Viitteet 4249-4268 / 6135

  • Rintamamiestalon korjaustoimenpiteet 

   Käppi, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Ylöjärvelle vuonna 1948 valmistuneen rintamamiestalon korjaustoimenpiteitä. Talo hankittiin omaan käyttöön huhtikuussa 2005 ja remontti valmistui elokuussa 2006. Suurin osa työstä tehtiin itse ...
  • Riskienhallinta Case-yrityksessä 

   Linjamäki, Emilia; Vähä-Karvia, Milla (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva raskaan ka-luston sekä kylmäkoneiden huoltokorjaamo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden työstä aiheutuvia ...
  • Riskienhallinta hevosalan sopimustilanteissa 

   Kivipelto, Ann-Lis (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan hevosiin liittyviä sopimustilanteita. Hevosalan yhteistyötilanteista käsitellään hevoskauppaa, hevosen hoito- ja valmennustoimintaa, hevosen vuokraamista sekä hevosen kimppa- eli yhteisomistajuutta. ...
  • Ristikkokannattajan suunnittelu ja valmistus Ruukin konepajoilla 

   Harju, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kehittämistehtävän tarkoitus on tehostaa teräsristikoiden suunnittelua ja valmistusta Ruukki Constructionin tehtailla. Ristikot ovat tyypillisiä hallirakennusten kattokannattajia. Ristikot ovat nivelellisesti kiinnitettyjä ...
  • Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi 

   Mahlanen-Peltola, Sirpa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maatilojen pitkät kulkumatkat talouskeskuksesta peltopalstoille ovat lisääntyneet tilakoon kasvaessa. Aikaa ja rahaa kuluu maanteillä ajoon koska viljelijät hankkivat maata pitkien etäisyyksien takaa. RIKU VT18 -hankkeessa ...
  • Rivi- ja paritalojen ääneneristävyyden toteutus 

   Annala, Jyrki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rivi- ja paritalojen ääneneristävyy-teen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisemiseen liittyviä vaihtoehtoja. Opinnäyte-työssä tarkastellaan teorian pohjalta rivi- ja paritalojen ...
  • Rivitaloasunnon ilmatiiviys ja ääneneristävyys : Ilmatiiviys ja ääneneristävyysmittaukset 

   Koivumäki, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä tiiviysmittaus yhteistyössä Lujatalo Oy:n kanssa Kauhavalla sijaitsevaan As Oy Kauhavan Tuomipuiston rivitaloasuntoihin. Tiiviysmittauksella pystytään selvittämään, kuinka monta kertaa ...
  • Rivitalokiinteistön Kuntoarvio 

   Peltomäki, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kuortaneen Urheiluopistosäätiölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Urheiluopistosäätiön rivitalokiinteistö Mäntylän nykyinen rakennustekninen kunto. Mäntylä rivitalokiinteistö on ...
  • Rivitalokiinteistön LVI-tekninen kuntoarvio ja lämmitysmuotojen vertailu 

   Hietaharju, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä kartoitetaan kiinteistön LVI-teknisten järjestelmien tämänhetkinen kuntoja saneeraustarve. Tutkitaan syitä kiinteistössä esiintyneisiin ongelmiin ja selvitetään eri järjestelmän osien jäljellä oleva käyttöikäpääosin ...
  • Rivitalokiinteistön rakennustekninen kuntoarvio 

   Järvenpää, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tilaajalle asunto-osakeyhtiömuotoisen rivitalokiinteistön kuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma ehdotus taloyhtiön hallitukselle käytettäväksi apuna kiinteistön ylläpidon ...
  • Rivitalon peruskorjausehdotus : Perhon kunta 

   Harju, Jyri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön kohteena on Perhon kunnan omistama Kunnan rivitalo, joka on rakennettu vuonna 1977. Opinnäytetyö pitää sisällään rivitalon kuntoarvion, peruskorjausehdotuksen, kustannusarvion sekä lupapiirustukset. ...
  • Rivitaloyhtiön kuntoarvio ja PTS 

   Kirvesmäki, Kari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty As Oy Metsurille. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia rivitalojen kuntoa ja laatia ehdotuksia asunto-osakeyhtiön hallitukselle kuntokartoituksessa esille tulleista korjausta vaativista kunnostustöistä ...
  • RO-laitteiston liittäminen toiminnanohjausjärjestelmään 

   Kangas, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Mäntän Energia Oy:lle. Yritykselle on hankittu uusi kattilalisäveden valmistuslaitteisto, joka perustuu käänteisosmoosimenetelmään. Tämä järjestelmä tulisi liittää toiminnanohjausjärjestelmään. ...
  • Robotisoidun hitsauksen etäohjelmointi : Parametrien hallinnan kehitys ja integrointi etäohjelmointiympäristöön 

   Ylihärsilä, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Robottihitsaussolujen määrä on jatkuvasti kasvussa Suomessa. Eräkokojen pienentyessä ja tuotteiden elinkaarten lyhentyessä tuotannon joustavuutta voidaan hakea robotisoinnin ja etäohjelmoinnin avulla. Tämän työn tarkoituksena ...
  • Robotisoidun hitsaussolun suunnittelu ja valmistus 

   Kolkka, Jarno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli VSA-Service Oy:n asiakkaalle valmistettavan hitsaussolun suunnittelu ja valmistus. Työn ensisijainen tavoite oli suunnitella toimiva hitsausrobottisolun kokonaisuus tuulimyllyjen jalustaosien ...
  • Robots' Safety 

   Pirttilahti, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Human-robot-collaboration is considered one of the answers to the flexible needs of more and more customizing manufacturing. Its purpose is to fit together the best qualities of both human and robots to reduce the cost and ...
  • Robottihitsaustyöympäristön kehittäminen 

   Ahde, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kankaanpään lähialueiden yrityksien robotisoinnin tarvetta ja edistää Sataedun ”hitsauksen robotisointi” -hanketta. Yrityksille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tulla Sataedun ...
  • Robottijohtajat apuun? 

   Varamäki, Elina (Ilkka-Yhtymä, 2016)
  • Robottipihaton investointiprosessi 

   Ylimäki, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja nostaa esille yleisimpiä ongelmakohtia robottipihattojen rakennusprosessin aikana ja prosessin jälkeenkin. Tutkimusmateriaalina käytettiin robottitiloille tehtyjä haastatteluja ...
  • Robottisolun käyttöönotto 

   Uitto, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tehtiin robottisorvaussolu Koulutuskeskus Sedun Törnävän toimipisteen koneistushalliin Seinäjoelle, jossa tulevaisuudessa metallipuolen opiskelijat pystyisivät näkemään ja opettelemaan automatisoidun ...