• A la carte -ruokalistan ja annoskorttien suunnittelu : Case: Lomayhtymä Finland Oy / Kylpylä Kivitippu 

   Hautala, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja kehittää uusi a la carte -ruokalista Kylpylä Kivitippuun Lappajärvelle. Ravintolan ruokalista on pysynyt samantapaisena jo useamman vuoden ajan, joten toimeksiantaja halusi, ...
  • A-Tilarehustamon teollinen internet 

   Koskela, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta yhdistää teollinen internet A-Tilarehustamoon. A-Tilarehustamo on standardimittainen pienoisrehutehdas, jonka avulla kotieläintilat pystyvät valmistamaan valmista rehua. Tämä ...
  • Aalto yliopistolta vinkkejä ammattikorkeakoulujen ympäristötekoihin 

   Laasasenaho, Kari; Kokkonen, Nina; Tyni, Sanna; Vuolahti, Virpi; Routaharju, Liisa; Voutilainen, Aino; Saarikoski, Lotta; Knuuttila, Kirsi (2019)
  • AB Seinäjoki : Kohti agrobiotalouden innovaatioyhteisöä 

   Sivula, Ari; Suutari, Timo; Jumppanen, Aapo; Ahvenniemi, Maria
   Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 116 (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti kuvaa Agrobiotalous Seinäjoki -valmisteluhankkeen (AB Seinäjoki) keskeiset tulokset sekä hankkeen aikana saadut kokemukset. Valmisteluhankkeen tavoitteena on ollut muodostaa agrobiotalouden osaaja- ja ...
  • Accuracy in the estimation of children's food portion sizes against a food picture book by parents and early educators 

   Nissinen, Kaija; Korkalo, Liisa; Vepsäläinen, Henna; Mäkiranta, Päivi; Koivusilta, Leena; Roos, Eva; Erkkola, Maijaliisa (The Nutrition Society, 2018)
   Validated methodological aids for food quantification are needed for the accurate estimation of food consumption. Our objective was to assess the validity of an age-specific food picture book, which contains commonly eaten ...
  • Acerca del uso prehodiernal del pretérito perfecto compuesto resultativo en español 

   Azpiazu, Susana; Kempas, Ilpo (De Gruyter, 2017)
   The article focuses on certain cases in which the use of the compound perfect (CP) of Peninsular Spanish presents problems of interpretation, or apparently contradicts the norms for the use of this form, i.e., the CP is ...
  • Actinobacillus pleuropneumoniaen serotyyppien 1,7,12 ja 3,6,8 PCR-menetelmien validointi 

   Jokisalo, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työ suoritettiin Eviran Seinäjoen toimipisteessä heidän käyttöönsä. Työn tarkoitus oli pystyttää ja validoida toimivat multiplex-PCR -menetelmät Actinobacillus pleuropneumoniae -bakteerin serotyypeille 1,7,12 ja 3,6,8. ...
  • Active Directoryn käyttäjien hallinta ASP.NET-sovelluksella 

   Pihlajamäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja luoda ASP.NET-sovellus, jolla pystyttäisiin uusimaan SeAMKin opiskelijoiden salasanoja. Päätavoitteena oli luoda ASP.NET-sovellus joka ottaa yhteyden Active Directory– ja ...
  • Acute myocardial infarction as a life situation from patients perspective 

   Kuria, Valentine; Shrestha, Sushma (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Acute myocardial infarction is a serious disease in which a patient can survive or die depending on his or her attitude towards life. This is because if one takes seriously doctors instructions there is a possibility of ...
  • Adaptation of Marketing Mix of Finnish Biomass Power Suppliers for Nigerian Markets 

   Husu, Michael Ayodele (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Availability and reliability of power supplies have always been concerned issues in Nigeria. With estimated population of 150 million people 2010, Nigeria is the most populous nation in Africa and belongs to the group of ...
  • Adaptation of Maspart.com to Russian e-commerce 

   Salo, Esko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The current study explores the challenges for adaptation of a company to the Russian e-commerce market. The thesis was written for Maspart.com, which is an e-store located in Finland. The Russian e-commerce market is one ...
  • Adobe Connect Pro ohjauksen apuna 

   Koukkari, Katja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän kehittämistyön tavoitteena on tarkastella, miten suunnittelijat ja opiskelijat kokevat Adobe Connect Pro -ohjelman käytön ohjauksen apuna sekä miten käytettävä ohjelma on sekä teknisesti että pedagogisesti. Teoriaosuudessa ...
  • Adoption of E-commerce in Nigerian Businesses : A Change from Traditional to E-commerce Business Model in Richbol Environmental Services Limited 

   Emmanuel, Abdulazeez (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   The emergence of e-commerce is changing many traditional ways of doing business and there are lots of success story regarding e-commerce in developed countries. These successes have prompted governments and business ...
  • Advertising in Vietnam 

   Nguyen, Han (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis presents about advertising industry and consumer perception in Vietnam. The writer wanted to explore general overview about advertising industry in general and in Vietnam in particular. In the theoretic part, ...
  • Affiliate Marketing from Affiliates’ Perspective : Case Adtraction Marketing Oy 

   Mikkilä, Erno Matias (2019)
   The purpose of this thesis is to research digital marketing methods and affiliate marketing from affiliates’ perspective. The commissioner for the thesis is Adtraction Marketing Oy. The thesis consists of a theoretical ...
  • After Sales -markkinointitutkimus Finn-Powerille 

   Mustonen, Virpi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä Finn-Powerin After Sales-toiminnoissa sekä myynnissä. Kohderyhmäksi valittiin Tanskan ja Norjan asiakkaat, koska heille ei vastaavanlaista kyselyä ole aikaisemmin ...
  • Aftermovien hyödyntäminen festivaalin markkinoinnissa 

   Kiljo, Milja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tutkii festivaalien aftermovieita eli koostevideoita ja niiden käyttöä festivaalien markkinoinnissa. Aftermoviet ovat videomuotona suhteellisen uusia, eikä aiheesta löydy paljoa teoriaa tai aiempia ...
  • Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi päivähoidossa 

   Kakkuri, Marjut; Holappa, Annika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tavoitteenamme oli tutkia, ovatko kasvattajat varhaiskasvatuksen piirissä kohdanneet aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia sekä selvittää keinoja puuttua aggressiiviseen käyttäytymiseen päivähoidossa. Rajasimme aggressiivisuuden ...
  • Ahdistuneen nuoren tukeminen hoitotyössä - kirjallisuuskatsaus 

   Ojaluoma, Jouni; Niemelä, Topias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa ahdistuneen nuoren tukemisesta, jota voidaan hyödyntää hoitotyössä. Tarkoituksena oli kuvata ahdistuneen nuoren tukemista hoitotyössä. Kirjallisuuskatsauksen ...
  • Aihio-ohjauksen ohjeistus ja kehittäminen : Aihio-ohjauksen käsikirja 

   Helaakoski, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:n Raahen terästehtaan tuotannonohjausosaston aihio-ohjaukseen. Raahen terästehtaalla aihiot ovat puolivalmisteita terässulaton ja valssaamoiden välillä. Työn päätavoitteena ja varsinaisena ...