• B-osalogistiikka Autovahinkokeskus Oy:ssä 

   Hannu, Oskari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä tutkittiin b-osien tilaus-toimitus-ketjua korikorjaamoilta Autovahinkokeskus Oy:lle myytäväksi. Taustatyönä tehty esiselvitys osoitti ongelmia b-osalogistiikassa ja sen perusteella syntyi halu kehittää toimintaa. ...
  • Balanced scorecardin hyödyntäminen ja verkoston suorituskykymittaus VERTTI-hankkeen yrityksissä 

   Mäki-Torkko, Taneli (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin balanced scorecardin käyttöä sekä verkoston suorituskyvyn mittausta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Balanced scorecard on yritysjohdon strategisen johtamisen työkalu, jonka avulla ...
  • Balanced Scorecardin kehittäminen kohdeyritykselle 

   Maunuksela, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykyisin ajatellaan yhä useammin, että pelkästään taloudellisten asioiden seuraaminen yritystoiminnassa ei enää riitä. Kaplanin ja Nortonin kehittämän Balanced Scorecard -mallin avulla yritys saa toimintansa tueksi ...
  • Balanced scorecardin käyttö case organisaatiossa 

   Nöjd, Mitja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä tutkittiin miten toimeksi antavassa organisaatiossa käytetään olemassa olevaa balanced scorecard -järjestelmää. Kohdeorganisaationa toimi koulutusta järjestävä julkishallinnonorganisaatio. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Barriers of the electronic commerce in Spain : Case study: Lamparadirecta.es (Any Lamp B.V.) 

   Corral Rodriguez, Santiago (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis has been written in order to determine the issues that restrict the development of an online business in Spain, in this instance adapted to the case of Lamparadirecta.es. At the moment the electronic commerce ...
  • Best of both worlds? : persistent hybrid entrepreneurship 

   Viljamaa, Anmari; Varamäki, Elina; Joensuu-Salo, Sanna (World Scientific Publishing, 2017)
   Hybrid entrepreneurs (HEs) represent a considerable share of all entrepreneurial activity. Yet little is known about the phenomenon. In this study we examine the differences between transitory HEs, who expect to make the ...
  • Betonielementtien asennussuunnitelma 

   Korpi, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä betonielementtien asennuksessa käy-tettävä nykyaikaisempi ja ohjeistava asennussuunnitelma, jota voidaan käyttää pohjana tulevissa rakennuskohteissa. Työ tehtiin case-työnä eli se ...
  • Betonielementtien CE-merkintä 

   Salonen, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tärkein tavoite oli saada Alavuden Betoni Oy:n betonisille pilari- ja palkkielementeille sekä seinäelementeille eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen vaatima CE-merkintä. Keskeisin tehtävä työssä oli ...
  • Betonielementtirakenteisen hallin jäykistyksen suunnittelu 

   Mäkelä, Martti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Jäykistäminen on tärkeä osa rakennuksen toimivuuden kannalta, mutta usein se jää liian vähälle huomiolle. Jäykistyksille on monia eri tapoja. Rakennukselle valitaan jäykistystapa, joka on kokonaisvaltaisesti edullisin ...
  • Betonielementtituotannon omavalvonta ja CE-merkintä tuotantoa aloittavassa tehtaassa 

   Saarijärvi, Lauri; Rajala, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotantoa aloittavan betonielementtitehtaan CE-merkintäprosessia ja tuotannon laadunvalvontaa. Työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia toimenpiteitä aloittavalta tehtaalta vaaditaan, jotta ...
  • Betonilattian pinnoittaminen polyurealla 

   Kanamäki, Panu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään Teknoksen polyureapinnoitteen toimivuuteen biojätteen käsittelytilan betonilattiassa. Alkuperäinen betonilattia kesti viisi vuotta. Biojätteen sisältämät hapot syövyttivät betonia, ja ...
  • Betonin laadunvalvonta : Ilmamäärien mittaaminen betonista 

   Pahkasalo, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuoden 2017 tapahtumien johdosta monet rakennusliikkeet alkoivat kiinnittää enemmän huomiota betonin vastaanottotarkastuksiin ja erityisesti betonin ilmamääriin. Eräs rakennusliike tarjosi mahdollisuutta suorittaa ...
  • Betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehitys elementtituotannossa 

   Ulvinen, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehitys elementti-tuotannossa. Työn tarkoitus on antaa tarkempaa tietoa betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehityksestä sekä selventää eroja ja syitä laskennallisen ...
  • Betoninen kaluste- ja sisustustuotemallisto Rento Design Oy:lle 

   Kuusisto, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin betoninen kaluste- ja sisustustuotemallisto Rento Design Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kaluste- ja sisustustuotemallistokonsepti, joka miellyttää sekä toimeksiantajayritystä ...
  • Betoninkoetuksen virhearvioinnit SeAMKissa 

   Mylläri, Jarno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia mittausvirheitä Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratorion betonintestaustoiminnassa mahdollisesti esiintyy. Samalla pyrittiin selvittämään, kuinka ...
  • Betonintestauslaitteen automatisointi 

   Rautiainen, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonintestauslaitteen automatisointi toimivam-maksi kokonaisuudeksi. Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä Törnävällä sijaitsevaan betonintestauslaboratorioon. ...
  • Betonirakenteisen ryömintätilan kosteustekninen tarkastelu 

   Uitto, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Vantaalla sijaitsevalle Asunto Oy Ukonriville. Työ käsittelee betonirakenteisen ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa. Tarkoitus on selvittää tutkimuskohteen ryömintätiloissa esiintyvän kosteuden ...
  • Betonirakenteisen vesivaraajan rakennustyön haasteet 

   Ulvila, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vuonna 2009 Lappavesi Oy päätti toteuttaa vesivaraajan suurimmalle kuluttajalleen Atria Oyj:lle. Rakennusajaksi arvioitiin noin 6 kuukautta. Varaajan tarkoituksena on mahdollistaa veden saanti putkirikkojen sekä korjausten ...
  • Betonirakenteisten lattioiden vedenpitävyys ja jälkihoito 

   Hakala, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä betonityösuunnitelma Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:n työmaalle Purso Oy:n tehdaslaajennukselle Nokian Siuron kaupunginosassa. Tässä tutkimuksessa on keskitytty betonirakenteisten ...
  • Betonisen uima-allasrakenteen halkeilun syyt ja niiden korjaaminen. 

   Kallioniemi, Tapio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön aiheena oli betonisten uima-allasrakenteiden halkeiluun johtavat syyt ja halkeamien korjaaminen. Ensin tavoitteena oli selvittää millaisia halkeamia betoniseen altaaseen voi syntyä ja selvittää miten ...