Uusimmat viitteet

 • Ideasta materiaan ja materiasta ideaan : havainnollinen matkakertomus : käsityksiä taiteesta 

  Halmesmaa, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä teksti alkaa minusta ja sisältäpäin kuvatusta yhden päivän läpi kulkevasta tarinasta. Tämä teksti jatkuu rytmitettyyn kuvaelmaan valokuvan ja piirroksen suhteesta, sekä arjen ja mielikuvituksen välisen jännitteen ...
 • Kiireettömyyden ilot II 

  Telasmaa, Annaleena (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyön kirjallisessa osassa käyn läpi taiteellista työskentelyäni. Kirjoitan ajatuksistani työskennellessäni eri medioilla, erilaisia työvaiheita ja tapaani ajatella asioita. Luen ja heijastelen omia ajatuksiani ...
 • Söpö : antiikin sulottarista japanilaisiin koulutyttöihin 

  Mutka, Jone (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan söpöyden käsitettä. Sanalla söpö viitataan yleensä johonkin meitä visuaalisesti miellyttävään tai hyvää oloa herättävään. Yleismaailmallisesti söpöksi mielletään esimerkiksi kissanpennut ja ...
 • Kuvitella, olla : kuvan ja inhimillisen todellisuuden suhteesta 

  Manninen, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö pohtii kuvan ja kuvallisuuden olemusta suhteessa inhimilliseen todellisuuteen. Tarkoituksenani on selvittää kuvan merkityksiä itselleni kuvataiteilijana. Tarkastelen aihetta kuvan tulkintaan liittyvien ...
 • Taide ja meditaatio 

  Halonen, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkin opinnäytetyössäni sitä, miten meditaatio ja taiteellinen kokeminen liittyvät toisiinsa, sekä itse taiteilijan työn kautta, että kokijan näkökulmasta. Näen kuvataiteen ateistisena hengellisyyden lähteenä, joka ilmentää ...
 • Posthumaani kauneus : ihmisen jälkeinen kauneus nykytaiteessa 

  Jokinen, Fanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kirjallinen opinnäytetyö käsittelee posthumaanin kauneuden mahdollisia suuntia nykytaiteessa ilmenevin esimerkein. Posthumaani kauneus on tulkintatavasta riippuen joko ihmisen jälkeistä tai ihmiskeskeisen jälkeistä ...
 • Berättandet i bilder 

  Reuter, Oliver (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Målet med detta arbete är att behandla olika aspekter angående visuellt historieberättande. Studien gjordes med målet att utveckla det personliga uttrycket inom konst. Som källor användes loggböcker, artiklar, intervjuer ...
 • Paha raha : taide ja kaupallisuus 

  Helin, Rosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taiteen kaupallisuus nostattaa aina mielipiteitä. Tutkielman lähtökohta on tarkastella taiteen ja rahan välistä arvoristiriitaa, jos sellainen on olemassa. Aihevalinta oli kannaltani luonteva, koska olen toiminut taiteen ...
 • Käännän katseen itseeni : ajatuksia selfiestä ja omakuvasta taiteellisessa työskentelyssäni 

  Rusi, Iiris (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjallinen opinnäytetyöni on pyrkimys ymmärtää, mitkä tekijät ovat johtaneet minut omakuvallisen työskentelyn äärelle. Tarkastelen selfietä ja omakuvaa nojaten historialliseen kontekstiin ja henkilökohtaisten kokemusten ...
 • Maalaan : siis olen 

  Juujärvi-Bremer, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kirjallinen opinnäytetyö sisältää pohdintoja taiteilijana olemisesta. Haen vastausta kysymykseen, millainen on taiteellinen identiteettini muun muassa taiteilijan toimenkuvan ja nykytaiteen tilan kautta. Kirjoittamisen ...
 • Rumasta kaunista : visuaalisesti miellyttävän taiteen merkittävyydestä 

  Linnavuori, Emilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni sisältö tutkii kauniin nykytaiteen hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Tutkin sitä, miten kaunis taide tilassa voi lisätä positiivisia tuntemuksia sekä sitä, miten teoksen sisällön takana käsiteltävä ongelma ...
 • Kuvien valta : tiedostava työskentely ja tulkinta 

  Paakkonen, Melina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä käsitellään kuvien merkitystä ja valtaa katsojan sekä tekijän näkökulmista. Pohditaan kuvan monipuolista tarkastelua sekä taiteilijan motiiveja tehdä taidetta. Lisäksi avataan sitä, miten ...
 • Jälkiä elämästä 

  Paakkonen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan katukuvien visuaalista luonnetta ja jättömaiden tärkeyttä sekä käydään läpi tagien ja graffitin historiaa lyhyesti 1960-luvun New Yorkista tämän päivän Euroopan kaupunkeihin. Tarkastellaan ...
 • Kuka päättää millaisia kuvia katsomme? : tekoälystä ja datajättien vallasta 

  Vasantola, Pekko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Olemassa olevan datan määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana, ja se vaikuttaa elämäämme monin tavoin. Datan aikakaudella tiedonvälitys on muuttunut ja tiedonsaanti on ainakin näennäisesti helpottunut. Käsittelen ...
 • Kone taiteen tekijänä 

  Raudaskoski, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kirjallisen opinnäytetyöni aihe on kone taiteen tekijänä. Käsittelen aihetta kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy aiheen historiaan: Kuinka eri tavoin konetta on käytetty kuvataiteessa ja musiikissa. Siirtymä ...

Näytä lisää