• Monipalveluauton Huumaa : Case: Lappajärven monipalveluautohanke 

      Saarenpää, Hanna-Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lappajärven kuntalaisten mielipiteitä kiinnostavista ja tarpeellisista palveluista, joita kuntalaiset käyttäisivät tulevassa monipalveluautossa kirjastopalveluiden lisäksi. ...