• Ikääntyneiden ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta 

      Tahlo, Reetta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä selvitettiin ikääntyneiden ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta. Opinnäytetyön teoriaosassa aihetta taustoitetaan tarkastelemalla suomalaisten käsityksiä vapaaehtoistoiminnasta ja siihen motivoivia ...