• Maatalousyrittäjien taloudellisten käsitteiden ymmärtäminen 

      Saanio, Maija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Maatalouden toimintaympäristö on nopeasti muuttuva, jolloin maatalousyrittäjältä vaaditaan yrityksensä johtotaitoa. Alan heikko kannattavuuskehitys vaatii yrittäjiltä myös taloudellisten käsitteiden hallintaa sekä maatalouden ...