Viitteet 1554-1573 / 6040

  • K-Citymarketin huoltokirjan koordinointi : Seinäjoki / Päivölä 

   Javanainen, Aapo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda yhteistyössä Suomen Talokeskus Oy:n kanssa huoltokirja Seinäjoen Pohjan alueen K- Citymarketille. Huoltokirja pitää sisällään rakennukseen liittyvät tiedot rakennustekniikasta ja siihen ...
  • Kaakeliuunin purku 

   Virtanen, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työni aiheena oli kaakeliuunin purku. Kaakeliuunin purkua itsessään ei tule pitää konservoivana toimena, vaan se tulisi nähdä pikemminkin äärimmäisenä tapana säilyttää kaakeliuuneja tuleville sukupolville. Työni tavoitteena ...
  • Kaappaa kasvis -kampanjaviikon vaikuttavuusarviointi 

   Mytkäniemi, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alakoululaisten kasvisten käyttöä koulussa ja kotona ennen ja jälkeen Kaappaa kasvis -kampanjaviikkoa sekä itse kampanjaviikolla. Lisäksi seurattiin myös kasvisten käytön muutoksia ...
  • Kaappaa kasvis! -teemaviikon vaikutus kasvisten kulutukseen ja ostotottumuksiin 

   Järvenpää, Niina; Koiranen, Kaisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lapsen ruokavalio ennen kouluikää -tutkimuksen mukaan 6-vuotiaat lapset syövät keskimäärin 50 grammaa kasviksia päivän aikana (Kyttälä ym. 2008, 120). Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee kasviksia syötävän vähintään ...
  • Kaatialan palvelujärjestelmä : Toimintasuunnitelma 2017-2021 

   Järvinen, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista maailmassa. Matkailijoiden lisääntyessä myös mielenkiintoisia vierailukohteita tarvitaan lisää. Matkailun voidaankin todeta olevan tulevaisuuden mahdollisuus, sillä se ...
  • Kaatumatapaturmien riskitekijöiden tunnistaminen – Check-list ensihoidolle 

   Pietilä, Niko; Järvenpää, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihetta varten oltiin yhteydessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen, josta ehdotettiin tekemään opinnäytetyö iäkkäiden kaatumatapaturmien riskitekijöiden tunnistamisesta. Vanhusväestön ...
  • "Kaatumatta paras" : Tasapaino ja alaraajojen lihasvoima harjoitusten vaikutus Kivipuron palvelukeskuksen ikääntyneiden toimintakyyyn 

   Orre, Tiia; Suni, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Väestömme ikärakenne muuttuu niin, että ikääntyneitä henkilöitä on prosentuaalisesti aikaisempaa enemmän. Valtakunnallisena tavoitteena on, että suurin osa ikääntyneistä henkilöistä asuisi kotona itsenäisesti tai sosiaali- ...
  • Kaavakortiston luominen Seinäjoen kaupungille 

   Perttula, Teemu (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen -yksikkö. Opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa Seinäjoen kaupungin käytössä oleva Kaavakortisto-ohjelma toimimaan ...
  • Kadotettu käyttäjäryhmä : Millaisia kirjastopalveluja 16 - 19 -vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat? 

   Mattila, Eeva; Salminen, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme aiheena oli selvittää, mitä palveluita 16 – 19 -vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat kirjastossa olevan. Tarkoituksena oli kartoittaa mihin suuntaan kirjastojen nuorten palveluja kannattaisi kehittää. Toteutimme ...
  • Kahdeksan vuotta ”Saappareita” : Dokumentti Saapumiserävideo-tuotannon elinkaaresta 

   Nikula, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinäytetyön tarkoituksena oli tuottaa dokumenttielokuva Saapumiserävideoiden historiasta. Tuotantoa varten perehdyttiin dokumenttielokuvien määrittelyyn ja Saapumiserävideoiden tuotantoon kirjallisuuskatsauksen avulla. ...
  • Kahdeksasluokkalaisten välipalatottumukset Seinäjoella 

   Seppälä, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Välipalat ovat pääaterioiden eli aamiaisen, lounaan ja päivällisen välillä nautittavia aterioita, joiden tarkoituksena on pitää verensokeripitoisuus tasaisena sekä ylläpitää säännöllistä ateriarytmiä. Tutkimuksen mukaan ...
  • Kahden eri tavalla rakennetun ulkoseinän vertailu 

   Holm, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomella on ollut tapana rakentaa kerrostalojen puurakenteiset ulkoseinät paikalla rakentaen itse. Nyt on tullut ajankohtaiseksi sekä mahdolliseksi rakentaa ulkoseinät hyödyntäen elementtitekniikkaa. ...
  • Kahden erityyppisen ulkoseinärakenteen vertailututkimus 

   Anttila, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen jo käytössä olevan ulkoseinärakenteen sekä uuden mallistoon tulevan ulkoseinärakennemallin vertailua. Nykyinen on perinteinen tolpparunkoinen ja mineraalivillalla eristetty rakenne. ...
  • Kahden lehden visuaalisen ilmeen uudistus ja ohjeistus 

   Matomäki, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä uudistettiin visuaalinen ilme kahdelle eri sidosryhmälehdelle. Uudistettujen lehtien tulevaa taittoa varten suunniteltiin ohjeisto. Tavoite oli uudistaa lehdet niin, että taitto onnistuu jatkossa vaivattomasti, ja ...
  • Kahden puolen Atlanttia : yleiset kirjastot ja kirjastoammattilaiset Suomessa ja Kanadassa 

   Salmela, Heta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työssäni verrattiin Suomen ja Kanadan yleisiä kirjastoja ja kirjastoammattilaisia tutkimalla maiden yleisten kirjastojen historiaa ja valtakunnallisia kirjastojärjestöjä, kirjastoammattilaisten koulutusta, työnkuvaa, ...
  • Kahden rivitalon suunnittelu ja ulkoseinien materiaalien hintavertailu 

   Aalto, Mirva (2019)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yksityiselle asiakkaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella kaksi asuinrivitaloa ja tehdä hintavertailu puurankorunkoisen ja hirsi-runkoisen ulkoseinän osalta. Rivitalot pyrittiin ...
  • Kahden talon kuntoarviot ja peruskorjaussuunnitelmat 

   Suhonen, Anne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kahta 1950-luvulta peräisin olevaa puurakenteista omakotitaloa. Molempiin kohteisiin tehdään peruskorjaussuunnitelmat kuntoarvioiden perusteella. Korjausehdotuksissa tasapainoillaan ...
  • Kahvakuulaharjoittelun vaikutus vuonna 2000 syntyneiden yleisurheilijatyttöjen keskivartalon lihasten hallintaan, aktivoitumiskykyyn, kestävyyteen sekä lihastasapainoon 

   Kytölä, Helinä; Mäki, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Keskivartalon lihasvoiman kehittäminen on tärkeä osa nuoren urheilijan harjoittelua. Keskivartalon hyvä lihasvoima ehkäisee loukkaantumisilta ja mahdollistaa entistä tehokkaamman harjoittelun. Kahvakuulaharjoittelu on ...
  • Kahvila-alan kilpailija-analyysi Kokkolassa 

   Kuorikoski, Emma (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Koulutusohjelma: Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Tekijä: Emma ...
  • Kahvila-alan yrityksen perustaminen ja tuotekehitys 

   Taskinen, Utu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin kahvila-alan yritysten aloittamisen vaiheet, lakivaati-mukset ja kehitettiin yritykselle tuotteita. Opinnäytetyössä tehtiin myös haastatte-lututkimus yrityksen menestystekijöistä. Opinnäytetyössä ...