• SAIRAALAOSASTON MUUTOSPROSESSIN ARVIOINTI 

      Saarela, Anne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Muutosta työelämässä on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Tässä opinnäyte-työssä sitä lähestytään sairaalaosaston muutosprosessin kautta. Työ käsittelee muutosta, joka toteutui Seinäjoen keskussairaalassa syyskuussa 2012. ...