• Asiakastarpeista tuoteominaisuuksia 

      Saari, Anna-Kaisa Martintytär (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tutkimuksessa perehdytään asiakastarpeiden kartoitusprosessiin sekä asiakastarpeiden hyödyntämismahdollisuuksiin tuotekehityksessä. Lisäksi perehdytään tuotteen ja palvelun tuotteistamiseen. Työssä selvitetään tuotteistamisen ...