Uusimmat viitteet

 • Mobiilikolehti -maksamisen tulevaisuus 

  Saariniemi, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia maksamisen tulevaisuutta ja suunnitella Design Sprint -metodien avulla mobiilimaksusovellus kolehdin keruuseen. Työssä tarkasteltiin digitalisoitumisen luomaa kilpailua maksamisen ...
 • Ajastettujen toimintojen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmään 

  Koljonen, Julius (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää ajastettuja toimintoja ajava ohjelma toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle. Ajastetut toiminnot ovat eräajoja, joille on määritelty aikataulu, milloin kyseinen eräajo pitää ajaa. Työn ...
 • Vanhojen mainosdataraporttien korvaaminen uusilla 

  Niemi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn aiheena oli korvata Alma Median vanhat Enreachin tarjoamat mainosdataraportit uusilla. Tavoitteena oli tuottaa nykyaikaisemmat raportit, jotka vastaavat lähitulevaisuuden tarpeita. Uusien raporttien piti pystyä ...
 • Rainyday-tietokonepelin kehitys ja julkaisu 

  Rasilainen, Kerkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  1980-luvulla alkanut seikkailupelibuumi loi puitteet uudenlaisille pelisovelluksille, joissa pelaajien ohjaamat protagonistit ratkaisivat ongelmia ja keskustelivat muille pelihahmoille ennennäkemättömän graafisia pelimaailmoja ...
 • Recommendation engine with Neo4j graph database 

  Junno, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  This thesis presents a proof of concept project for a graph database-based recommendation engine for a streaming service, trying to offer a viable alternative for an existing solution. The main idea of the new recommendation ...
 • Modernit verkkosivut Firebase-tietokantapalvelulla 

  Sorjonen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda modernit ja suorituskyvyltään kevyet verkkosivut tekemällä käyttöliittymä React-ohjelman ja tiedonsiirto Firebase-palvelun avulla. Keskiössä oli noudattaa olio-ohjelmoinnin periaatteita ...
 • Vianetsinnän tehostaminen Service Deskissä 

  Hartikainen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin yrityksien toimintaan IT-tuen näkökulmasta ja tuen rakenteeseen eri osa-alueineen. Työssä tutustuttiin intialaiseen yhtiöön, joka toimii tietotekniikan palveluntarjoajana. Työ tehtiin tietotekniikan ...
 • Chatbot web -sovelluksen suunnittelu ja kehitys 

  Poutanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Keskustelevat käyttöliittymät ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti erilaisten viesti- ja verkkopalveluiden kautta toimivien chatbottien muodossa. Chatbotteja voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä, ja ne voivat ...
 • Diabetes self-management application for Apple Watch 

  Penttilä, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis was to make a proposal of an optimal Apple Watch application for diabetes self-management and create a prototype of that. The system is indented to help diabetics in their everyday life and in ...
 • Next Generation Security Operations Center 

  Lindström, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this thesis was to research how a security operations center can be improved. A security operations center is an essential part of modern cyber defense, as it establishes and maintains the cyber security ...
 • Yrityksen prosessien tehostaminen ohjelmistorobotiikan avulla: kannattavuuden arviointi ja käyttöönotto. 

  Moiseev, Max (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) mahdollistaa kaikenkokoisten organisaatioiden toistuvien, sääntöpohjaisten ja paljon manuaalisia vaiheita sisältävien prosessien tehostamisen ja kehittämisen ...
 • Installing and Testing Open Source Security Appliances 

  Koivunen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to evaluate open source firewalls and compare them to commercial firewalls. The evaluation was done by testing two different firewall distributions called IPFire and OPNsense. The test results ...
 • Keskustelupuiden visualisointi 

  Saarinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda visualisointitapa keskustelupuille, joita voitaisiin myös käyttää pelimekaniikkana nopeuttamaan liikkumista puurakenteisessa keskustelussa. Visualisointi tehtiin osana keskustelupohjaista ...
 • Creating multiplatform experiences with Progressive Web Apps 

  Hiltunen, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to research and learn about Progressive Web Applications and then to create an application that implements some Progressive Web App features. The thesis looks into application development in ...
 • Video latency in a vehicle’s remote operating system 

  Blomqvist, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis report contains information about live video streaming and video latency. Various components of a live streaming system can significantly affect the delay between capturing video on a capture device such as a ...

Näytä lisää