Uusimmat viitteet

 • Ikkunoiden kuljetus, käsittely ja varastointi yritys X:ssä : riskien kartoitus ja niiden hallinta 

  Varjonen, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin suomalaisen kuljetusyrityksen X toimeksiantona, jonka osa yritystoimintaa on varastointipalvelut, jossa asiakas voi vuokrata varastointitilaa Yritys X:n terminaalista. Opinnäytetyön ...
 • Noutovaraston uudistusprojekti 

  Pikkarainen, Jouni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  STARK on 2017 päättänyt toteuttaa isokokoisen noutovaraston uudistusprojektin Turun Artukaisten yksikössä. Uudistuksen tavoitteena on korvata vanhat varastohallit uudella nykyaikaisella varastorakennuksella. Samalla on ...
 • Okaria Oy:n kotimaan kuljetuksien hiilijalanjälki vertailu 

  Vainio, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia toimeksiantaja Okaria Oy:n kotimaan kuljetuksista aiheutunutta hiilijalanjälkeä. Yritys uudisti varastointitoimintojaan vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa sulkien Kaarinan Piispanristin ...
 • Noudosta vientiterminaaliin : laatupoikkeamat Schenker Oy:ssä 

  Poijula, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laadukas toimitusketju pitää sisällään laadukkaan kuljetuksen. Monesti vasta silloin kun kuljetukset eivät sujukaan tai siihen liittyvässä tietoliikenteessä on puutteita, toimimaton logistiikka huomataan. Ongelmat ...
 • Inventoinnin kehittäminen : STARK Artukainen 

  Rautiainen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Monissa yrityksissä inventointi nähdään vain pakosta suoritettavana toimintona, jonka arvoa ei tunneta. Tarkka ja tehokas inventointi ei ole hyödyllistä vain varastonhallinnan kannalta, vaan myös muille yrityksen sisäisille ...
 • VGM-punnituksen vaikutukset konttiliikenteen kehitykseen 

  Anttonen, Kimmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää logistiikka-alan toimijoiden mielipide SOLAS-säädökseen konttipunnituksista. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti selvittämään mielipide turvallisuuden paranemisesta konttiliikenteessä ...
 • Projektivaraston inventointi ja laadukas kalustonhallinta : case I. S. Mäkinen Oy 

  Jerosev, Georgi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saavuttaa toimeksiantoyrityksen I.S. Mäkinen Oy:n reaaliaikainen kalustonhallinta, jonka vaikutukset ulottuvat projektivarastolta aina yrityksen ulkomaanprojekteihin. Toimivan kalustonhallinnan ...
 • Kabotaasi Suomessa ja sen vaikutukset maantiekuljetuksiin : Ewals Cargo Care 

  Saarinen, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kabotaasiliikenteen vapautumisen vaikutuksia. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, miten se vaikuttaa asiakasyritys Ewals Cargo Care Suomen operatiiviseen toimintaan ja voidaanko ...
 • VSSHP:n kulutustarvikkeiden reklamaatioprosessin kehittäminen 

  Kuusela, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja antaa toimintasuosituksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kulutustarvikkeiden reklamaatioprosessiin. Opinnäytetyön tarkoitus on toimia pohjana varsinaiselle reklamaatioprosessin ...
 • Jakelukuljetusten kartoitus ja optimointi : case: Jokioisten Leipä Oy 

  Lindholm, Mikael (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan case- yrityksen, Jokioisten Leipä Oy:n, päivittäisiä jakelukuljetuksia sekä pyritään kartoittamaan kuljetusten kulurakennetta ja sitä kautta optimoimaan jakelutoiminta mahdollisimman ...
 • Yritysvastuu : vastuullisuus Lindexin toiminnassa 

  Kurkela, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullisuustrendi on ollut yritysmaailmassa esillä jo hetken, mutta jatkaa edelleen voittokulkuaan. Kun kuluttajat ovat tulleet entistä tietoisemmiksi ja alkaneet vaatia vastuullisuuden epäkohtien korjaamista, on yritysten ...
 • Mobiiliteknologian hyödyntäminen varastonohjauksessa : Westlog Oy:n varastonohajuksen kehittäminen 

  Junnila, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on esittää toimeksiantaja Westlog Oy:lle käytännön ehdotuksia yrityksen pienvaraston toiminnan tehostamiseksi. Opinnäytetyön tekijä oli kesällä 2016 ammattiharjoitteli-jana Westlog Oy:ssä. Tuolloin ...
 • Terveydenhuollon materiaalihankintojen ja logistiikan selvitystyö : case Pohjois-Savon yhteistyöalue 

  Vesterinen, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon maakuntien sairaanhoitopiirien materiaalihankintojen ja logistiikan toimintaa. Lisäksi kartoitettiin alueellisen ...
 • Luonnonkosmetiikan verkkokaupan perustaminen 

  Tuokko, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää luonnonkosmetiikkaa myyvän verkkokauppayrityksen perustamiseen liittyviä tietoja ja laatia soveltuva liiketoimintasuunnitelma. Työn tekijä on itse ajatellut perustaa luonnonkosmetiikkaa ...
 • Tuontiyksiköiden hallintaprosessi : DHL Freight (Finland) Oy 

  Kyllönen, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yrityksen tuontiliikenneprosessin nykytilannetta sekä luoda mahdollisia kehitysehdotuksia ja -toimenpiteitä. Yksi tapa erottautua muista yrityksistä logistiikka-alan kovassa kilpailussa ...

Näytä lisää