• Kuvaus Ilmajoen kunnan esiopetuksesta vuonna 2010 

      Raivio, Maarion; Tainio, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se nähdään merkityksellisenä kokonaisuutena lapsen elämässä. Yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa esiopetus muodostaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden. ...