• Ikääntyneiden päihdeyksikössä työskentelevien kokemuksia väkivallasta 

      Saarela, Mari; Udelius, Nora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ikäihmisten päihdeyksikössä työskentelevien kokemaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tarkoituksenamme oli kartoittaa, millaisia väkivallan muotoja on ja millaisissa tilanteissa ...