Viitteet 5836-5855 / 6040

  • Wanhan Karhunmäen vapaa-ajankeskuksen kuntoarvio 

   Hirvivuori, Jukka-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Karhunmäki-Säätiölle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Karhunmäki-Säätiön omistaman Wanha Karhunmäki vapaaajankeskuksen päärakennus Juholan rakennustekninen kunto. Päärakennus Juhola on ...
  • Ward trolley product development plan for the health care industry and market survey on its usability in the Nordic Countries : Case: Innopart Ltd 

   Kukkurainen, Kukka-Maaria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The thesis is about a product development plan for a ward trolley made based on the requirements of hospitals in Finland. Moreover, the thesis includes a market study of its usability in the Nordic countries. The study for ...
  • Ways of improving financial stability of Valio Group 

   Valega, Yulia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The paper discusses the problem of increasing financial stability of the Valio Group. The main approaches for definition of financial stability were named and described for this purpose. Furthermore, the methodology of the ...
  • Web 2.0 : Erilaisia tekniikoita ja toimintamalleja 

   Sippola, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä termi "Web 2.0" tarkoittaa, minkälaisista elementeistä Web 2.0 koostuu ja millä tekniikoilla Web 2.0 sivustoja rakennetaan. Työstä myös selviää, kuinka nämä tekniikat ovat ...
  • Web-osion rakentaminen SEAMK-opiskelijaportaaliin 

   Laukkanen, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on käytössä Microsoftin SharePoint-palvelut. SharePoint on tällä hetkellä vain henkilökunnan käytössä, mutta sen käytön laajentamista ollaan suunnittelemassa myös opiskelijoille. Kehitteillä ...
  • Web-sovelluksen käyttö mobiililaitteilla 

   Kankaanpää, Tuomo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö toteutettiin Jakamo Osakeyhtiön Jakamo web-sovellukseen liittyen. Jakamo Osakeyhtiö on teknologia-alan start-up-yritys, joka kehittää ja markkinoi tiedonjakamisen ja verkostohallinnan sähköistä alustaa, Jakamoa. ...
  • Web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus 

   Hautala, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Työn toimeksiantaja oli Pme-Control Oy, yrityksellä oli tarve räätälöidylle tietojärjestelmälle, joka mahdollistaisi teknisten raporttien laatimisen ja ...
  • What triggers the user to click for the first time on a social media advertisement? Customer-based study for pm2am Student Trips 

   Aalto, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This study is done for the tour company pm2am Student Trips to find out what makes the first trigger to click on social media advertisement. The study is focused on a company operating in B2C online business sector and the ...
  • Why do business fails in West Africa : Case Study Of Globacom Nigeria Limited. “GLO” 

   Oni, Temitope Olufemi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   The high rate at which business collapse in West Africa worries the stakeholders, as many factors were discovered to be militating against the business growth in Africa. Though business failure is a possibility and fact a ...
  • Wind Power: the Material Requirements 

   Perälä, Tapio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to study what are the material requirements for wind power units. It was also studied how external influences, such as weather conditions, alter these requirements. In addition to ordinary ...
  • Windows 10 IoT Coren käyttö Raspberry Pi -laitteessa 

   Niemi, Petri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia Raspberry Pi 2 Model B -laitteen toimintaa Win-dows 10 IoT Core -käyttöjärjestelmän kanssa. Työssä on toteutettu kodinvalvontajärjestelmä käyttäen uutta Windows 10 IoT Core -käyttöjärjestelmää ...
  • Windows 7 -käyttöjärjestelmän ominaisuudet, käyttö ja Windows XP -vertailu 

   Nevala, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena oli Windows 7 -käyttöjärjestelmä. Sen ominaisuuksia ja käyttöä arvioitiin käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin mm. asennusvaihtoehtoja, käyttöjärjestelmän versioiden eroja ja ...
  • Windows Phone 7 -sovelluksen yhdistäminen WCF-palveluun 

   Vuorenmaa, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään Windows Phone 7 -mobiilikäyttöjärjestelmää, sekä siihen läheisesti liittyviä tekniikoita. Opinnäytetyön toisena pääaihealueena on Windows Communication Foundation, eli WCF, joka on Microsoftin ...
  • Windows Phone 7:n ja Androidin kommunikointi 

   Vuolle, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin älypuhelimien kommunikointia ja datan siirtoa. Älypuhelimet siirtävät tietoa palvelimen kautta toisille älypuhelimille, tämä mahdollistaa keskitetyn ja hallittavan tiedonsiirron. Opinnäytetyössä ...
  • Windows PowerShell : Toimialueympäristön asennus ja hallinta 

   Kuusniemi, Tapani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä esitellään Windows PowerShellia (myöhemmin PowerShell) toimialueympäristön asennuksessa ja hallinnassa. Työssä käydään läpi PowerShellin kehitystä sekä eri versioiden uusia ominaisuuksia ja PowerShellin tekniikoit ...
  • WinhaResurssit ja Mimosa opetuksen suunnittelun välineinä 

   Keisanen, Kaisu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää WinhaResurssit-resursointiohjelman taustaa ja ominaisuuksia. Tarkoituksena oli myös verrata ohjelmaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä käytössä olevaan MIMOSA for ...
  • WLAN-suunnitelman laatiminen yritykselle 

   Lähdetkorpi, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Langattoman verkon tehtävänä on yksinkertaisuudessaan tarjota tiedonsiirto käyttäjän ja lähteen välillä. Yhä kehittyvien mobiililaitteiden ja muiden kannettavien koneiden perusedellytyksenä on toimiva ja tehokas tiedonsiirto, ...
  • WordPress-sivuston toteutus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 

   Maja, Stefan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli verkkosivujen suunnittelu ja toteutus käyttäen WordPress-järjestelmää. Työn alussa kerrottiin yleisesti sisällönhallintaa käytettävistä kehitysvälineistä ja vertailtiin kolmea yleisintä ...
  • WWW-sivuston uudistaminen : Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry 

   Wallin, Marjo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   WWW-sivustoja tehdään moniin eri tarpeisiin monista eri syistä. Yhdistykselle web on vain yksi kanava tiedotukseen ja markkinointiin, mutta nykyään yhä tärkeämpi. Sivustoa rakennettaessa on mietittävä miksi sivustoa tehdään, ...
  • Xamarin ja sen soveltuvuus Atk-Palvelu Luhtasaari Oy:n käyttöön 

   Hopiavuori, Joonas (2019)
   Tässä työssä tutkitaan Xamarin-mobiilisovelluskehitysympäristöä ja miten se sopisi Atk-Palvelu Luhtasaari Oy:n käyttöön. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy kehittää SukuJutut-sukuselvitysohjelmistoa PC-tietokoneille ja on kiinnostunut ...