• Symfony framework 

      Taipalus, Jarno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämä opinnäytetyö esittelee PHP-ohjelmistokehykset yleisesti, Symfony-ohjelmistokehyksen tarkemmin ja erityisesti sen MVC-arkkitehtuurin, asennuksen, käyttöönoton ja konfiguroinnin. Tämän työn lopussa tehdään esimerkkisovellus ...