Viitteet 6037-6040 / 6040

  • ”Öitten jälkeen reilut vapaat” : Kokemuksia sosiaalialan yötyöstä Seinäjoen alueella 

   Karvonen, Mira; Nikkola, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokevatko yötyötä tekevät henkilöt työn vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiinsa, elämän ennakoitavuuteen ja vapaa-ajan viet-toon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää onko työssä ...
  • Öjan saariston historialliset rakennukset 

   Mustonen, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Öja on saaristoalue Pohjanlahdella, ja sen kaksi kylää kuuluvat nykyiseen Kokkolan kaupunkiin. Erilaiset hallinnolliset seikat, saariston eristyneisyys ja toisaalta merenkulkuyhteydet ovat vaikuttaneet alueen kehitykseen. Öjassa ...
  • Öljyhampunsiemenen kuorintaprosessi : Prosessin kehittämismahdollisuudet 

   Ahokas, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia öljyhampunsiemenen kuorintaprosessin tehostamiseen yrityksessä. Teoriaosaan on koottu tietoa hampusta (Cannabis sativa), erityisesti suomalaisesta Finola-öljylajikkeesta ...
  • Öljynsiirtojärjestelmän automatisointi 

   Valkeejärvi, Petri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena on suunnitella muuntajaöljynsiirtojärjestelmän automatisointi. Järjestelmään kuuluu säiliöitä kahdessa eri rakennuksessa, tehdas ja öljyvarasto. Tavoitteena on suunnitella automaatiojärjestelmä, jolla ...