• CAD-järjestelmät ja tuotetiedon hallinta 

   Härmänmaa, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä opetuskäyttöön soveltuva käyttöohje Siemens Teamcenteristä sekä NX-ohjelmistoista sekä tutustua tuotetiedon hallintaan ja CAD-järjestelmiin. Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ...
  • CAD-koulutuksen kehittäminen 

   Nikkola, Alpo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee CAD-koulutuksen kehittämistä. Työn lähtökohtana kehitettiin Solid Edgen käyttäjille tarjottavaa koulutusta. Käyttäjiltä kerättiin kyselytutkimuksen muodossa tietoa, millaisia koulutuksia he ...
  • CAD/CAM-ohjelmiston valinta 

   Heino, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksianto tuli Helasteel Oy:ltä. Työn sisältö koostuu sopivan CAM-ohjelmiston etsimisestä Helasteelille sekä niiden perusteiden selvittämisestä, jotka vaikuttavat ohjelmiston valintaan. Kolmea eri ...
  • CAD/CAM-prosessin kuvaus 

   Aho, Arto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssä selvitettiin CAD/CAM-prosessin toiminta ja datan liikkuminen eri järjestelmien välillä. Teoriassa perehdyttiin tuotetietojen ja muutostenhallintaan sekä järjestelmien integrointiin. Siemens PLM -järjestelmästä ...
  • Cadsin piirtämisen opettaminen ammattikoululaiselle 

   Kuure, Markku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Vaasan Ammattiopiston putkiasennuksen opetusohjelmaan opetushenkilöstölle aineisto tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) perusopettamiseen. Opetuksen tulee vastata opintokokonaisuuden ...
  • Café Tsumpin asiakastyytyväisyystutkimus 

   Välimäki, Jenna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakahvilan Café Tsumpin asiakkaiden tyytyväisyyttä kahvilan toimintaan yleisesti, sen tuotteisiin, palveluun, sekä ...
  • A Calculation Model of Service Business Potential – Case LKI Käldman Ltd. 

   Kiuru, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this research was to investigate the potential business opportunities and find out whether the current service pricing is in the right level . The theoretical part deals with service and pricing. The goal ...
  • CAN-väylä : Raskaankaluston standardi SAE J1939 

   Tuisku, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan CAN-väylän toimintaa sekä siihen perustuvaa raskaankaluston sovellutusta SAE J1939 standardia. Työssä kerrotaan CAN-väylän perusteita sekä perehdytään J1939-standardin mukaiseen sanomakehy ...
  • CAN-väylän kautta toimivan SIL2-turvayksikön päivitystoiminnon suunnittelu ja toteutus 

   Kuusrainen, Luukas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö kertoo, kuinka suunniteltiin ja toteutettiin yleiskäyttöinen päivityslohko Epec Oy:n tuotteille. Epec-tuoteperheeseen on tullut juuri SIL2-turvaluokiteltu yksikkö. Tässä opinnäytetyössä toteutettiin ...
  • Care of women smoking during pregnancy 

   Saarikoski, Iiris (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Smoking during pregnancy is a world-wide health issue among women. Smoking during pregnancy can cause many serious damages for the baby and the mother. Low birth weight is one common effect of smoking during pregnancy. ...
  • Carnalation - Floods, Musiikkivideon tuotantoprosessi leikkauksen näkökulmasta 

   Höykinpuro, Jaakko; Rinnankoski, Hanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Teimme opinnäytetyönämme Seinäjokiselle Carnalation-yhtyeelle heidän ensimmäisen musiikkivideonsa, joka oli myös meille tekijöille ensimmäinen laatuaan. Tuotanto toteutettiin ilman rahoitusta. Tässä opinnäytetyön kirjallisessa ...
  • Case Forest ja Metsissä Mahdollisuus menetelmät lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi 

   Honkaniemi, Hanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä kokeillaan käytännössä Case Forest - ja Metsissä mahdollisuus -menetelmiä lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi. Case Forest -menetelmä on lähinnä alakoulujen biologian opetukseen suunnattu ...
  • Case informaatioarkkitehtuuri kirjastojen verkkosivuilla : Kuopio, Mikkeli ja Vaasa 

   Koivisto, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella informaatioarkkitehtuuria kirjastojen verkkosivuilla. Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaisia yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja ongelmia on kirjastojen verkkosivujen ...
  • Case Study for Holylight(HK) 

   Ha, Kong Ho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   In this thesis the case company – Holylight (HK) was thoroughly studied. The company structure, business strategic management and Marketing mix (4ps) were analyzed using SWOT analysis. It was found that Holylight (HK) ...
  • A Case Study of Entrepreneurial Ecosystem Related to Growth Firms 

   Sorama, Kirsti; Joensuu-Salo, Sanna (ACPI, Academic Conferences and Publishing International, 2016)
   Firm growth has received wide attention from policy makers during recent years. However, there is a research gap in examining the value of entrepreneurial ecosystem related to growth firms. The concept of entrepreneurial ...
  • Case-esimerkki: Meriittileipurit 

   Kapela, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Case-yrityksen kuljetusvaihtoehtojen analyysi 

   Seilo, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä kuljetusmuoto soveltuu toimeksiantajalle parhaiten. Toimeksiantaja on Etelä-Pohjanmaalla toimiva rauta–maatalouskauppa. Opinnäytetyössä selvitettiin ja verrattiin, onko oman ...
  • Case: Avun Maailma : Nuorille soveltuvan visuaalisen ilmeen suunnittelu Suomen Punaisen Ristin jäsenlehdelle 

   Mäkiranta, Anni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ilmeuudistus Suomen Punaisen Ristin jäsenlehdelle Avun Maailmalle. Koska Suomen Punainen Risti on nonprofit-organisaatio, ilmeuudistuksen tarkoituksena on houkutella nuoria, 15-30 ...
  • Case: FinnSniper : FinnSniper -videon tuotanto 

   Salo, Kaisa; Wikman, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Teimme opinnäytetyömme mediaosuutena kaksi videota Pohjanmaan tarkka-ampujat ry:lle. Ensimmäinen video on mainosvideo Pohjanmaan tarkka-ampujat ry:n järjestämälle FinnSniper 2013 tarkka-ampujakilpailulle ja toinen video ...
  • Case: Laidunnuksen suunnittelu TMI Pihlajaniemen lypsykarjatilalle 

   Kotikangas, Iida (2019)
   Laiduntaminen on pihattonavetoissa nykypäivänä vähentynyt, mutta työssä halutaan tutkia laajentavan tilan mahdollisuuksia jatkaa laidunnusta myöhemminkin. Opinnäytetyössä tutustuttiin eri laidunnusmenetelmiin, niiden ...