Viitteet 1-15 / 131701

  • Tuotteen markkinointi inspiraatiokuvien avulla 

   Viitasalo, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinnostava tuote ei välttämättä läpäise tarkkojen kuluttajien seulaa ilman vaikuttavaa ja onnistunutta tuotekuvaa. Ihmiset näkevät päivittäin lukemattomia määriä kuvia, jonka seurauksena vain parhaat jäävät mieleen. ...
  • Avoimen tuotteen hallintamallin käyttö Suomi.fi-palveluille : tärkeimmät rakennuselementit 

   Seulanto, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tutkii avoimen tuotteen hallintamallin soveltuvuutta Suomi.fi-palveluiden käyttöön ja perehtyy hallintamallin rakenteeseen. Avoimen tuotteen hallintamalli sisältää samoja asioita kuin perinteinenkin hallintamalli ...
  • Web-palveluiden skaalaaminen 

   Mikkola, Jyri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli tarkastella mahdollisimman laajasti erilaisia ohjelmiston skaalaamiseen käytettäviä metodeja ja tutkia niiden soveltuvuutta pienten ja keskisuurten web-palveluiden toteuttamiseen. Varsinkin monimutkaisten ...
  • Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

   Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
  • Jos nuoren mieli sairastaa : Opas masentuneen 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle 

   Roivainen, Sonja; Lipponen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Masennus on mielenterveyden häiriö, joka koskettaa koko sairastuneen perhettä ja siksi avun saaminen ajoissa on tärkeää. Murrosiän tuomat muutokset nuoressa voivat olla haasteellisia erottaa masennuksesta, joten on tärkeää ...
  • Salad & sandwich -baarin kehittämissuunnitelma – Case Coffee House Jumbo 

   Humalajoki, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Coffee House Jumbon salad & sandwich -baaria voisi kehittää kahvilan asiakkaiden toiveiden mukaan. Tarkoituksena oli myös ottaa selvää millaisia ovat salaattibaarin ...
  • Lapsen oikeus saada hoitoa ja diagnoosi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) 

   Jääkallio, Janita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jonka yleisimmät piirteet ovat ylivilkkaus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. ADHD johtuu lievästä aivotoiminnan ...
  • Hevosten natiiviröntgentutkimukset : Savon eläinsairaalan yleisimmät projektio-ohjeet 

   Antikainen, Seija; Airaksinen, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Eläinröntgentutkimuksia tehdään pieneläimille kuten kissoille ja koirille sekä suuremmille eläimille kuten hevosille. Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärin vastaanotoilla on vuosi vuodelta lisääntynyt. Suomessa ...
  • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

   Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
  • Vertaisasukastoiminta palveluasumisen toimintamallina : Kehitystyö Latukadun palveluasunnoilla 

   Oksanen-Vihervuori, Sanna; Nykänen, Miia-Marika (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Nykänen, Miia-Marika & Oksanen-Vihervuori, Sanna. Vertaisasukastoiminta palvelu-asumisen toimintamallina, kehitystyö Latukadun palveluasunnoilla. Diak Pieksämäki, Syksy 2017. 55s. Diakonia- ammattikorkeakoulu, ...
  • Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen ja sen merkitys organisaatiossa 

   Laine, Juuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan organisaatioissa koko ajan enemmän, mutta silti työpahoinvointi maksaa Suomessa useita kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Jotain on siis oltava pielessä. Tämän opinnäytetyön tavoite ...
  • SOS-Kumppanuus kehittää lapsiperheiden palveluita : -opas Varkauden kaupungin perhekumppaneille 

   Ripatti, Henna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Ripatti, Henna. SOS-Kumppanuus uudistaa lapsiperheiden palveluita -opas Varkauden kaupungin perhekumppaneille. Diak Pieksämäki. Syksy 2017, 77., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ...
  • Thought Leadership : Becoming an Influence in Your Niche 

   Iddrisu, Lukumanu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In an era where customer demands go beyond product and service, companies are on their toes to devise mechanisms to be relevant to their customers, industry and community since the orthodox marketing tactics no longer work ...
  • KUIN OLISIN ENEMMÄN IHMINEN : Jonosta yhteyteen –projektin asiakkaiden kokemuksia 

   Pikkarainen, Heli (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keväällä 2016 Jyväskylän katulähetys aloitti Jonosta Yhteyteen-projektin, jonka aikana Jyväskylän Sammonkadun ruokapankkiin (Jokapäiväinen leipä) avattiin Päiväkeskus Leivän talo. Projektin myötä haluttiin ehkäistä ruoka-avun ...
  • Hakunilan seurakunnan ilmaisen yhteisruokailun merkitys ja yhteisöllisyys kävijöiden kokemana 

   Nyholm, Sanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nyholm, Sanna. 2017. Hakunilan seurakunnan ilmaisen yhteisruokailun merkitys ja yhteisöllisyys kävijöiden kokemana. Helsinki, syksy 2017. 55 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. ...