Viitteet 4269-4288 / 6040

  • S-Kiekon markkinointiviestinnän kehityssuunnitelma 

   Jaakkola, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää jääkiekkoseura S-Kiekon yritysasiakkaisiin kohdistuvaa markkinointiviestintää. Opinnäytetyön ensimmäinen tavoite oli kertoa urheiluseuran brändin rakentamisesta. Opinnäytetyön toisena ...
  • S-piikkimultaimen suunnittelu 

   Kreko, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Koneurakointi Kreko Oy. Yritys harjoittaa maatalouskoneurakointia Kurikassa ja sen naapurikunnissa. Yrityksen päätoiminnot ovat säilörehun korjuu ajosilppuriketjulla, sekä lietelannan ...
  • Saamelainen ei käristystä puolukalla pilaa, minä laitan sinappia” : Tutkimus ruokakulttuurin muutoksista 

   Holster, Rauni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ihmisen ruokavalinnat ja ruokailutavat omaksutaan siitä kulttuurista, mistä on lähtöisin. Ruokakulttuuri vaikuttaa tapaan ajatella ruoasta, mitä syödään ja miten raaka-aineet hankitaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • "Saanko minä itse päättää?" : Kuntouttavalla työotteella kohti ryhmäkodin asukkaiden toimijuutta 

   Kiviniemi, Ella (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni on kehittävä työntutkimus, joka on toteutettu Rinnekoti-säätiön ryhmäkodissa. Ryhmäkotien asukkaat ovat kehitysvammaisia aikuisia. Ryhmäkotien peruspilareina on asukkaiden yksityisyyden toteutuminen sekä ...
  • Saattohoidon kehittäminen tehostetun palveluasumisen yksiköissä : Hoitajien näkökulma 

   Pyyluoma, Maarit; Myllymäki, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tehostettujen palveluasumisyksiköiden työntekijöiden kokemuksia saattohoidon toteutumisesta tällä hetkellä ja tavoitteena tuottaa uutta ...
  • Saattohoidon toimintatapojen kehittäminen hoivakoti Pihlakartanossa : -Arvokas elämä, arvokas kuolema- 

   Uusi-Viitala, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Saattohoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain noin 15000 ihmistä. Vanhusten määrän kasvu, väestön ikääntyessä, lisää tarvetta myös hoivakotien ja palvelulaitosten saattohoidon osaamiselle sekä laadun kehittämiselle. Yhtenä ...
  • Saattohoidossa olevan potilaan kivun tunnistaminen 

   Pellikka, Pirita; Lahtela, Juulia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Saattohoidon tarve kasvaa jatkuvasti. Suomessa vaativaa saattohoitoa tarvitsevia potilaita hoidetaan enemmän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä, kuin saattohoitoon erikoistuneissa yksiköissä. ...
  • Saattohoidossa olevan potilaan tunteet ja niiden huomioiminen hoitotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

   Vacker, Jemina; Liponen, Iida (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Hyvä saattohoito, kärsimysten lievittäminen ja arvokas kuoleminen tulisi olla jokaisen oikeus. Hyvän kivunhoidon ja perushoidon lisäksi hoitajan tulisi osata kiinnittää huomiota potilaassa herääviin tunteisiin ja huomioida ...
  • Saattohoito ja sen kehittämistarpeet vuodeosastolla : Henkilöstön ja lähijohdon näkemyksiä 

   Yypänaho, Henna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Saattohoitoa järjestetään monenlaisissa organisaatioissa. Suomessa on erityisesti kuolevien potilaiden hoitoon erikoistuneita saattohoitokoteja ja myös kaikilla vuodeosastoilla hoidetaan kuolevia potilaita. Saattohoito voi ...
  • Saattohoito kotihoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

   Keski-Saari, Sanna; Väljä, Katja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata, mistä tekijöistä laadukas saattohoito kotona rakentuu. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotyön ammattilaisille, mistä tekijöistä laadukas saattohoito ...
  • Saattohoito terveyskeskuksen akuuttiosastolla sairaanhoitajan näkökulmasta 

   Jaatinen, Sanni-Mari; Pienimäki-Järvinen, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää saattohoitoa terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkittuun tietoon perustuva kirjallinen saattohoito-opas. Opinnäytetyö tehtiin Alajärven ...
  • Saattohoito-opas JIK palvelukoteihin 

   Eklund, Mira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laatia koulutusmateriaali toimintaohjeeksi saattohoitotyöhön JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, johon kuuluu Kurikka ja Ilmajoki. Tavoite on määritellä mitä on saattohoitotyö. Tehtävä ...
  • Saattohoito-opas pienkotiin 

   Xavier Courela, Joao (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota sairaanhoitajille tietoa ja keinoja hyvän ja laadukkaan saattohoidon toteuttamiselle Kauhajoen Vanhaintuki ry:n yksiköissä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kirjallinen ...
  • Sade- ja hulevesien viivyttäminen 

   Neste, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä esiteltiin hulevesien viivyttämistä ja sen tapoja. Työn tavoitteena on antaa lukijalle peruskäsitys mitä sade- ja hulevesien viivyttäminen tarkoittaa, mitä tapoja on ja mistä viivyttämisen tarve syntyy. ...
  • Sadun merkit : Lapset osana osallistavaa suunnittelua kirjastohankkeessa 

   Puntala, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan osallistavaa suunnittelua käsitteenä ja toimintamenetelmänä sekä sen käyttömahdollisuuksia sosiokulttuurisessa työssä lasten kanssa. Opinnäytetyö antaa suuntaa siitä, miten osallistavaa ...
  • Sadut varhaiskasvatuksen tukena 

   Kotoneva, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tavoitteenani oli tutkia, miten päiväkodinopettajat ja lastenhoitajat hyödyntävät satuja omassa työssään sekä selvittää, millainen merkitys saduilla on lapselle päiväkodinopettajan ja lastenhoitajan näkökulmasta. Teoriaosuuden ...
  • Safety device upgrade for robotic cells : Machine safety 

   Ojalehto, Erkki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to improve the safety of robotic cells at Valio Ltd’s factories of edible fat. All safety devices, used in the cells, were inspected. Based on the perceptions, mechanical improvements were ...
  • Safety PLCs – Competitor analysis of software usability 

   Nikko, Jussi-Pekka (2019)
   Markkina-analyysi on yksi yritysten paremman markkina-aseman tavoittelussa käytetyistä työkaluista. Kilpailijoiden tuotteiden tutkiminen ja testaaminen antavat yritykselle tietoa heidän kilpailijoidensa nykyisestä ...
  • SafTest-menetelmä 

   Vähämäki, Katja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   SaftTest–menetelmä on standardisoitu testausjärjestelmä, joka perustuu entsymaattisiin reaktioihin. Tällä menetelmällä voidaan määrittää tarkasti rasvasta, öljystä sekä muista monimutkaisista aineista muun muassa peroksidit, ...