• Vertaistuki dialyysipotilaan hoitotyössä 

      Saari, Annika; Lampila, Iida (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Sopeutuminen sairauden kanssa elämiseen on hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Ihmisellä on luontainen tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Vertaistuen avulla ihmisen on helpompi oppia hyväksymään itsensä ja sairautensa. ...