• Langaton lähiverkko osaksi Labranet-järjestelmää 

      Saarela, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on liittää toimiva langaton lähiverkko osaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun Labranet-järjestelmää. Langatonta lähiverkkoa käytetään tietoliikennetekniikan kursseilla tehtävissä harjoituksissa ...