Uusimmat viitteet

 • Kemikaaliturvallisuus ja kemikaalien säilytyksen suunnittelu 

  Kolehmainen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Net-foodlab Oy, joka on erikoistunut elintarvikealan laadunhallinnan laboratoriopalveluihin. Opinnäytetyön tavoite oli turvallinen ja käyttäjäystävällinen kemikaalien säilytysjärjestelmä. ...
 • Evaluation of extracellular nucleotide turnover in vascular endothelial cells under normal and hypoxic states 

  Tallgrén, Camilla (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
  This bachelor`s thesis was commissioned by Sirpa Jalkanen`s research group which is part of the Faculty of Medicine in the University of Turku. The research group is focused on studying leukocyte trafficking and ...
 • Hemolyyttinen aktiivisuus Flavobacterium psychrophilum- bakteerilla 

  Nevala, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kirjolohi on suomessa eniten viljelty kalalaji. Flavobacterium psychrophilum-bakteeri aiheuttaa suurta kuolleisuutta kirjolohen kasvatuslaitoksissa. Ensimmäiset kuvaukset bakteerin aiheuttamasta kylmän veden taudista tehtiin ...
 • Valmisputkimenetelmän validointi aktiivisen kloorin määritykseen 

  Ritala, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, joka on vesien tarkkailuun ja suojeluun erikoistunut yhtiö. Työn tarkoituksena oli validoida menetelmänvaihdosta varten uusi aktiivisen ...
 • rProtein A Sepharose FF vasta-ainepuhdistuspylvään puhdistaminen : Cleaning-in-place (CIP) 

  Oksanen, Krista (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työn tarkoituksena oli puhdistaa rProtein A Sepharose FF vasta-ainepuhdistuspylväs cleaning-in-place -menetelmällä (CIP). Työ tehtiin Wallac Oy:n vasta-ainevalmistuksen osastolle. Normaalin vasta-ainepuhdistuksen yhteydessä ...
 • COD(Cr) -laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) 

  Savila, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
  Rauman ympäristölaboratoriossa suoritettiin CODCr -laitteiston ja -menetelmän käyttöönotto. Laitteisto koostuu HachLange spektrofotometristä DR 2800 ja polttolaitteistosta LT 200-1. Työssä käytettiin esidispensoituja putkia ...
 • Vapaan formaldehydin määritys erilaisista matriiseista DNPH-johdannaisena diffuusiokeräysmenetelmällä 

  Talvitie, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työssä pyrittiin luomaan yksinkertainen menetelmä vapaan formaldehydin määrittämiseksi erilaisista matriiseista. Työterveyslaitokselle tehdyssä työssä matriisit valittiin siten, että ne edustavat työpaikoilla tavallisia ...
 • Development of small molecule inhibitors for prolyl oligopeptidase 

  Metso, Vaula (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  The subject of this thesis work was prolyl oligopeptidase inhibitors. The aim was to prepare a series of syntheses that would result in a number of different final products with basic function. The thesis work was commissioned ...
 • Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus 

  Kuosmanen, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työn tarkoituksena oli tutkia Stick Tech Oy:n everStick-kuitulujitteen vahvistavaa vaikutusta hammaslääketieteessä käytettäviin yhdistelmämuoveihin. Stick Tech Oy:n everStick-kuitulujite on lasikuidusta ja huokoisesta ...
 • Menetelmien kehitys ihmisen VAP-1 kalvoproteiinin ligandin etsimiseksi 

  Pohjansalo, Maritta (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyössä on kehitetty ihmisen kalvoproteiini VAP-1:n (vaskulaarinen adheesiomolekyyli-1) karakterisoinnin työmenetelmiä, jotka ovat osa tutkimusta sen toistaiseksi vähän tunnetun ligandin (vastinmolekyyli) etsimiseen. ...
 • Bensiinien happiyhdisteiden määritys kaasukromatografisesti 

  Lindstrom, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyössä otettiin käyttöön uusi kaasukromatografi happiyhdisteiden määrittämiseksi Neste Oilin Naantalin jalostamolla. Laboratorio toimii jalostamon laadunvalvontalaboratoriona. Työn tarkoituksena oli käyttöönottaa ...
 • Raaka-aineiden tunnistus Raman-spektroskopialla 

  Myllymäki, Riitta (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyön aiheena on Raman-spektroskopian käyttö raaka-aineiden tunnistuksessa. Raman-spektroskopia perustuu Raman-sirontaan, jonka Raman havaitsi 1928. Raman-sirontaa tapahtuu, kun molekyylin kemialliset sidokset ...
 • Automaattisen pH- ja johtolukumittauslaitteiston käyttöönotto ja validointi 

  Jaakkola, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Oy Hortilab Ab:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli automaattisen pH- ja johtolukumittauslaitteiston käyttöönotto sekä menetelmän validointi ja käyttöohjeiden laatiminen. Automaattinen ...
 • Leima-annostelun ja kuivauksen vaikutus kuivakaivomäärityksen taustaan 

  Lehtonen, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
  Innotrac Diagnostics Oy on turkulainen yritys, joka valmistaa patentoidulla menetelmällä kuivakaivokuppeja immunodiagnostisiin määrityksiin. Vuonna 2006 tanskalainen Radiometer AB osti Innotrac Diagnostics Oy:n, jolloin ...
 • Fotostabiilisuustutkimus 

  Martiskainen, Outi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia uuden lääkevalmisteen fotostabiilisuutta ICH:n ohjeisto Q1B ohjeiston mukaisesti. Työn toimeksiantajana oli Bayer Schering Pharma Oy. Fotostabiilisuutta tutkitaan lääkevalmisteen ...