Uusimmat viitteet

 • Yrityksen sisäinen valvonta : maksuliikenteen kontrollitoimenpiteet Case: Yritys X Oy 

  Ala-Jokimäki, Alari (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii taloushallinnon palveluja tarjoava yritys. Tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen sisäisen valvonnan nykytilaa ja kartoittaa mahdollisia kehittämiskohteita. Työn teoriaosuudessa ...
 • Työn tuottavuus : henkilötyön tuottavuuden mittaaminen työntutkimuksen avulla 

  Kerminen, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän työn tavoitteena oli suorittaa työntutkimus suomalaisen autojen sopimusvalmistaja, Valmet Automotiven sisälogistiikan tueksi. Suoritettava tutkimuskohde oli pienosien keräilyprosessi Mercedes GLC-mallin osien ...
 • Uuden liiketoiminta-alueen kannattavuus : case Yritys X 

  Hirvoila, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimeksiantajalle oman kauneushoitolan perustamisen kannattavuus. Toimeksiantaja on luonnonkosmetiikan verkkokauppa, jolla on myös kivijalkaliike. Työssä käytetään toimeksiantajasta ...
 • Asiakaslähtöinen B2B-markkinointi : Lingsoft sosiaalisessa mediassa 

  Repo, Jenny (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka kohteena on täyden palvelun kielitalo Lingsoft. Opinnäytetyössä tutkitaan Lingsoftin markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa, keskittyen Twitter- ja LinkedIn- ...
 • Tarinallistamisen keinoin kiinnostavaksi sponsoroinnin kohteeksi 

  Rintamaa, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää naisjääkiekkolija Eveliina Suonpäästä elementtejä, jotka tekevät hänen urheilijabrändistään kiinnostavamman ja houkuttelevamman sponsoroinnin kohteen. Työn tarve nousi maajoukkuetason ...
 • Maatilan sukupolvenvaihdos : case: Yrityksen X luovutustapojen vertailu 

  Vanhatalo, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatilan sukupolvenvaihdoksessa tila luovutetaan uuden jatkajan hallintaan. Sukupolvenvaihdos muuttaa jatkajan ja luopujan elämäntilanteita pysyvästi. Sukupolvenvaihdos on iso prosessi, ja se vaatii pitkäjänteisyyttä ja ...
 • Työntekijöiden ja esimiehen väliset suhteet yrityskulttuurissa : case: LähiTapiola, Raision toimipiste 

  Niemi, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee franchise-toimipisteen yrityskulttuuria. Tutkittava franchise yritys toimii itsenäisenä yrityksenä Raisiossa, vakuutus- ja finanssikonserni LähiTapiolan alaisuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Kansainvälisen palvelumyynnin arvonlisäverotus : case: Pelialan Yritys x 

  Lehtinen, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia toimeksiantajayrityksen kansainvälisen palvelumyynnin arvonlisäveron käyttäytymistä erilaisissa pelialan myyntitilanteissa. Toimeksiantajayrityksen liiketoiminta keskittyy ...
 • Visuaalisen ilmeen luominen aloittavalle yritykselle : case Chalifera Oy 

  Tchevkoueva, Nadja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään visuaalisen ilmeen luomista toimintaansa aloittavalle hyönteisravintoalan yritykselle. Työssä käydään läpi, miksi visuaalisen ilmeen suunnittelu on yksi tärkeimpiä prosesseja yrityksen ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset yritysten toimintaan 

  Kipinoinen, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  ​Tämä opinnäytetyö käsittelee EU:n tietosuoja-asetusta ja sen vaikutuksia yritysten toimintaan. Työn tarkoituksena on selvittää tietosuoja-asetuksen tuomat suurimmat muutokset sekä vaikutukset yrityksille. Tietosuoja-asetuksen ...
 • Laskutus- ja rahoituspalvelun käyttö pk-yrityksissä 

  Vahtera, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pk-yritysten sähköinen laskutus ei aina ole niin yksinkertaista miltä se näyttää. Onneksi nykypäivänä on monta eri palvelutarjoajaa, jotka haluavat tuoda omia laskutuspalvelujaan yritysten toiminnan avuksi. Näin pk-yritykset ...
 • Alkoholin anniskeluoikeus ja sen valvonta 

  Sjöblom, Annika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia anniskelun kriteereitä ja anniskelun valvontaa. Opinnäytetyössä käsitellään aihetta alkoholilain, Aluehallintoviraston ja poliisin näkökulmasta. Alkoholilaki uudistettiin vuoden ...
 • Urheilukentille sopivien jalkapallomaalien myynti kunnille ja kaupungeille 

  Tölkkö, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä seikkoja tulee ottaa huomioon, kun myydään jalkapallomaaleja kunnille/kaupungeille. Opinnäytetyö tehtiin Pohjavirta Finland Oy:lle. Työn tavoitteena oli kerätä tietoa ...
 • Avaimet onnistuneeseen muutosjohtamiseen : case LähiTapiola Palvelut Oy 

  Laapotti, Tiina; Lagerström, Robert (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia muutosjohtamisen onnistumisia ja haasteita LähiTapiola Palvelut Oy:n Henkilö- ja eläinkorvaus -palveluyksikössä sekä henkilöstön, että esimiesten näkökulmasta. LähiTapiolassa on ...
 • Asiakaskokemuksen johtaminen laatumittareita hyödyntäen : case Yritys X 

  Ahmadi, Bajan (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda strateginen toimintatapa, jonka avulla asiakaskokemusta voidaan johtaa päivittäisessä asiakaspalvelussa hyödyntämällä laatumittareita. Opinnäytetyön tutkittava aihe on ajankohtainen ...

Näytä lisää