• Verkkomainonta 

      Taipalus, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Työn tarkoituksena oli selvittää yritysten asenteita verkkomainontaa kohtaan, sekä verkkomainonnan käyttöä yrityksissä. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä verkkomainonnan eri muotoihin. Toisena tavoitteena oli toteuttaa ...