• Maanvaraisen alapohjan tehtäväsuunnitelma 

      Taini, Ari-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Laiminlyönnit rakenteiden suunnittelussa ja tehtävän toteutuksessa aiheuttavat rakennusvirheiden myötä lisäkustannuksia urakoitsioille. Monet näistä virheistä on mahdollista välttää tehtävän huolellisella suunnittelulla ...