Viitteet 1-15 / 129302

  • Oikosulkulaskentaohjelmien käytettävyys sähkösuunnittelun osana 

   Ollikka, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua eri oikosulkulaskentaohjelmien toimintaan ennalta valituilla ohjelmilla. Tarkoituksena oli oppia käyttämään ohjelmia, vertailla niiden käytettävyyttä ja niistä saatuja tuloksia sekä ...
  • Lattiatöiden aliurakan hallinta 

   Niemeläinen, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mistä lattiavalun ja parkettiasennuksen välillä syntyvät kustannukset johtuvat, ja millä tavoilla lattiat saadaan niin suoriksi, ...
  • Koppikonttorista monitoimitilaan : - tilojen ja työtapojen muutosprosessi 

   Vuorela, Kristina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kuvata ja dokumentoida muutosprosessi, jossa yksittäisistä työhuoneista muodostuva tila muutettiin monitoimitilaksi. Tilojen muuttamisella haettiin tilatehokkuutta ja hyvää sisäympäristöä. ...
  • Talotekniikkayritys pääurakoitsijana 

   Impola, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa talotekniikan yrityksille kuva siitä, mitä pääurakointiin ryhtyminen pitää sisällään, käyttäen hyödyksi omaa kokemustani, alan yrityksen esimerkkihankkeita ja alan kirjallisuutta. P ...
  • Omavalvontasuunnitelman ja ruokalistaoppaan laatiminen monikulttuuriselle lastenkodille 

   Virtanen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat ajankohtainen puheenaihe maahanmuuttajien määrän lisäännyttyä Suomessa. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan väestön rakenteeseen ja vaatii uudenlaista osaamista monien alojen osaajilta. ...
  • Tuotetietoprosessin ja -työkalujen kehittäminen taajuusmuuttajien sopimusvalmistajille 

   Kukkonen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin ABB Oy Drivesin tuotetiedonhallinnan osastolle Helsingissä. Työssä tutustuttiin tuotetiedonhallinnan prosessiin, tiedon luontiin ja ylläpitoon liittyviin työkaluihin sekä tiedon jakamiseen valmistaville ...
  • Palomiesten epäspesifin alaselkäkivun ennaltaehkäisy ja kuntoutus suspensioharjoitusvälineellä 

   Tuikka, Kirsi; Flinck, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Epäspesifi alaselkäkipu on yleisin alaselkäkivun muoto. Liikekontrollin häiriö kattaa noin kolmanneksen epäspesifeistä alaselkäkivuista. Keskeisimpiä syitä liikekontrollin häiriöihin ovat liikkeiden hallinnan vaikeudet ...
  • Sustainable Workwear Label - Business Feasibility 

   Mäkynen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Can a sustainable protective workwear label be a profitable business for a start-up company aiming at targeting forest industry in Finland? This is the research question, which is tackled with business planning methods. ...
  • Teatteriharrastuksen vaikutus : Riihimäen Nuorisoteatterin entisten harrastajien kokemana 

   Lindblom, Eva (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni selvittää Riihimäen Nuorisoteatterissa harrastaneiden kokemuksia harrastuksen vaikutuksista. Riihimäen Nuorisoteatteri on Suomen suurin laajaa teatteritaiteen opetusta antava oppilaitos. Vuonna 2017 ...
  • Tilaturvallisuuspalvelutuotteen myynti- ja haltuunottotyökalun kehittäminen, Tapaus Senaatti-kiinteistöt 

   Vuorinen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda Senaatti-kiinteistöjen uudelle tilaturvallisuuspalvelulle organisaation sisäinen käytännön haltuunottotyökalu, jonka avulla palvelu on jatkossa helppo myydä ja haltuun ottaa ...
  • Sanaton viestintä ständimyynnissä 

   Montonen, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarjota tulokselliseen myyntikokemukseen perustuvia ohjeita ja vinkkejä sanattoman viestinnän ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen käytännön ständimyynnissä. Työ on tehty toimeksiantona Elisa ...
  • Vienti Brasiliaan : Pk-yritykset 

   Ikonen, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia viennin vaatimuksia Brasiliaan ja ottaa huomioon erityisesti pk-yritysten näkökulma. Työn tilaaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ toteutettiin kansainvälistä kauppaa edistävälle ...
  • Proseduraalinen generointi 2D-videopelissä 

   Statsevich, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö perustuu toimeksiantoon Super God Oy:ltä. Super God on oululainen pelialan yritys, joka tekee 2D-pelejä pc:lle, konsoleille ja mobiilialustoille. Yritys on käyttänyt Game Maker Studiota pelikehityksessä. ...
  • Evaluating and selecting suppliers : Case Study of Tuppu-Kaluste 

   Ylinen, Henna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis was to create a system to evaluate supplier options systematically and easily as well as to select the most suitable carpet supplier for the commissioner of the thesis, Tuppu-Kaluste. The first objective ...
  • Sähköisen perehdyttämiskäytännön ongelmakohtien tunnistaminen ja kehittäminen eräässä henkilöstöpalvelualan yrityksessä 

   Malkamo, Mia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää henkilöstöpalvelualan yrityksen uuden sähköisen perehdyttämismenetelmän mahdolliset ongelma- ja kehittämiskohteet välitettävien työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää ...