Uusimmat viitteet

 • Fiber fraction in woven structures 

  Ignatius, Willy (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  The purpose of this thesis is to study the effect on fiber volume fraction due to yarn-spacing in fiber-reinforced composites. Fiber volume fraction is the fractional amount of fiber in a composite. The volume of fiber as ...
 • Polishing thin sections for analysis of 3D printed and injection moulded polymers 

  Tulander, Oscar (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Tunntvärsnittsanalys är en ny typ av analysmetod för 3D-utskrivna delar, samma analysmetod har använts tidigare för plastmaterial för att analysera materialstruktur och defekter i plastdelar. Huvudsyftet med examensbetet ...
 • Biodegradable polylactic acid cellulose nanocomposites 

  Mosley, Fredric (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta slutarbete var att studera nanocellulosa och användning av nanocellulosafibriller som fyllnadsmedel och förstärkning i den bionedbrytbara plasten PLA. Biopolymeren nanocellulosa kan användas i en stor mängd ...
 • Thin-Section Microtomy of Polymers for Microscopic Analysis 

  Blåfield, Petrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  The aim of this thesis is to produce a method of obtaining thin sections of polymers for Arcada. A thin section is a 10-40 μm thick piece of material cut from a sample. The cross-section is used in failure, material and ...