• Kurikan Alkon palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

      Aaltonen, Marjo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyöni on asiakastyytyväisyyskysely Kurikan Alkolle. Tutkimusongelmana oli selvittää syksyllä 2010 uusitun myymälän asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun, asiakaspalveluun ja uudistettuihin tiloihin. Tutkimus ...