttajankaupassa. Työn tilaajalla, Kauhajoen Maakunnan Autolla, ei ollut kirjallista ohjeistusta reklamaatiotilanteita ...