• Muistisairaiden ja omaishoitajien kokemuksia muistisairaan päivätoiminnasta 

      Rajala, Helinä; Taberman, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Suurten ikäluokkien vanhetessa vanhusten määrä kasvaa ja samalla muistisairauteen sairastuneita vanhuksia on koko ajan enemmän. Muistisairaiden ja heitä kotona hoitavien omaishoitajien tukeminen ja tukipalveluiden kehittäminen ...