• 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
  • 3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Perälä, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu ...
  • 3D-mallinnus tuotesuunnittelun apuna 

   Mieto, Ari-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tutkii huonekaluprojektin ideoiden visualisointia ja innovointia 3D-grafiikan avulla, sekä projektin 3D-mallien suunnitteluprosessia. Työ esittelee myös 3D-grafiikan ja mallinnuksen taustaa sekä niiden ...
  • 3D-mallintamisen hyödyntäminen Lapuan kaupunkikehityksessä 

   Mäenpää, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käydään läpi kaupunkimallinnuksessa sekä kaupunkisuunnittelussa käytettäviä ohjelmia, joita kaikkia yhdistää kaupunkiympäristön 3D-mallintamisen mahdollisuus. Erilaisia kaupunkimallinnukseen käytettäviä ...
  • 3D-pelin kentän suunnittelu ja toteutus 

   Sepponen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käydään läpi videopelien kenttäsuunnittelua ja kentän toteutusta käytännössä. Kenttäsuunnittelijan tarkoituksena on yhdistää pelin eri osa-alueet, pelattavuus, äänet ja kuva yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen 3D-tulostuksessa 

   Seppälä, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutustuttiin 3D-skannaus- ja 3D-tulostusteknologioihin. Työssä käytiin läpi erilaiset 3D-tulostusmenetelmät ja esiteltiin erilaisia 3D-skannausmenetelmiä. Lisäksi käytiin läpi 3D-skannaus- ja 3D-tulostusp ...
  • 3D-tulostaminen ja sen soveltaminen rakentamiseen 

   Peura, Risto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-tulostaminen on kasvava trendi monella eri alalla ja sitä sovelletaan erilaisiin tulostustarkoituksiin. Tässä opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen perusteita ja 3D-tulostamisen soveltamista rakennusalaan. Tavoitteena ...
  • 3D-tulostimen käyttö auton osien valmistuksessa 

   Salonen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tutkimusongelmana ja taustana oli, että vanhempiin harrasteautoihin on nykyään vaikeaa hankkia varaosia ja viritysosia. Autoharrastajat tekevät usein autoihinsa osia itse. 3D-tulostimen avulla kappaleiden ja muottien ...
  • 3D-Virtualization of a Conveyor Machine 

   Taipalus, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to create a virtually working 3D-model of a conveyor machine. The topic and the machine were provided by Siemens. Siemens will use this virtual model to ease their education, as it is not ...
  • 3–6-vuotiaan diabeteslapsen perheen kokemukset omahoidosta ja liikuntatottumuksista perheen arjessa perheen kuvaamana 

   Frimodig, Emma; Väkiparta, Riikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa perheen kokemuksista 3–6-vuotiaan lapsen diabeteksen omahoidossa sekä liikuntatottumuksista perheen arjessa perheen kuvaamana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla perheen ...
  • 4-Akselisen työstökoneen postprosessorin ja konesimulointimallin luominen 

   Hakala, Olli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa postprosessori, nollapisteen siirto- aliohjelma ja täydellinen konesimulointimalli Seinäjoen ammattikorkeakoulun konelaboratorion käyttöön. CNC-kone, joka valittiin tähän työhön, ...
  • 4D-aikataulun hyödyntäminen työmaalla 

   Niemi, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli pilotoida 4D-aikataulun hyödyntämistä Lehto Remonttien korjausrakentamisen hankkeessa ja oppia tietomallipohjaisen rakennushankkeen kannalta keskeisimmät asiat. Työn tarkoituksena oli luoda ...
  • 5S tuotannonkehityksen työkaluna 

   Hautala, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu lean-filosofiaan kuuluvan 5S-ohjelman käyttöönottoa mäntätoimisia painevaraajia valmistavassa yrityksessä. Konkreettisia työkaluja kehittämisen tukena käyttävä lean-filosofia on kerännyt ...
  • 5S-järjestelmä raskaan kaluston korjaamolla 

   Hemiä, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli käyttöönottaa 5S-menetelmä raskaan kaluston korjaamolla. Työn tilaajana toimi Raskone Oy Vaasan korjaamo. Työssä perehdyttiin Lean-johtamisfilosofiaan ja etenkin sen 5S-työkaluun. Työssä käsiteltiin ...
  • 5S:n implementointi koneistamoon 

   Autio, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   5S on yksi monista Leanin työkaluista. Se on usein ensimmäinen työkalu, joka otetaan yrityksessä käyttöön, kun Leanin soveltaminen alkaa. 5S on japanilaisten kehittämä metodi, jolla tuodaan yrityksissä olevia hukkia esille. ...
  • 5S:n käyttöönotto SeAMK autolaboratorioon 

   Lepistö, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Seinäjoen ammattikorkeakoululle valmistui syksyksi 2015 uudet autolaboratoriotilat. Työn tavoitteena oli selkeyttää 5S:n avulla autolaboratorion ongelmallinen sähkö- ja rengastyötila sekä luoda niistä mallisolu. 5S:stä ...
  • 5VTA - viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä 

   Leino, Mirka; Palomäki, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  • 6+(1) vaihtoehtoista tapaa löytää tutkimusartikkeli 

   Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana (2019)
   Mitä voi tehdä, jos tutkimusartikkeli on maksumuurin takana eikä omalla organisaatiolla ole sen lukemiseen oikeuttavaa lisenssiä? Artikkelissa esitellään vaihtoehtoisia väyliä (alternative access) tutkimusartikkeleiden hankintaan.