Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Mokumentin työkalut komedian käsikirjoittamisessa 

  Siltala, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin mokumentin työkaluja ja niiden käyttämistä komediaa käsikirjoittaessa. Opinnäytetyössä määrititeltiin lyhyesti komedian käsite, millaisia työkaluja siinä yleensä ...
 • Organizing and implementing an event as a fundraising strategy : case: VCEA Ry 

  Nguyen, Thuy Linh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis gives an overview of the organization and implementation process of an event that was used for raising awareness and generating fund for a charity campaign. The event, Vietnamese Cultural Show, was commissioned ...
 • Sydämen vajaatoiminta : Itsehoidon potilasopas 

  Artema, Sanni; Vainikka, Melina; Vaskelainen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sydämen vajaatoimintapotilaan hyvää hoitoa itsehoidon näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisella menetelmällä, joka perustuu tuotokseen. Tuotoksena oli teoriatiedon pohjalta ...
 • Logistiikan ratkaisut rakennustyömaalla 

  Matikainen, Teija-Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rakennustyömaan logistiikkaa materiaalin hallinnan ja logistisen suunnittelun kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät aiheuttavat kustannuksia hankkeen rakennusvaihee ...
 • Tuulilasi ajoneuvon turvavarusteena 

  Jokinen, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöautojen tuulilaseja. Työssä käydään muun muassa läpi niiden kehitystä, valmistusta, lisävarusteita ja vaihto- ja korjausprosessia. Henkilöautojen tuulilasit ovat kehittyneet todella ...
 • Connections of wall precast concrete elements 

  Artemeva, Mariia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the thesis was to study how to choose the right capacity of the fixing devices and to research different types of connections of the wall precast concrete ...
 • Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle : Case: Pentik Oy/Kokkolan myymälä 

  Rajaniemi, Emma (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ käsittelee alkuperämaan merkitystä kuluttajalle. Toimeksiantajana työlle toimi Pentik Oy:n Kokkolan myymälä ja työn aihe on Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen merkitys tuotteen ...

Näytä lisää