• Vanhempien näkemyksiä lasten ylipainon ennaltaehkäisystä 

      Helin, Iina; Taipalus, Sarianne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Lasten ylipaino on lisääntynyt huomattavasti, ja siitä on kasvanut kansanterveydellinen ongelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä lasten ylipainon ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on ...